Luottamusta ja Osaamista

Eikö vieläkään mene jakeluun?

Samalla kun luen erityisesti kirjoitusten (blogit) kommentteja, niin en voi välttyä kysymykseltä – eikö vieläkään mene jakeluun vai oletko mukana suuren tuhon toteuttamisessa. Tämä ehken satuttavakin kysymys juontaa juurensa tuoreen historia pohjalta. Toisin sanoen kertaus on opintojen äiti.

Palataan 1980 luvun loppuun. Tuolloin valmisteltiin lamaa. Siitä ovat todisteena mm. seuraavat kommentit:

”Työttömyyden nousu ja laman alku aiheutettiin ensin tahallaan, mutta kävi niin kuin silloin tällöin käy kulotuksessa. Tarkoituksena oli tiettävästi nostaa työttömyys 250.000 henkeen, mutta lama pääsi ryöstäytymään valloilleen. ” (Soininvaara 1994)

 • ’’Olin niin epätoivoinen, että Länsi-Savo – lehden haastattelussa marraskuun 3. päivänä (1989) sanoin, että kysyntä Suomessa on pakotettava alas ja tarpeen vaatiessa se on tehtävä luomalla Suomeen keinotekoinen taantuma, ja taantuman on oltava melko syvä’’. (Rolf Kullberg …ja niin päättyi kulutusjuhla s. 129)
 • ’’Vaalikampanjassaan Aho oli julistanut eduskunnassa 31. tammikuuta 1991, että lamasta selviäminen edellytti uutta hallitusta ja hallitusohjelmaa. Lama on itse tehty. Omin voimin siitä on myös tultava ulos’’. (Antti- Pekka Pietilä Presidentin pankki s. 161)
 • ’’Työttömyyden jämähtäminen 200.000 – 300.000:een voi kuitenkin olla heijastumaa eliitin asenteisiin. Tutkija Anu Kantola analysoi lama-ajan 70 keskeisen päättäjän haastattelut, ja niistä paljastui kolkolta kuulostava ajattelutapa: Moni sanoi aivan suoraan, että tehokkuus kasvaa, kun työttömyys kasvaa’’. (Helsingin Sanomat 2.11.2001 Tutkijat:: Päättäjien virheet upottivat Suomen lamaan)

Talouden tuhoon ajauduttiinkin nopeasti ennakkoon suunnitellun metriikan mukaisesti. Tietylle markkina-alueelle valutetaan pääomia nopeasti, jolloin rahan hinta laskee ja omaisuuksien arvot kohoavat nopeasti. Tästä muuten on olemassa valtava määrä talouden tutkimuksia.  Edellä kerrottua vaihetta seuraa päinvastainen toiminta. Pääomat vedetään markkinoilta, jolloin rahan hinta nousee ja omaisuuksien arvot romahtavat. Tästä seurasi välittömästi ns. vakuusvaje pankeissa eli asiakkaitten oli tuotavat lisävakuuksia pankkiin tai jos näin ei kyennyt toimimaan lainat sanottiin irti välittömästi. Lisäksi kysyntä romahti ja yritykset joutuivat ennen näkemättömiin vaikeuksiin. Tästä alkoi tuhon tie. Voiko se uusiutua – nyt on Sinun aikasi päättää voiko?

Muutamia lukuja

Kun pankkikriisi, oikeammin järjestetty tuho, alkoi 1990 luvun alussa pankeilla oli ulkona noin 400 mrd. markkaa (68 mrd. euroa) luottoja. Tästä määrästä asuntoluottoja kotitalouksilla oli noin 240 mrd. markkaa (40 mrd. euroa). Valtiolla oli luottoja noin 50 mrd. markkaa (8,4 mrd. euroa). Yrityksillä oli vastuita 400 – 240 eli noin 160 mrd. markkaa vastaten noin 27 mrd. euroa. (Kaikki tiedot ovat Suomen pankin tilastoista)

Kun pohjaventtiili vedettiin irti Suomi nimisestä laivasta esimerkiksi asuntojen hinnat putosivat melkein yön yli indeksiluvusta 220 hieman alle 100. Toisin sanoen asunto-omaisuuden markkina-arvo putosi alle puoleen. Helsingin pörssin kurssit putosivat keskimäärin noin 73 prosenttia.

Tällä hetkellä kotitalouksien kokonaisvelat ovat noin 124,6 mrd. euroa eli noin 747 mrd. markkaa. Tästä luvusta asuntoluottoja on noin 93,8 mrd. euroa eli noin 562 mrd. markkaa. Yrityksillä on luottoja noin 75,4 mrd. euroa vastaten markoissa noin 450 mrd.

Kun vertailemme nykymenoa aiempaan voimme huomioida muutaman asian. Ensinnäkin asunto-omaisuuteen kohdistuvat vastuut ovat kasvaneet 230 prosenttia edellisestä. Miten tämä voidaan perustella. Onko siis asuntojen määrä kasvanut olennaisesti. Toki muutto kaupunkeihin perustelee osaa tästä määrästä muttei kokonaan. Onko sitten asuntovelallisten määrä moninkertaistunut. Ei ole. Ainut kestävä perustelu asiaan on asuntojen hintojen nousu. Jos siis huippuaikana indeksiluku oli noin 220 niin tällä hetkellä sen pitäisi olla noin 500. Tämä pitänee aika hyvin paikkansa kun katsomme hintapyyntöjä ja toteutuneita hintoja kaupungeissa.

Kysymys kuuluu voiko asuntojen hinnat pudota jälleen tasolle 100 indeksiluku. Vastaus on tietysti voi. Sellaisessa tapauksessa tarvitaan lisävakuuksia noin 80 mrd. euroa, joka vastaa talletusten määrää. Koska asuntokunnista 53 prosentilla on vastuullaan koko lainamäärä niin talletukset ja velkaiset tuskin kohtaavat. Näin ollen on oletettavaa että 47 prosentilla asuntokunnista on talletukset ja toisella puolella velat.

Laman seuraukset 

Salainen sopimus

Lama sinetöitiin niin sanotulla pilkkomissopimuksella, jossa pankkien asiakkaat määriteltiin siten, että pankit kykenivät kaatamaan tarvittavan märän asiakkaistaan oman harkintansa mukaisesti. Kyseisen sopimuksen olivat 22.10.1993 klo 02.50 hyväksymässä seuraavat ministerit:

Aho (Kepu), Norrback (R), Pokka (Kepu), Pekkarinen (Kepu), Viinanen (Kok), Uosukainen (Kok), Isohookana-Asunmaa (Kepu), Pietikäinen (Kok), Rusanen (Kok), Kankaanniemi (KD), Pura, (Kepu) ja Huuhtanen (Kepu).

Sopimuksen hyväksyi apulaisoikeuskansleri Jukka Pasanen mainitussa yöllisessä istunnossa. (Allekirjoittanut on saanut yhdysvaltalaisilta, eurooppalaisilta sekä suomalaisilta asianajajilta lausunnon, että ko. sopimus sisältää klassisen petoksen tunnusmerkistöt.)

Valtioneuvoston jäsenet ovat vastuussa kyseisen sopimuksen oikeudellisista vaikutuksista mikäli eivät ole yksiselitteisesti sanelleet eriävää mielipidettään valtioneuvoston pöytäkirjaan. Tiettävästi tässä suhteessa päätös oli yksimielinen.

Kuva : Sopimuksen etusivu

Kuva: Sopimuksen allekirjoittajat

Konkurssit

Konkurssiin yrityksiä meni rahoitusvaikeuksien ja kysynnän alenemisen yhteisvaikutuksen vuoksi. Toki pankkien menettelyt ja salaisen sopimuksen antama ”valtuutus” syvensivät ongelmia yrittäjien keskuudessa olennaisesti. Määrältään konkurssit ovat vaihdelleet eri kirjoittajien keskuudessa olennaisesti. Tässä tutkimuksessa on päädytty siihen, että konkurssiin ajettiin yrityksiä 1980 / 1990 lukujen vaihteesta aina vuoteen 1997, jolloin talous alkoi toipua, kaikkiaan noin 44.200 yritystä. Tämä vastasi yli 20 prosenttia kaikista toiminnassa olleista yrityksistä.

Kuva: Konkurssit

Mielestäni olennaisempi kysymys on se, kuinka paljon markkamääräisesti ajettiin konkurssiin. Allekirjoittaja sai aikanaan Suomen pankista tilaston, jonka mukaan luottovastuut pankkien taseissa, jotka siirrettiin toisaalle olisi ollut noin 256 mrd. markkaa. Tilastojen mukaan pankkien luottotappiot olisivat olleet noin 233 mrd. markkaa. Nämä luvut sotivat täydellisesti virallista pankkitukilukua vastaan. Pankkituki mukamas oli noin 80 mrd. markkaa.

Kuva: Luottotappiot

Lukujen yhteensovittamisongelmaa tuli tutkia tarkemmin. Presidentti Koivisto tapasi maaliskuussa 1992 pankinjohtajat linnassa, jossa Björn Wahlroos esitteli pankkisektorin tarpeet:

Maaliskuussa 1992 luovutettu selvitys pankkien luotonantokyvyn turvaamisesta korosti merkittävästi tarvetta supistaa taseita sanomalla irti luottoja sekä korkosäännöstelyn poistamista. Sama todettiin hieman eri mittaria käyttäen presidentti Koiviston 2.3.1992 presidentin linnassa järjestämässä talouspoliittisessa keskustelutilaisuudessa. Tuolloin todettiin, että luottojen vakuutena olevien kiinteistöjen vakuusarvojen noin 15% arvonlasku aiheuttaa luotonantokyvyn laskun pankkien antolainauksessa. Kyseinen asia markkamääräisesti mitattuna vastaa noin 180 miljardin markan määräistä lainakannan supistamista.

Asialla presidentin linnassa olivat samat oman liiketoimintansa tuhonneet pankkimiehet ja talouselämän edustajat. ’’Linnan tilaisuuteen osallistuivat professorit Bengt Holmström, Erkki Koskela, Jouko Paunio, tutkijaprofessori Seppo Honkapohja ja apulaisprofessori Veikko Reinikainen sekä pääjohtajat Timo Relander ja Olli Niitamo, toimitusjohtajat Pertti Kukkonen ja Pentti Vartia, ylijohtaja Sixten Korkman, pääjohtajat Kalevi Hemilä, Seppo Lindblom, Tauno Matomäki ja Pertti Voutilainen, kansliapäällikkö Reino Uronen, osastopäällikkö Kari Puumanen, toiminnanjohtaja Peter Johansson, varatoimitusjohtaja Vesa Vainio, pankinjohtaja Björn Wahlroos ja apulaiskaupunginjohtaja Pekka Korpinen. Koivisto oli tyytyväinen alustuksiin’’.( Kuilun partaalla Keijo K Kulha s. 130)

Mielestäni Koiviston omat sanat ja ajatukset paljastavat joukkoteurastuksen pohjustuksen olevan käynnissä.’’Illalla 2. maaliskuuta 1992 järjestettiin Linnassa talouspoliittinen keskustelutilaisuus, johon osallistui parisenkymmentä talouden asiantuntijaa yliopistoista, talouselämästä ja hallinnosta. Hänen arvioonsa (Björn Wahlroos) pankkien tilasta sisältyi todellinen pommi: Ainoa huoli, joka minulle syntyy näistä kahdesta puheenvuorosta on, että se todellisuus, jonka näemme ympärillämme, on aika karmeaa jo tänään. Työttömyyden kautta, konkurssien kautta olemme opettamassa kokonaista sukupolvea suomalaisia siihen, että yrittäminen ei kannata. Pankkien ja työeläkejärjestelmän koko toiminta perustuu sille, että tiettyä varallisuutta, jota se voi moninkertaistaa esim. vakavaraisuussääntöjen kautta. Tosiasia on, että vuonna 1992 kiinteistöjen arvot tippuvat vielä 15 prosenttia. Pankkijärjestelmän suorassa omistuksessa on noin 40

miljardin markan edestä kiinteistöjä. Sen lisäksi pankeilla on lainojen vakuutena kiinteistöjä yhtiöissä, joiden oma pääoma on kutakuinkin kulutettu ja jotka ovat siis konkurssin partaalla. Se on ehkä 40, ehkä 60 miljardia markkaa. Tämä 15 miljardia markkaa kerrottuna Bank for international Settlementsin 8 prosentin vakavaraisuusvaatimuksilla merkitsee 12,5 kertaa 15 eli 180 miljardin markan poistumista suomalaisen pankkijärjestelmän luotonantokyvystä.’’(Kaksi Kautta, Mauno Koivisto s. 368 – 369)

Mainittuun 180 mrd. markan summaan sisältyy kuitenkin tilaisuudessa kertomatta jäänyt yksityiskohta. Pankeilla on taseissaan myös taseen ulkopuolisia vastuita. Pankkien vastuitten, noin 400 mrd. markkaa, lisäksi niillä oli taseitten ulkopuolisia vastuita 176 mrd. markan edestä. Toisin sanoen jos tuo mainittu luku lisätään tähän BIS matematiikkaan niin tasematematiikka antaa meille tulokseksi, kas kummaa, 256 mrd. markkaa.

Kuva: Pankkien tase rakenne ja luotonantokyky

Toisin sanoen 1990 luvun pankkikriisi oli vain tasematematiikkaa tarpeesta päästä irti vastuista ja siirtää ne jonkun muun vastuulle. Voidaksemme todentaa tämän tarvitsemme muitakin laskumenetelmiä. Vastaavaan tulokseen päästään kolmen eri tietolähteen kautta.

Kuva: Laskenta kolmella tavalla

Yhteenvetona voimme todeta sen, että kyseessä oli taseitten saneeraus eikä mikään muu operaatio.

Terveys, itsemurhat ja kuolemat

Totta on se, että pankkikriisin vuoksi ihmiset tekivät lopullisen päätöksensä koskien omaa elämänsä itsemurhan kautta. Julkisuudessa liikkuu paljon erilaisia lukuja, joissa eri tahot lisäävät oman tuskansa kasvattamalla määriä satunnaisesti. Itsemurhista pidettiin tilastoja, ainakin siltä osin kuin ne ovat olleet todennettavissa. Alla olevassa tilastossa näkyy selkeä piikki juuri laman ajalle. Aiheesta televisiossa asiantuntija kertoi seuraavia kommentteja:

 • Mirja Pyyköllä oli taannoin keskusteluohjelma YLE:n televisio-ohjelmistossa. Ohjelma esitettiin alkuvuodesta 2002. Hän haastatteli Professori Heimo Viinamäkeä. Professori Viinamäki totesi ohjelmassa olleensa mukana tekemässä tutkimuksia laman vaikutuksista mielenterveyteen ja sairastumisiin. Hän erityisen painokkaasti totesi sen, että he kykenivät jo 1990 luvun alussa ennustamaan kokonaisvaikutukset ja vahingot. Näin ollen hän kertoi sen, että tehdyillä oikeustoimilla on suora syy-yhteys aiheutettuihin vahinkoihin.

Itsemurhia tehtiin tilastojen mukaan kyseisenä aikana hieman yli 11.000 kertaa. Rehellisyyden nimissä kaikkien näitten takana ei ole lama vaan jokin muu syy. Olettaa voidaan, että satoja tai joitakin tuhansia kohtaloita voidaan lukea laman syyksi. Jäljempänä lisää tietoa näistä.

Kuva: Itsemurhatilastot

Itsemurhat eivät olleet ainut syy kuolemiseen kyseisenä aikana. Sydän- ja verisuonitautien stressiperäiset kohtaukset niittivät oman osuutensa uhreista. Tämä näkyy tilastoissa selkeästi kokonaismäärässä kuolleet Suomessa.

Kuva: Kuolleet

Itsemurhat eivät suinkaan olleet se ainut seuraus lamasta. Ihmiset näkivät nälkää, perheet hajosivat, sairastuttiin vakavasti ja yritettiin itse murhia. Näistä asioista on Suomessa tehty kattavia tutkimuksia. Alla otoksia kolmesta tutkimuksesta:

Taloudellisen laman terveysvaikutuksia 1992 – 1993

’’Suomessa on eletty viime aikoina suurta yhteiskunnallisen murroksen aikaa. Laman taloudelliset vaikutukset ovat koskettaneet suurta osaa suomalaisista. Taloudelliset muutokset, arvojen uudistuminen ja poliittiset muutokset lähiympäristössä ovat koetelleet kansakunnan henkistä kanttia. Monille suomalaisille nämä mullistukset ovat merkinneet ajautumista ylivoimaisiin henkilökohtaisiin vaikeuksiin.

Ylivelkaantuminen on johtanut hyvin monet ihmiset taloudelliseen ahdinkoon. Noin 800 000 ihmisellä oli asuntovelkaa yli 100 000 markkaa. Työttömistä joka neljännellä oli näin suuri asuntolaina. Selvissä vaikeuksissa sekä asuntolainansa että jonkin muun pankkilainansa maksamisessa oli noin 200 000 ihmistä.

Työttömistä näitä vaikeuksia oli joka viidennellä. Jonkin toisen henkilön lainaa oli takaamassa joka viides ja takauksensa maksumieheksi oli jo joutunut noin 50 000 ihmistä.

Työttömänä oli vajaa viidesosa työikäisistä, mutta viimeisen vuoden aikana joko työttömänä tai lomautettuna oli ollut peräti 40% miehistä ja 30 % naisista. Työttömäksi. joutumista pelkää lisäksi noin 40 % ihmisistä.

Nälkää viimeisen vuoden aikana taloudellisista syistä oli nähnyt tämän tutkimuksen mukaan noin 100 000 ihmistä eli 30 000 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Nälkää nähneistä joka toisella tämä tila oli jatkunut ainakin useita kuukausia ja viidesosalla koko vuoden. Työttömistä ja taloudellisissa vaikeuksissa olleista nälkää oli nähnyt joka kymmenes ja pitkäaikaistyöttömistä sekä toimeentulotukea saavista lähes joka viides. Nälän näkemisen keskeisenä syynä oli pienituloisuus, sillä joka toisella nälkää nähneellä tuloja oli ollut alle 2500 kuukaudessa.

Itsemurhan tekemistä oli ajatellut noin 120 000 ihmistä ja sitä ilmoitti yrittäneensä noin 40000. Nämä luvut ovat noin kaksi kertaa korkeampia kuin vuotta aikaisemmin. (Taloudellisen laman terveysvaikutuksia, Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisuja 1993:10)

Köyhiä ja kipeitä – Laman vaikutuksia terveyteen -1998 

Itsemurha-ajatukset ja erityisesti itsemurhayritykset ovat psyykkisen epätoivon ilmaisu. Tässä tutkimuksessa itsemurhan tekemistä ajatelleita oli ollut väestöön suhteutettuna eri vuosina 90 000 – 125 000 ja sitä Yrittäneitä 15 000 – 50 000 . Keskimääräiset luvut olivat korkeimmat vuonna 1995, 110 000 itsemurhan tekemistä ajatellutta (3,1%) ja 28 000 itsemurhaa yrittänyttä (0,8%). Vuoden 1997 lukujen perusteella itsemurhan tekemistä oli ajatellut 90 000 ja yrittänyt 20 000 henkilöä.

Miten lama vaikutti ihmisten elämään ja terveyteen? 

Ajatukset itsemurhan tekemisestä olivat yleisimmillään vuonna 1995. Itsemurhan tekemistä oli silloin ajatellut väestöön suhteutettuna 110 000 (3,1 %) ja sitä oli yrittänyt 28 000 (0,8 %) henkilöä. Nämä luvut vaihtelivat tutkimuksen muina vuosina välillä 90000 – 125 000 ja 15 000 – 50 000.

Yhteenveto

Kysyin alussa eikö vielä mene perille. Voiko tämä olla totta huomenna tai ylihuomenna. Kyllä se voi ja on jopa todennäköistä. Katsokaa ympärillenne ja syynä eivät ole Putin eikä Trump. Hyökkäys suomalaista yhteiskuntaa kohti tulee maan sisältä eli omasta hallinnostamme.

10 Comments

1 Ping/Trackback

 1. Ritva Lehtonen Ritva Lehtonen
  31.1.2017    

  Kiitos Jukka Daavidson, olet tehnyt vakuuttavan todistuksen tosiasioista, jonka me kaikki tuon laman läpikäyneet ja putsatuiksi tehdyt rehelliset voimme todeta ja vain kauhulla miettiä, joko taas on pian uuden putsauksen aika? Merkit ovat pahat, sitä ei voi kiistää, kun on kerran saman nähnyt ja elänyt todeksi.

 2. kauko rantala kauko rantala
  31.1.2017    

  Tiedän Tämän Olevan Totta 90 Kymmentä Luvulla Usealta Taholta Kuultuna ja Lisäksi Suomi Piti Pankkien Kohdalla Laittaa eu: Liittymisen Kuntoon eli Pankien Vakavaraisuus Astetta Piti Nostaa Keinolla Millä Hyvänsä

 3. Tapani rantala Tapani rantala
  31.1.2017    

  Juurikin näin! Mitenköhän vapaamuurarius venäjällä? Kun jos muurarit olisivat täysin vallassa niin silloinhan venäjä toimisi eri tavalla!! Esim haapasalon ohjelmissa kahdessa jaksossa näkyy venäjän kansan viha juutalaisia kohtaan selvästi!! Siis normaali kansan ei oligarkkien!!! Haapasalo ja kaverit esim juna jaksossa ovat vähän peloissaan!!

  Syyria ja iran vaikka ovatkin vastarintaa, niin heidän naisten alistaminen ja paska ihmiset mitä sieltä tänne ovat saapuneet eivät saa saada yhdenkään eurooppalaisen kannatusta samoin palestiina!! Kaikki nuo paska kansat jota tänne on tuotu raiskaa ja diilaa aineita ja eivät ole mitään hyviksiä vaan samaa muslimi saastaa kuin muutkin!!

  Paavo tajukankaan artikeleista käy hyivn selville mitä paskaa nuo vastarinta akselin ihmiset ovat euroopassa! Vaikka paavoa pidänkin tyhmänä tai ainakin sairaalloisen aivopestynä idioottina kun ei herra meinaa millään ymmärtää mistä kaikki johtuu, niin hyvin tuo julki näiden kansojen raakuuksia eurooppalaisia vastaan! Ja en usko että on millään lailla mikään maksettu juntti, vaan valitettavasti aivopesty liian pahasti, niinkuin 90% hänen kommentoijistaan ja usein hän poistaa juutalaisiin liittyvät kommentit!! Sama asia tiina wiikin kanssa se on joko idiootti tai maksettu huora!!!

  T:Ihmisiä on liikaa maapallolla kun öljy vähenee, niin ainakin 50% ihmisistä häviää!! Linkolan pentti on ollut täysin oikeassa ihmisten määrässä, vaikkakin häneltä löytyy typeriäkin kommentteja esim israelista!!

 4. Tapani rantala Tapani rantala
  31.1.2017    

  Hyökkäys tulee tosiaankin maan sisältä, mutta ulkomailta ”TIETYT” pankkiirit hyötyvät näistä ja vapaamuurariuden ja muiden paska järjestöjen kautta toteuttavat näitä ja ostavat kaiken pois jokaisesta maasta johon heidän lonkeronsa ulotuvat!! KETÄ NÄMÄ PANKKIIRIT OVAT EIKÖ HELVETTI MENE JAKELUUN!!

 5. Talmud Talmud
  1.2.2017    

  Anteeksi kaikille aivopestyille pakko laittaa tämä artikkeli teille, meneekö jakeluun vai ei:

  Suomen tuhoava juutalainen pankkiyhtälö on:

  Velka – (velka + korko) = Suomen kohtalo. Kun tätä yhtälöä sievennetään, saadaan

  Velka – velka – korko = Suomen kohtalo, eli

  – korko = Suomen kohtalo.

  Juutalaisen rahan myötä ihmiset ovat menettäneet kontrollin omaan elämäänsä. Heistä on tullut orjia. Nykyinen yhteiskuntajärjestelmä on valjastettu palvelemaan juutalaisen rahan etua, ja se, joka mielessään ryhtyy kyselemään, mikä hänen tarkoituksensa täällä oikein on ja kenen hyväksi hän opiskelee ja tekee työtä, saattaa joutua – varsinkin jos hän on rehellinen ja vastuuntuntoinen – syvän sisäisen kriisin valtaan. Terve omatunto ei salli työskennellä vääryyden ja rikollisuuden hyväksi.

  Juutalaiset tietenkin pyrkivät kynsin hampain pitämään kiinni raha- ja pankkijärjestelmästään ja peittämään sen todellisen luonteen. Siksi sen hyväksi käydyt kamppailutkin naamioidaan erilaisten verukkeiden alle. Monissa arabimaissa ei esimerkiksi sallita korkoa, ja siksi juutalaisten johtamat rikkaat maat pyrkivät erilaisin keinoin, jopa sodilla, saamaan ne kontrolliinsa, jotta sinnekin saadaan pystytettyä juutalainen rahajärjestelmä (koronkiskontajärjestelmä). Hitlerin Saksa irrottautui juutalaisesta rahasta, ja siksi koko ”sivistynyt maailma” yhteisvoimin hyökkäsi sen kimppuun ja tuhosi sen miltei maan tasalle. Niiltä, joiden katsotaan voivan nousta vastustamaan juutalaista raha- ja pankkijärjestelmää, ollaan kaikkialla maailmassa riisumassa aseita pois. Juutalainen raha on oleva tulevan ”Uuden maailmanjärjestyksen” (lue: juutalaisen kommunistisen diktatuurin) ydin. Järjestäytynyt rikollisuus on väkisin nousemassa maailman johtoon.

  Tämän estämiseksi on erottava EU:sta ja EKP:sta ja siirryttävä omaan velattomaan ja korottomaan rahaan. Juutalaiset pankkiirit on kansainvälisellä yhteistyöllä otettava kiinni ja suljettava vankilaan ihmiskunnanvastaisesta toiminnasta. Heidän maksettavakseen on pantava kaikki korot ja muut heidän pankkitoiminnallaan aiheuttamansa vahingot, koska he ovat ne aiheuttaneetkin.

  Kun maassamme päästään siirtymään omaan velattomaan ja korottomaan rahaan, rahan luomisoikeus tulee antaa yksin maan hallinnolle, kuten luonnollista on. Rahan nimeksi sopii entinen markka. Valtio (siis me kaikki yhdessä edustajiemme välityksellä) itse painattaa omaa suomalaista rahaa jonkin sovitun määrän.

  Sitten ryhdytään työhön! Valtio maksaa jokaisesta sille suoritetusta työstä tai palvelusta korvauksen tuona omana rahana. Näin raha leviää liikenteeseen. Kyseessä on siis oikea raha, ei velka. Tämä raha on myös koroton. Parasiitti ei pääse väliin eikä juutalainen raha pääse tuhoamaan meitä.

  Jokainen pääsee vaurastumaan terveesti omalla työllään. Koko kansa herää toimintaan ja yhteiseen työhön: syntyy mielekkyys kaikkeen (nythän työnteossa ei juuri ole mieltä, kun kaikki työn tulos viime kädessä valuu juutalaisen loisentaskuun). Heikoille, sairaille ja työkyvyttömille sovitaan yhdessä yhteinen apu ja sen määrä. Valtionvelka maksetaan pois omalla rahalla tai julistamalla valtion velkakirjat laillisiksi maksuvälineiksi.

  Kansa nousee hyvin nopeasti kukoistukseen ja menestykseen. Syntyy terve isänmaallisuus ja muiden kansojen kunnioittaminen. Taiteet ja tieteet alkavat uudelleen kukoistaa.

  Kansa tervehtyy, kun sairastuttava parasiitti on ravisteltu pois.

  ”Muistakaa, lapseni, että koko maailman täytyy kuulua meille, juutalaisille, ja ei-juutalaiset, jotka ovat vain eläinten ulostetta, eivät saa omistaa mitään.” (Mayer Amschel Rothschild lapsilleen, The Secret World Government, s. 94).

  Reginald McKenna: ”Ne, jotka kontrolloivat kansakunnan luottoja, ohjaavat hallitusten politiikkaa ja ihmisten kohtaloita.”

  USA:n presidentti James A. Garfield: ”Kuka vain kontrolloi jonkin maan rahavaroja, se hallitsee kaikkea sen lainsäädäntöä ja kauppaa.”

  Juutalainen pankkiiri Meyer Rotschild v. 1790: ”Antakaa minun painaa ja kontrolloida kansakunnan rahaa, ja minä en välitä, kuka sen lait kirjoittaa.”

  Tri Franz Pick: ”Rahan kohtalo on ja aina tulee olemaan kansan kohtalo.”

  USA:n kongressin jäsen Louis McFadden: ”Laki keskuspankista synnytti kansainvälisten pankkiirien ja teollisuusmiesten yhdessä kontrolloiman supervaltion maailman orjuuttamiseksi heidän omien mielihalujensa mukaisesti.”

  Louis McFadden: ”Meillä on tässä maassa yksi turmeltuneimmista instituutioista, joita maailma on koskaan tuntenut. Tarkoitan keskuspankkia.”

  Deirdre Manifold: ”USA:n keskuspankki on rahadiktatuuri, jolla on absoluuttinen valta yli Amerikan kansan ja epäsuorasti yli koko maailman.”

  John F. Hylan, New York Cityn pormestari 26.3.1922: ”Todellinen uhka tasavallallemme on näkymätön hallitus, joka, kuin jättiläismäinen mustekala, levittäytyy limaisena kaupunkimme, valtiomme ja kansamme ylle. Sen johdossa on pieni joukko pankkiiriliikkeitä, joita yleensä kutsutaan ’kansainvälisiksi pankkiireiksi.’ Tämä pieni voimakkaiden kansainvälisten pankkiirien klikki käytännössä pyörittää hallintoamme omien itsekkäiden päämääriensä hyväksi.”

  Arundhati Roy: ”Maailman kauppajärjestö, Maailmanpankki, Kansainvälinen valuuttarahasto ja muut rahainstituutiot käytännössä kirjoittavat talouspolitiikan ja parlamentin lainsäädännön, Röyhkeyden ja häikäilemättömyyden tappavalla yhdistelmällä ne vievät moukarinsa hauraisiin, toisistaan riippuvaisiin ja historiallisesti sekaviin yhteiskuntiin ja tuhoavat ne kaikki ’uudistuksen’ hämmentävän lipun alla.”

  Amerikan pankkiiriyhdistys v. 1924: ”Pääoman täytyy puolustaa itseään kaikin mahdollisin tavoin, sekä yhteenliittymillä että lainsäädännöllä. Velat täytyy periä ja lunastusoikeudet julistaa menetetyiksi niin pian kuin mahdollista. Kun oikeuskäsittelyissä kansa menettää kotinsa, heistä tulee mukautuvampia ja vaurauden keskusmahdin harjoittaman voimakkaan hallinnon on johtavien rahamiesten alaisuudessa helpompi hallita heitä.”

  David Rockefeller Trilateraalikomission kokouksessa 1991: ”Olemme kiitollisia The Washington Postille, The New York Timesille, Time-lehdelle ja muille hienoille julkaisuille, joiden johtajat ovat olleet mukana kokouksissamme ja pitäneet kiinni vaitiololupauksestaan yli neljänkymmenen vuoden ajan. Meidän olisi ollut mahdotonta viedä eteenpäin maailmansuunnitelmaamme, jos olisimme joutuneet julkisuuden valokeilaan noina vuosina. Mutta maailma on nyt paljon sivistyneempi ja valmis kulkemaan kohti maailmanhallitusta. Intellektuaalisen eliitin ja maailman pankkiirien ylikansallinen valta on varmasti parempi kuin viime vuosisatoina harjoitettu kansallinen itsemääräämisoikeus.”

  Anthony Sutton: ”Mikään ei ole vaarallisempaa eliitin vallalle kuin se, että kansa oivaltaa ja ymmärtää rahavarojen yksityisen kontrollin.”

  USA:n presidentti Andrew Jackson: ”Jos ihmiset vain ymmärtäisivät raha- ja pankkijärjestelmämme huutavan epäoikeudenmukaisuuden, syntyisi vallankumous ennen seuraavaa päivää.”

  Presidentti Andrew Jackson 1833 hämärille pankkimoguleille: ”Te olette varkaiden joukkio – käärmeitä. Aion kitkeä teidät pois, ja pyhän Jumalan kautta minä kitken teidät pois!”

  Presidentti Andrew Jackson: ”(Pankkikartelli) on monipäinen hirviö, joka syö tavallisen ihmisen lihan.”

  Thomas Edison: ”Jos hallitus voi laskea liikkeelle dollarin velkakirjan, se voi aivan yhtä hyvin laskea liikkeelle dollarin setelin.”

  Presidentti Franklin Roosevelt 21.11.1933: ”Todellinen totuus on, kuten te ja minä tiedämme, että suurten keskusten rahapiirit ovat omistaneet hallituksen Andrew Jacksonin päivistä lähtien.”

  Lontoossa ilmestyvä Jewish Watch totesi 16.1.1918: ”Kansainvälinen juutalaisuus pakotti Euroopan sotaan, ei pelkästään ottaakseen itselleen suuren osan maailman kullasta vaan myös aloittaakseen tuon saamansa kullan avulla uuden juutalaisen maailmansodan (siis toisen maailmansodan).” Juutalaiset tiesivät jo ensimmäisen maailmansodan aikoina, että he tulevat järjestämään vielä toisen maailmansodan.

  ”Vasta viime aikoina rotumme on antanut maailmalle uuden profeetan, mutta hänellä on kahdet kasvot ja hänellä on kaksi nimeä; toisaalta hänen nimensä on Rothschild, kaikkien kapitalistien johtaja; toisaalta Karl Marx, niiden apostoli, jotka tahtovat tuhota muut.” (Blumenthal, Judisk Tidskrift, nro 57, 1929).

  Chigaco Evening American 3.12.1923: ”Rothschildit voivat aloittaa ja estää sotia. Heidän sanansa voi tehdä tai hajottaa valtakuntia.”

  ”On mahdotonta erottaa juutalaista kommunismia juutalaisesta kapitalismista – – Pitäkööt kristityt mielessään, että kansainväliset juutalaiset kommunistit ja kapitalistit pyrkivät lopulta tuhoamaan kaikki ei-juutalaiset hallitukset, hallitsemaan maailmaa ja luomaan kaikkialle maailmaan samanlaiset olot kuin he loivat Neuvostoliittoon. He pyrkivät murhaamaan kaikki kristityt ja pyyhkäisemään pois koko kristinuskon” (Gerald Winrod: The Jewish Assault on Christianity, s. 43, 46).

  ”Juutalaiset ovat demokratian ja sen vuoksi myös rahavallan henkisiä isiä – – juutalaiset elementit ovat eteenpäin vievinä voimina sekä kommunismin että kapitalismin takana” (Tri Oscar Levy, The World Significance of The Russian Revolution, esipuhe).

  ”Venäjän bolševismin takana olevat todelliset voimat ovat juutalaisia voimia, ja bolševismi on itse asiassa juutalainen ase heidän tulevan messiaanisen valtakuntansa pystyttämiseksi” (Dennis Fahey: The Rulers of Russia, s. 25).

  Karl Marx Kommunistisessa Manifestossa: ”Progressiivinen verotus ja keskuspankki ovat välttämättömiä kommunistisen hallinnon muodostamisessa.”

  Lenin: ”Kun maahan luodaan keskuspankki, silloin se on tehty 90-prosenttisesti kommunistiseksi.”

  ”Jotkut sanovat sitä kommunismiksi, minä sanon sitä juutalaisuudeksi” (kuuluisa juutalaisrabbi Stephen Wise v. 1923 Jewish Chronicle –lehdessä, kun häneltä pyydettiin mielipidettä kommunismista, entiseltä nimeltään bolševismi).

  ”Me juutalaiset, me olemme tuhoajia ja pysymme tuhoajina. Ette voi tehdä mitään, mikä tyydyttäisi vaatimuksiamme ja tarpeitamme. Me tulemme ikuisesti tuhoamaan, koska tahdomme maailman, joka on meidän omamme” (juutalainen Maurice Samuels kirjassaan ”You Gentiles”, s. 155).

  Jerusalemilainen historioitsija Jesiah Tishbi kertoo: ”Israelin läsnäolo kansojen joukossa parantaa maailman mutta ei maailman kansoja – – se ei tuo kansoja lähemmäksi pyhyyttä vaan päinvastoin ottaa heiltä pyhyyden pois ja niin TUHOAA HEIDÄN KYKYNSÄ OLLA OLEMASSA. – – Täydellisen pelastumisen tarkoitus on TUHOTA KAIKKIEN KANSOJEN ELINVOIMA” (Jesiah Tishbi: Oppi pahasta ja saatanallisesta piiristä Kabbalassa [Torat ha-Rave-ha-Kelippah be-Kabbalat ha-Ari], s. 139-142).

  ”Modernissa historiassa tuskin on tapahtumaa, jonka takana eivät olisi juutalaiset. Me nykyiset juutalaiset emme ole mitään muuta kuin maailman viettelijöitä, sen tuhoajia, sen kiihottajia” (juutalainen kirjailija Oscar Levy: The World Significance of the Russian Revolution).

  ”Meidän rotumme (so. juutalaiset) on hallitsijarotu. Olemme jumalia tällä planeetalla. Eroamme alemmista roduista yhtä paljon kuin he eroavat hyönteisistä. Itse asiassa, verrattuna meidän rotuumme, muut rodut ovat elukkoja, karjaa korkeintaan. Muille roduille on annettava yhtä paljon arvoa kuin ihmisen ulosteelle. Meidän osanamme on alempien rotujen hallitseminen. Johtajamme on hallitseva maallista valtakuntaamme rautaisella valtikalla. Massat nuolevat jalkojamme ja palvelevat meitä orjinamme” (terroristipäällikkö ja Israelin entinen pääministeri Menachem Begin puheessaan Israelin parlamentille 23.6.1982; julkaissut israelinjuutalainen toimittaja Amnon Kapeliouk, New Statesman 25.6.1982; http://www.countercurrents.org/lamb010709.htm tai http://www.scoop.co.nz/stories/HL0907/S00025.htm).

  • seneca seneca
   2.2.2017    

   Tuohon analyysiin ei ole juurikaan lisättävää, tosin uskon että hyviäkin juutalaisia on, mutta ne löytyy tavallisen kansan parista ja heillä ei ole valtaa. 2000 luvun alussa noin 15 valtiota ei kuulunut Rotchildin keskuspankkijärjestelmään, nyt niitä maita on enää tietääkseni enää kolme Iran, Pohjois-korea ja Kuuba. Kaikissa muissa maissa on aloitettu sota ja ne ovat siirtyneet Rotchildin rahasysteemiin, Libyan pommitus ja Gaddafin tappaminen oli kouluesimerkki ”kurittomasta” johtajasta joka ´veti itsenäistä rahapolitiikkaa. Kuvaavaa myös on että Suomeksi ei ole edelleenkään saanut julkaista tutkimuksia, joissa selvitetään totuus bolzhevikkien tekemästä vallankumouksesta Venäjälle, melkein kaikilla muilla kielillä niitä löytyy mm. Venäjäksi ja Ruotsiksi, englanniksi.. Esim. Kuka rahoitti köyhän Leninin opiskelut euroopan huippuyliopistoissa ja asumiset hienoissa kartanoissa – hotelleissa, mistä bolzhevikki johtajat tulivat ja minne silloisen Venäjän keskuspankin kulta kaapattiin ja varastettiin. Leninin opiskelun rahoitti Ranskan vapaamuurarit, ne osti v-93 Kremlin arkistot ja ne siirrettiin Ranskaan. Bolzhevikkijohtajat olivat pääosin juutalaisia ja tulivat. New Yorkin osavaltiosta noin 90 prosenttisesti ja vanhan Venäjän keskuspankin kultavarannot siirrettiin Wall Street pankkiholveihin, tästä on US ulkoministeriöllä edelleen alkuperäiset dokumentit olemassa. Mitä Putiniin tulee, niin selvitysten mukaan hän ei kuulu ainakaan vapaamuurareihin kuten meidän presidentti Niinistö, vapaamuurarit eivät päätä maailman agendasta, ne on vain organisaatio joille eliitti delekoi käytännön tehtävät ja toimeenpanon.

 6. Isänmaallinen Isänmaallinen
  1.2.2017    

  http://puolustusvoimat.fi/etusivu

  Vitun naurettava sivu ja täynnä maanpettureita!! Terveisin perus jääkäri jolta löytyy jokainen mitalli eli teidän paska mitallinne! Haistakaa maanpetturit vittu ammun ennemmin teitä kuin yhtäkään viatonta jutkujen minua vastaan laittamaa sotilasta!!

  Ja jos ei sotilas suostu ymmärtämään, niin sotilas on joko tyhmä tai sitten valmis tappamaan omaa kansaansa. Jolloin sotilaasta tulee vihollinen jonka omatunto on pihalla!!! Hän ei ymmärrä todellistä vihollista ja joka on korkein vapaamuurari johto!

 7. […] Olen saanut vahvistetun tiedon jo muutamista pankeista, joka koskee heidän vakuusmassaansa. Toisin sanoen parhaillaan on meneillään toisinto kahdenkymmenen viiden vuoden takaa. Pankit laskevat taseensa kestävyyttä ja suunnittelevat prosenttiosuuksia, koskien häviäjiä ja voittajia. Mikäli olet kiinnostunut asiasta enemmän lukaise edellinen kirjoitukseni aiheesta otsakkeella ”eikö vieläkään mene perille”. […]

 8. Suomi suomalaisille Suomi suomalaisille
  1.2.2017    

  Hyvin valaiseva artikkeli Suomessa vallankahvassa olleista ja edelleen olevista rikollisista – monin prenikoin palkituistakin ja yleisesti kunniallisina pidetyistä.

 9. Suomi suomalaisille Suomi suomalaisille
  2.2.2017    

  Mvlehti otsikoi 2.2.2017 ”Jouko Piho: Heiluriliikettä”

  ””Jo jonkin aikaa on alkanut paluu oikeistolaisiin, uskonnollisiin, arvokonservatiivisiin ja kansallismielisiin arvoihin.”

  Heilurin liike kohti nationalismia on siis vasta alkanut, joten toistaiseksi esim. Suomessa valta on edelleen tiukasti Uuden maailmanjärjestyksen bilderbergiläistä ja kulttuurimarxilaista politiikkaa ajavalla eliitillä eli Suomen kaikilla eduskuntapuolueilla, valtamedialla ja oikeuslaitoksella.

  Mutta muutos on alkamassa. Trumpin voitto USAn presidentinvaaleissa on rohkaiseva esimerkki myös meille, että iso suunnanmuutos on mahdollinen.

  Toki voiton jälkeenkin poliittinen kulttuurisota jatkuu, kuten näemme jo Amerikassa, jossa hävinnyt osapuoli ei tunnusta Trumpin laillista asemaa presidenttinä, vaan juonittelee kaikin valheen keinoin häntä vastaan saadakseen Trumpin pois Valkoisesta talosta.

  Tässä on kyse suurista asioista. Tässä on kyse hyvän ja pahan välisestä taistelusta.

  Uskon ja tiedän, että Suomi tulee olemaan tässä kamppailussa hyvän puolella NWO:n saatanallisia voimia vastaan. Suomi tulee olemaan Pohjolan valo aikamme pimeässä yössä.

  Jouko Piho / Facebook”

 1. Herrat kaltereitten takana – untako – Jukka Davidsson on 1.2.2017 at 09:17

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *