Luottamusta ja Osaamista

Kansanedustajat henkilökohtaiseen vastuuseen

Keskustelu alkaa kiihtyä Ylen ympärillä. On jo tässä vaiheessa täysin selvää, että Ylen johto tulee saamaan potkut ja Bilderberg joutuu kestittämään uuden sylivauvan kyseiseen puljuun. Olennaisempaa tässä episodissa on huomata se, että näitä maansa myyneitä ”atteja” on keskuudessamme joka puolella, erityisesti vallan kahvoissa. Heillä on omat lojaalisuusrituaalinsa niin maansisäiseen uskollisuuteen kuin valtion ulkopuolisille annettuihin lupauksiin. Lisäksi on syytä keskittää huomio siihen tosiseikkaan, ettei valtiota saada itsenäiseksi ja ettei valtaa takaisin kansalle, jollei keskitytä olennaiseen. Toisin sanoen niin kauan kuin meillä on eduskunta, joka toteuttaa, tukee, osallistuu rikollisuuteen ja valvontavelvoitteensa laiminlyömiseen ei tässä maassa muutu mikään. Tästä muutama esimerkki.

Eduskunnan tehtäviin kuuluu perustuslain ja vallan kolmijako-opin mukaan lainsäädännön toteuttaminen, päättäminen valtion rahankäytöstä ja hallituksen valvonta. Tämän lisäksi tälle instituutiolle kuuluu erityistehtäviä kuten Ylen toiminnan valvonta, Suomen pankin valvonta ja ainakin epäsuoraan mm. eduskunnan oikeusasiamiehen kautta sekä valiokuntien välityksellä virkamiesten, oikeushallinnon ja muun toiminnan seuraaminen.

Eduskunnan budjettivalta

Suomen hallitusmuodon mukaan eduskunta vastaa valtiontaloudesta. Siten HM 66§:

”Eduskunta päättää varainhoitovuodeksi kerrallaan valtion talousarvion, joka julkaistaan säädöskokoelmassa.”

Kansainvälisesti sitovaa sopimusta on siis käsitelty Suomessa ikään kuin se olisi velvoittamaton. Merkitseekö tämä, että sopimus on Suomessa todellakin velvoittavuutta vailla? Näin yksinkertainen ei asia onneksi ole. Kansainvälisen oikeuden yleisten sääntöjen mukaan sopimus sitoo ylimpiä valtioelimiä täysimääräisesti jo sillä perusteella, että sopimus on ratifioitu. Tältä osin ei velvoittavuus vähene, vaikka voimaansaattaminen on tapahtunut vain asetuksen tasolla. Eduskunta ei saa edes perustuslain säätämisjärjestyksessä säätää lakeja, jotka ovat TSS-sopimuksen vastaisia. Sopimuksella on siis sen alhaisesta voimaansaattamismuodosta riippumatta osittain jopa suurempi normatiivinen voima kuin perustuslailla. TSS-sopimus sitoo lainsäädäntötoiminnan ohella myös eduskunnan budjettivaltaa.

Eduskunnan on tehtävä hallituksen budjettiesitykseen sellaiset muutokset että sopimuksen määräys kaikkien käytettävissä olevien voimavarojen keskittämisestä sosiaalisten oikeuksien toteuttamiseen tulee toteutetuksi. Samoin eduskunnalla on velvollisuus käyttää poliittista ja oikeudellista kontrollivaltaansa sopimuksen toteuttamiseksi esim. niin, että eduskunta antaa epäluottamuslauseen tai saattaa oikeudelliseen vastuuseen valtioneuvoston, joka toimii TSS-sopimuksen vastaisella tavalla’’(Kansainväliset ihmisoikeudet, 1988, Heikki Karapuu s. 84).

’’Perustuslain 3 §:n 1 momentin mukaan eduskunta päättää valtiontaloudesta. Tällä viitataan erityisesti perustuslain 83 §:n 1 momentin säädökseen eduskunnan toimivaltaan päättää talousarviosta vuodeksi kerrallaan. Eduskunta käyttää pääsääntöisesti budjettivaltaansa lainsäädäntötyön muodossa. Kuitenkin budjetin tosiasiallinen käyttö ja varojen hyödyntäminen kanavoituu hallituksen ja ministeriöiden sekä virkamiehistön kautta. Varojen kohdentamisella onkin erityinen merkitys perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisella. Perusoikeudet saattavat, paitsi velvoittaa määrärahan osoittamista tiettyjen perusoikeuksien toteuttamista turvaaviin tai edistäviin käyttötarkoituksiin, myös kieltää määrärahan osoittamisen perusoikeuksia loukkaaviin tarkoituksiin. On nimittäin huomattava, ettei resurssipulaan viittaaminen poista valtion vastuuta huolehtia perusoikeuksien asianmukaisesta toteuttamisesta’’. (Perusoikeudet Veli-Pekka Viljanen, OTL, Turun yliopiston valtiosääntö- ja kansainvälisen oikeuden professori)

Kun tarkastelemme eduskunnan toimintaa 1990 luvun aikana voimme todeta sen, että kyseinen instituutio ei vain laiminlyönyt valvonta velvoitettaan vaan suoraan edisti ihmisoikeuksien loukkauksia sekä rikoksien tekemistä omalla toimillaan. Kansalaisiin kohdistui räikeitä menettelyitä mm. siten, että yksilöitä on tuomittu vankeuteen ilman rikosta. On olemassa vain virkakoneiston väärennettyjä asiakirjoja tai oikeushallinnon sikailuja. Lisäksi eduskunta hyväksyi pankkituet sekä niiden avulla ja suoraan salaisen sopimuksen pankkien ja valtion välillä. Ongelmallista tässä asiassa on se, että kyseinen toiminta täyttää maamme taloushistorian laajimman petoksen suorittamisen, useita rikoksia ihmisyyttä vastaan olevia tekoja sekä poikkeuksellisen laajan rahanpesurikoksen, jossa valtion on suorana osapuolena. Tämän rikosvyyhdin korvausselvittelyt nousevat useisiin satoihin miljardeihin euroihin käsittäen kymmeniä tuhansia yksilöitä.

Suomen pankki ja kultavaranto

Suomen pankki paljasti vuonna 2013 noin 49 tonnin kultavarantonsa sijainnin. Selvityksessä todetaan, että kultaharkot on sijoitettu turvallisina pidettäviin kohteisiin.

On syytä kysyä, onko kyseistä kultaerää enää olemassa, koska useat valtiot ovat vaatineet omaa kultavarantoaan palautettavaksi omalle maaperälleen. Tällaisen vaateen on tehnyt mm. Saksa. Näitä vaateita ei ole täytetty siitä yksinkertaisesta syystä, koska kultaa ei ole olemassa. Se on varastettu.

Allekirjoittanut teki tiedon julkitulon jälkeen selvityspyynnön pankkivaltuusmiehille, jotka käänsivät vastausvelvoitteen Suomen pankkiin. Sieltä kerrottiin, että Suomen pankki valmistelee tarkastuskäyntejä toteamaan onko kulta olemassa vai ei. Jokainen toki voi ymmärtää, ettei kyseinen seikkailu kultamaalilla värjättyjen volframiharkkojen seassa paljonkaan auta tässä asiassa.

Jos siis on siten, kuten allekirjoittanut pelkää, että maamme kultavaranto on hävitetty Anglo Amerikkalaisen yksityispankkien omistajien toimesta, niin sellaisessa tapauksessa on peräänkuulutettava ensinnäkin menneitten pankkivaltuusmiesten henkilökohtaista vastuuta valvontavelvoitteen laiminlyömisessä ja toiseksi koko eduskunnan vastuuta kyseisessä asiassa.

Suomen talouden alasajo

Suomen taloutta ollaan ajamassa edelleen tahallisesti alas. Eduskunta esti äskettäin sen viimeisen tehokkaan keinon kuntouttaa Suomi varmalta konkurssilta. Eduskunta esti euroeron halveksumalla kansanvaltaa.

Suomen taloudessa on muutamia erittäin vakavia ongelmia. Ensimmäinen näistä on valtakunnan perustelemattoman korkea yleinen hintataso. Toinen aikaa vievä ongelma on liian kapea yritysten muodostama kansantalouden moottori. Kolmanneksi meillä ollaan rähmällään rahoitusjärjestelmään ja erityisesti sellaiseen, jossa valtion päätöksenteolla ei ole mitään roolia. Neljänneksi tätäkin kokonaisuutta johtaa useita rikollisjärjestöjä, jotka hyötyvät sekä henkilökohtaisesti kuin myös järjestönä tästä menosta.

Jos siis haluamme taloutemme kuntoon on pureuduttava ongelmiin eikä niistä aiheutuviin seurannaisilmiöihin. ME KANSA kansanliikkeellä on lääkkeet jokaiseen näistä ongelmista. mandaatin saatuaan voimme kunnostaa Suomen parissa vuodessa.

Yhteenveto

Jos emme luo Suomeen sellaista järjestelmää, jossa julkista valtaa käyttävät tahot ovat aidossa vastuussa tekemisistään tulee ”hukka meidät perimään” nopeammin kuin aavistammekaan.

Suomeen on palautettava kolmijaon luoma hallintovalta ja jokaiselle näistä osapuolista oma henkilökohtaiselle tasolle ylettyvä vastuu.

8 Comments

 1. Suomi suomalaisille Suomi suomalaisille
  21.12.2016    

  ”Olennaisempaa tässä episodissa on huomata se, että näitä maansa myyneitä ”atteja” on keskuudessamme joka puolella, erityisesti vallan kahvoissa.”

  Pari esimerkkiä tässä Mvlehden artikkelissa 21.12.2016 15:58:
  ”Berliinin iskun jälkeen: Sisäministeriön Tarja Mankkinen vaatii kuria vihapuheelle

  Ylen aamu-TV:ssä 21.12.2016 Berliinin terrori-iskun jälkiarvioissa sisäministeriön kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen katsoo, että sosiaalisen median islamofobia ja rasistinen vihapuhe ovat syylliset väkivaltaiseen radikalisoitumiseen. Hän tiukasti vaatii kuria ”vihapuheelle”.
  Sisäministeriön kehittämispäällikkö Tarja Mankkisen mukaan terrorismi ei ole Suomen uhka, vaan vihapuhe.

  Sisäministeriössä Mankkisen vastuualueena on väkivaltaisen radikalismin ja ekstremismin torjunta.
  Ylen aamu-TV:n vieraana 21.12.2016 sisäministeriön kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen kommentoi Berliinin terrori-iskun seurauksia ja vaatii vihapuhetta kuriin. Hänen tehtävänään on kertoa Suomessa mediassa, että mitään huolta ja riskiä ei ole, jos suomalaiset rasistit lopettavat vihapuheensa…”

  • Suomi suomalaisille Suomi suomalaisille
   21.12.2016    

   Tässä pari esimerkkiä lisää näistä maansa myyneistä:

   Magneettimedian artikkeli 19.12.2016:

   ”Martti Ahtisaari – Sorosin suomalainen ase”

   ”Euroopan tappavien pakolais- ja velkakriisien taustoista on edelleen jopa ”maahanmuuttokriittisissä” piireissä harmillisen hajanainen kokonaiskuva. Toisinaan oppimista voi edistää keskittymällä monikulttuurisuutta palvovan vihamielisen eliitin yksittäisiin edustajiin – kuten vaikkapa arkkiglobalistiin ja Suomen presidenttiin (1994–2000), Martti Ahtisaareen.

   Ahtisaari on täydellinen esimerkki suomalaisesta elitististä, jonka tekemä politiikka ajaa Suomen sijaan kansainvälisen suurpääoman ja pakotetun kulttuurimarxismin asiaa. Vaikka Ahtisaari on syntynyt Suomessa, ei hänessä ole mitään suomalaista. Jopa hänen CMI-järjestönsä (Crisis Management Initiative) rahoitus on peräisin ulkomailta.

   Ahtisaaren urassa kiteytyvät pakolaiskriisin taustalla lymyilevien globalistien kaksi palavinta intohimoa:

   Valkoisten sivilisaatioiden ja kansojen perintö on tuhottava pakotetulla monikulttuurisuudella sekä tarvittaessa sotilaallisilla operaatioilla valkoisia valtioita vastaan.
   Kaikki kansallisvaltiot on alistettava monikansallisille pankeille yksityistämällä kansallisomaisuus ja pakottamalla aiemmin itsenäiset valtiot EU:n, YK:n ja Kansainvälisen valuuttarahasto IMF:n kaltaisten instituutioiden ikeeseen.

   Tulitukea taloudelliselle ja väestölliselle sodalle antavat ”liberalismin” nimiin vannovat kulttuuritaistelijat, joiden tavoitteena on tuhota perinteiset eurooppalaiset arvot. Arvo- ja kulttuurivallankumoukselliset helpottavat talous- ja väestövallankumouksellisten työsarkaa merkittävästi: Kun kansakunta menettää identiteettinsä, menettää se myös motiivin suojella itsenäisyyttään ja verenperintöään.

   Ahtisaari itse osallistui Suomen kulttuurisotaan viimeksi muutama viikko sitten lobbaamalla juutalaisen Guggenheim-museohankkeen puolesta. Guggenheim-huijaus on itsessään loistava esimerkki globalistiriistäjien taloudellisesta logiikasta; museo olisi perustettu suomalaisten veronmaksajien rahoilla, minkä jälkeen yhtiön tekemät voitot olisi tilitetty New Yorkin juutalaisille…”

   Magneettimedia artikkeli 20.12.2016:

   ”Keskuspankkiiri Liikanen hyökkäsi jälleen nationalismia vastaan”

   ”Kansainvälisen finanssieliitin lobbausjärjestö Suomen pankin johtaja Erkki Liikanen hyökkäsi Ylen Politiikkaradiossa kiivaasti Euroopassa voimistuvaa kansallismielisyyttä vastaan.

   Liikasen mukaan Suomen täytyy pitää kynsin hampain kiinni globalisaatiosta ja taistella samalla nationalismia vastaan. Yle-toimittaja Sakari Sirkkanen kysyi Liikaselta:

   ”Mistä me tiedetään, ettei me olla menossa sellaseen maailmaan, jossa nationalismi alkaa jyrätä ja protektionismi kasvaa ja käännytään sisäänpäin ja kansainvälinen vapaakauppa ja globaalit arvoketjut – ne menettää merkitystään?”

   Keskuspankkiirin vastaus oli ytimekäs: nationalismille on sanottava ei ja yksityisten lobbaajien johtamaa Euroopan unionia on tuettava entistäkin päättäväisemmin:

   ”Me ollaan kaikki siinä toimijoita, ei anneta [nationalismille] periksi. Kyllähän jos me katsotaan maailmanhistoriaa, niin tällanen nationalismin aalto on tehnyt hirvittävää jälkeä.

   Heikki Aittokoski on julkaissut tänä syksynä tästä hyvän kirjan Kuolemantanssi ja käy läpi nationalismin tekemää tuhoa Euroopan historiassa. […]

   Kyllähän meidän tarvii historiasta oppia, järjen pitää voittaa ja juuri tällaseen ratkasuun Euroopan unioni […] on tärkeä.”

   ”Jos me pannaan ikään ku selkä seinään maailmalle ja sanotaan ’tahdon ulos – emme ole kanssakäynnissä kenenkään kanssa’, niin me tiedämme, että pitkällä aikavälillä sen vaikutukset talouden kasvuun ovat erittäin tuhoisat.”

   Aittokosken kirjan kehuminen on jo itsessään kova kannanotto, sillä kirjailijan mukaan esimerkiksi vastaanottokeskusten eli pakotetun monikulttuurisuuden vastustaminen on jo lähtökohtaisesti ”pahaa nationalismia”…”

 2. Suomi suomalaisille Suomi suomalaisille
  21.12.2016    

  Mvlehti kirjoittaa 21.12.2016:

  ”Suomen paluu kansallisvaltioksi (osa 1)

  Suomi isänmaana ja kansallisvaltiona
  Jouko Piho kirjoittaa:
  Aloitan uuden kirjoitussarjan, jossa tulee olemaan yhdeksän osaa.
  Tulen referoimaan luku kerrallaan varatuomari Lasse Juhani Lehtisen v. 2011 julkaistua kirjaa ”Suomen paluu kansallisvaltioksi”.

  Kirja on varsin mielenkiintoinen, asiallinen ja hyvin perusteltu. Itse asiassa voisin suositella tässä vaiheessa kirjan ostamista kaikille aiheesta kiinnostuneille. Hankin itse kirjan Adlibriksen verkkokaupasta ( http://www.adlibris.com/fi/kirja/suomen-paluu-kansallisvaltioksi-9789519863993 ) eikä maksanut kuin 10 euroa.

  Käsittelen tässä ensimmäisessä kirjoituksessani ensimmäistä lukua, jonka otsikko on ”Suomi isänmaana ja kansallisvaltiona”.

  Lehtinen toteaa, että ”Suomi on suomalaisten isänmaa ja kansallisvaltio”.

  Mitään muuta kansallisvaltiota ei suomalaisilla ole. Koko Lehtisen kirjan kantava ajatus on se, että tämä on hyvä tilanne, jonka pitäisi jatkua eikä muuttua joksikin aivan muuksi.

  Lehtinen tarkastelee sitten professori Veli Merikosken määritelmää kansasta, joka kuuluu seuraavasti:..”,
  ks. Mvlehden artikkelia 21.12.2016 otsikolla ”Suomen paluu kansallisvaltioksi (osa 1)”.

 3. Talmud Talmud
  22.12.2016    

  TUO MAGNEETTIMEDIAN MARTTI AHTISAARI ARTIKKELI ON TÄYTTÄ KULTAA! Pitäisi laissa lukea että pakko lukea joka kansalaisen! Jukalta hyvä artikkeli, mutta saanen lisätä että vapaamuurarius pitää kieltää lailla ja jokainen looshi polttaa maan tasalle!! Holokausti revisionismi kouluihin, niin lapset vanhempana ymmärtävät ketkä heidän maansa tuhosi!

  Joo ja noista kultavarannoista olen jo vuosia kirjottanut eri netin keskustelu palstoille ja vahvasti siltä vaikuttaa, että ryöstetty on kaikessa hiljaisuudessaan, niinkuin jokaisen euroopan maan!!

  MITÄ SUUREMPI PETOS HELPOMMIN SE MENEE LÄPI!!

 4. 23.12.2016    

  Se, että Suomen EI tarvitse omia kansalaisiaan kohtaan toteuttaa kansainvälisiä SOPIMUKSIA ja IHMISOIKEUKSIA on monimutkaisesti toteutettu KORRUPTIORAKENNE; jolla maan viranomaiset torppaavat kaikki toimet, joilla olisi mahdollista, että Suomi joutuu kansainvälisetn elinten JULKISEEN tutkintaan !

  Olin ja olen itse osa tällaista episdia joka koettiin 2005 – 2010 .

  Erosta johtuneista syistä ( en erottele nyt tarkemmin ) ajauduttiin 2005 tilanteeseen, jossa Suomen ”laki” lopputi KESKEN. Isyyslain esitöistä huolimatta olimme tilneteessa, jossa KENELLÄKÄÄN asianoasisella ei ollut HAAASTEOIKEUTTA itseään koskevassa asiasa.

  Isyyslain VIRHE 2002 ; jlla eräiden kansanosien HAASTEOIKEUS poistettiin.

  Lain esityöt kyllä ”sanoivat” : ”MIssään tapauksessa ei voi käydä niin, että pientä lasta koskeva asia käsitellään hallinto-oikeudessa.

  Näin kuitenkin KÄVI ; Tarvittiin ”vain” 2 virkamiehen LAITTOMAT toimet.

  Kuinka asiaa ryhdyttiin PEITTELEMÄÄN ? OM Koskinen painostettiin eroamaan 2005 kesällä; jotta Leena Luhtanen ja Tarja Halonen voivat SALASSA allekirjoittaa ”isyysasetuksen” ( kesä 2005 ) pois pilaamasta Halosen vaaleja .

  Lain mukaan kun asia muuten olisi tullut eduksunnan JULKISEEN käsittelyyn juuri ennen vaaleja.

  Korkeimpaan hallinto-oikeuteen tehtyyn haateoikeuden PALAUTUSHAKEMUKSEEN ei koskaan saatu vastausta; ja jo sovittua käsittelypäivää sirettiin, kunnes sitä EI enää edes käsitelty; vaan vedottiin. ”Koska eduskunnan oikeusasiamies on ratkaissut asian ja virkamies POISTANUT laittoman päätöksesnsä.”… KHO ei ota asiaa käsiteltäväkseeen.

  Näin VAIKKA : Suomen laki ….eduksunnan oikeusasiamies ei ole toimivaltainen käsittelemään asiaa, joka ON oikeuden käsiteltävänä.

  Kun sain Porin käräjäoikeuteen haasteen Kataja & Kauppila AA toimiston Tuulia Pirttilältä : ”Koska Kimmo Leino on valittanut Miastaraatin päätöksestä eduksunnan oikeusasiamihelle ja aisa siksi on mutkistunut tulee Kimmo Leinon maksaa kaikki vastapuolen oikeudenkäyntikulut.” tein Porin poliisille RIKOSILMOITUKSEN 8.9. 2005 näistä tahallisista ja ”oikeusasiamiehelle” TUNNUSTETUISTA virkarikokista .

  Myöhemmin ”esitutkinnan” junnattua tein SYYTEILMOITUKSEN VKSV:n 9. 12. 2005 .

  Kaikki rikosilmoitukset ja syyteilmoitus on kirjattu ”KIRJOITELMISKI” läpi koko Suomen ”oikeusjärjestelmän” .

  Tpaus ”muistuttaa” kummasti EOA päätöstä 876/2/05 ; joka SALATIIN 20.12. 2007 asti !

  Mutta tämä oli VASTA esimakua Suomen ”järjestelmälle” SALATA lainsäädännölliset ihmisoikeusloukkaukset …

  Kun tein 2006 asiasta valituksen EIT:lle ( EIT 24221/06) alkoi TAPAHTUA .

  Hallitus esitteli eduksunnalle TARKOITUKSELLA väärillä asikairjoilla HE 55/2007:n ja salsi mm. Eoa päätöksen 876/2/05 kansanedustajilta.

  Kansanedustajille ”kerrottiin”: ”Välitöntä tarvetta lain muuttamiseksi ei ole. Käsiin saama ja kansanedustajilta salattu lain lausunnonanatajan lausuma kuitenkin ”kertoo” seuraavaa: Kansainvälisen rikostuomioistuimen perussäännön muutoksella myös vältettään tilanne jossa Kansainvälinen rikostuomioistuin voisi ottaa käsiteltäväkseen asian jossa koko Suomen oikeusjärjestelmä on todettu toimivallattomakasi ( EOA päätös 876/2/05 sekä SYYTEILMOITUS Valtakunannsyyttäjänvirastoon 9. 12. 2005 ).

  Tämän eduksunnalle valehtelun jälkeen Tuija Brax 2008 allekirjoitti ”sopimuksen” Kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa: Suomi MAKSAA ja pitää Ruanda-”oikeudenkäynnin” ja Kasnainvälinen rikostuomioistuin tulee toimivallattomaksi Suomea koskevissa ”yksittäsitapauksissa.” ( viittaan EOA päätökseeen 876/2/05 sekä SYYTEILMOITUKSEEN 9. 12. 2005).

  Mikä muu tarkoitus tällä LAHJONNALLA oli kuin piää EOA päätöksen kaltaiset asiat poissa Kansainvälisestä rikostuomioistuimesta ?

  VALTIOPETOKSEN valmistelu ?

  Ilman tätä LAHJONTAA kaikki PL 118 §:n mukaiset asiat olisivat suoraan menneet Kansainvälisen rikostuomioistuimen käsittelyyn; ohi Suomen ”oikeusjärjestelmän”.

  On kuitenkin syntynyt paradoksaalinen tilanne; on ihmisiä ( minä mukaanlukien ), jotka ovat julistautuneet PL 118 §:n mukaisiksi IHMISOIKEUDETTOMIKSI Suomen kansalaisiksi . ( heitä on niin paljon; ettei kaikki edes voitaisi TAPPAA) .

  Niimpä TIEDON kulku julkisista eduskunnan asikairjoista ON ESTETTY; tai yritetty estää mm. MV-lehden sulkemisyrityksillä; tämän plogin verkkohyökkäyksillä Yms; Yms.

  Mutta miten PIILOTTAA TOTUUS ; m. PL 118 § julkiselta keskustelulta KOKO kansalta ?

  Kansaryhmien, joihin PL 118 § aiheuttaa liikehdintää ja mielenosoituksia pyritään kieltämään tällainen toiminta .

  Suurimpien lehtien keskustelupalstat on JO sensuroitu tai lopetettu ja mm. Googe jotuu Eurooppalaisen ”tietolaisäädännön” nojalla RAJOITTAMAAN HAKUJA ( koittakaapa Juha Sipilä Terrafame ).

  Ja tämä palsta kuulemma antaa VAROITUKSEN sinne kirjautumaan pyrkiville. ?

  Olen Mv-lehden keskustelufoorumille kerännyt JULKISIA todisteita tästä Suomen ”järjestelmästä” Paljastetaan totuus / ihmisoikeuskien ja rahan varkaus.

  On kummallista; että MITÄÄN ei ole tapahtunut, vaikka yli 3000 on lukenut JULKISISTA PETOKSISTA ? …vai onko sittenkin ?

  Ja täälläkin on JULKINEN rikosilmoitus PL 118 §:n VALTIOPETOKSESTA !

 5. TALMUD TALMUD
  23.12.2016    

  KATO KOMMUNISTISTA VENÄJÄÄ SEN VALTAA PITÄVIÄ KEITÄ HE OLIVAT! ÄLÄ ODOTA MUUTAKUIN ASEELLISTA KAPINAA! JUUTALAISET TUHOAA NIINKAUN KUIN HEIDÄN ANNETAAN!!

 6. Antti Malinen Antti Malinen
  3.1.2017    

  Finnish people does not have the same ethnic background” Yes, they do. Today there are noticeable differences in racial features and also genetics, between Finnish & other Scandinavian peoples” Finns are Finno-Ugric peoples, most related to Estonia. Yes, we have shared history. Same kind shared history than we have whit the Russians,both used Finland as colony. You can ask almost any Finn ”Do they see that period as good times.” As a person whit Finnish-Swedish heritage I still see that Sweden and Russia was just conquerors and oppressors. Some Swedes still sit on the money pile they made from Finnish peoples back skin. Never again! They have party here and because they have the money and influence they keep Swedish language obligated in schools, even most Finns are against it. Heh, I think there is a good reason that NRM organisation in Finland call´s them self in Finnish ”Suomen vastarintaliike”, what means Finnish resistance Movement not ”Pohjoismainen vastarintaliike” = Nordic resistance movement. And later on Norway did not treat Finno-Ugric people very well. Some where from 1930, in north Norway, around Finmark etc. the population was about 30% of Kven people, who speak kveen language that is related to Finnish, where forcefully assimilated, children could not even speak the language in schools in past time. Is was forbidden. Then comes to mind how Swedish press talked about Finnish people from the 1960 to 1980-1990 how Finnish people who are living in Sweden are criminals etc. FINNE IGEN! etc. Quite the same that you are talking about non-european today. The apple does not fall far from the tree. If some Swedes feel like brotherly heritage whit Finns good, but I think most of the Finnish people don´t share that feeling. Like do you think India feels brotherly heritage whit UK, even they play Cricket? We have had Muslims living here from end of 1800- century, whit no problems, Finnish Tataars. They have been fighting in our two main wars etc. Compare to their population size to Swedes or other Nordic Countries, Nordic Countries has been little help in any of our wars.

 7. lUSIFER lUSIFER
  15.1.2017    

  Homma menee suoraan käsikirjotuksen mukaan! Juutalaiset haluavat uuden mailmanjärjestyksen ja sisällissodan avulla saadaan täysi poliisi valtioeli uusi jew world order! LOPETTAKAA TÄÄLLÄ TUO PASKAN JAUHANTA JA IHMETTELY MIKSI NÄMÄ VAPAAMUURARIT JA JUTKU MEDIA HALUAA TAHALLISTA VASTAKKAIN ASETTELUA JA ARTIKKELIIN LISÄYS SAAREN POLIITIKOT OVAT VAPAAMUURAREITA JOILLE TULEE KÄSKYT JUTIKOILTA!!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *