Luottamusta ja Osaamista

Tutkintapyyntö poliisille – globalistit ovat rikollisia

Suojelupoliisi

Sisä-Suomen poliisilaitos / Keskusrikospoliisi

Tutkintapyyntö

Pyydän kunnioittavasti ensisijaisesti viranomaisia mutta myös Suomen kansaa tutkimaan alla olevista asioista, onko joku tai jotkut syyllistyneet vakaviin rikoksiin.

Lähinnä kyseeseen tulevat valtio-, maanpetos rikokset ja rikokset ihmisyyttä vastaan määriteltynä kansainvälisen oikeuden mukaisesti sekä tiettävästi maamme historian suurin ja laajin petosrikos. 

Epäillyt tahot

Rikoksista epäiltyjä Suomen valtion aiempaa ja nykyistä johtoa sekä aiempaa ja nykyistä virkamiehistöä sekä elinkeinoelämän johtoa.  

Tutkintapyynnön taustaa

Olen reservin upseerina vannonut valani ja lupautunut siinä kertomaan viranomaiselle mikäli havaitsen jotain laitonta tapahtuvan Suomessa. Tällä hetkellä Suomen valtion olemassaolo on vakavasti uhattuna sekä sen kansan tulevaisuus vaakalaudalla. Maatamme eivät uhkaa niinkään ääriliikkeet Suomen sisällä vaan Suomen hallintoon pesiytyneet toisen valtion tai ulkopuolisen tahon agendaa ajavat päättäjät. Uhka Suomelle tulee sisältäpäin, valtion johdosta.

Tutkintapyyntööni olen lainannut oheistetusta materiaalista otteita, jotka valaisevat todentamisaineiston luonnetta. Kokonaisaineisto on kopioituna oheistetulle CD:lle.

Suomen läntinen kumppani 

Suomen nykyinen johto on useissa eri tilanteissa todennut, että ”olemme puolemme valinneet ja se on länsi”. On siis hyvä luoda katsaus mikä tai kuka tämä länsiliittolainen on. Erityisen keskeistä määrittelylle on se, että kyseinen asia liittyy elimellisesti jokaiseen tämän tutkintapyynnön kohtaan.

Voidaan toki todeta, että tämä länsi on EU:n johto sekä jokaisen länsivallan päämies ja hallitus. Tämä määritelmä johtaa tulkitsijan valitettavasti täysin harhaan sekä myös ne organisaatiot, joiden tulee ottaa kantaa tämän tutkintapyynnön sisältöön. Nyt ei ole enemmästä ei vähemmästä kyse kuin Suomen kohtalosta ja sen kansan turvallisuudesta.

Olen aiemmissa kirjoituksissani viitannut tähän länteen, siis hallituksemme ja presidenttimme kumppaneihin, siteeraamalla historioitsijoita ja muita tutkijoita. Tämä todellinen kumppani on jo nykyisin niin hyvin dokumentoitu, ettei sitä voi Suomen vastuulliset viranomaiset enää sivuuttaa olankohautuksella. Otan seuraavassa esiin muutamien lähteitten kirjoituksia. Huomautan lisäksi, että vaikka eri kirjoittajilla on eri nimi tälle joukolle tarkoittavat he yhtä ja samaa yhteenliittymää.

Professori Carroll Quigley teoksissaan Tragedy & Hope. A History Of The World In Our Time, 1966 ja The Anglo-American Establishment 1981 käsittelee seikkaperäisesti Anglo Amerikkalaisen eliitin toimia. Tämä ryhmittymä koostuu lähinnä keskuspankit ja investointipankit omistavista pankkiireista sekä muista erittäin varakkaista eurooppalaisista teollisuussuvuista lisättynä Black Nobilityllä ja Vatikaanilla. Ryhmittymään kuuluu lisäksi Natsit, joiden tehtäväksi jätettiin toisen maailmansodan jälkeen alkaa toteuttaa neljättä valtakuntaa. Huomautettakoon tässä yhteydessä, että vaikka ryhmittymälle on annettu eri tutkijoitten toimesta omat nimityksensä, tarkoitetaan sillä yhtä ja samaa kohdetta.

Professori Carroll Quigley

Professori Carroll Quigley selvittää hyvin seikkaperäisesti kirjassaan Tragedy & Hope sivuilla 50 – 66 finanssikapitalismin syntyhistorian sekä siihen osallistuneet suvut.

Professori Quigley lisäksi varoittaa jälkipolvia seuraavalla tavalla: ”No country that values its safety should allow what the Milner group accomplished – that is, that a small number of men would be able to wield such power in administration and politics, should be givenalmost complete control over the publication of documents relating their actions, should be able to exercise such influence over the avenue of information that create public opinion, and should be able to monopolize so completely the writing and the teaching of the history of their own period”.

Professori Quigley kuvaa kyseisten pankkiirisukujen tavoitteita varsin karusti. Hän toteaa näillä olleen maailman valtaan pohjautuvia ajatuksia seuraavasti: The powers of financial capitalism had a far-reaching plan, nothing less than to create a world system of financial control in private hands able to dominate the political system of each country and the economy of the world as a whole.

Tri John Coleman

Tri John Coleman, Brittien tiedustelupalvelun tutkija, kuvaa kirjassaan Conspirators’ Hierachy: The Story of The Committee of 300 mitä tavoitteita kyseisellä ryhmällä on. Kirjassa luetteloidaan lisäksi henkilöt, jotka kuuluvat ao. ryhmittymään. Tavoitteista voitte kukin todentaa sen miltä osin voitte tunnistaa asioita tapahtuneiksi ja tapahtuviksi. Alla kirjaan annetut  tavoitteet:

 1. To establish a One World Government/New World Order with a unified church and monetary system under their direction.
 2. To bring about the utter destruction of all national identity and national pride, which was a primary consideration if the concept of a One World Government was to work.
 3. To engineer and bring about the destruction of religion, and more especially, the Christian Religion, with the one exception, their own creation, as mentioned above.
 4. To establish the ability to control of each and every person through means of mind control and what Zbignew Brzezinski called techonotronics, which would create human-like robots and a system of terror which would make Felix Dzerzinhski’s Red Terror look like children at play.
 5. To bring about the end to all industrialization and the production of nuclear generated electric power in what they call “the post-industrial zero-growth society”. Excepted are the computer- and service industries. US industries that remain will be exported to countries such as Mexico where abundant slave labor is available. As we saw in 1993, this has become a fact through the passage of the North American Free Trade Agreement, known as NAFTA. Unemployables in the US, in the wake of industrial destruction, will either become opium-heroin and/or cocaine addicts, or become statistics in the elimination of the “excess population” process we know of today as Global 2000.
 6. To encourage, and eventually legalize the use of drugs and make pornography an “art-form”, which will be widely accepted and, eventually, become quite commonplace.
 7. To bring about depopulation of large cities according to the trial run carried out by the Pol Pot regime in Cambodia. It is interesting to note that Pol Pot’s genocidal plans were drawn up in the US by one of the Club of Rome’s research foundations, and overseen by Thomas Enders, a high-ranking State Department official.
 8. To suppress all scientific development except for those deemed beneficial by the Illuminati. Especially targeted is nuclear energy for peaceful purposes. Particularly hated are the fusion experiments currently being scorned and ridiculed by the Illuminati and its jackals of the press.
 9. To cause. by means of limited wars in the advanced countries, by means of starvation and diseases in the Third World countries, the death of three billion people by the year 2050, people they call “useless eaters”. The Committee of 300 (Illuminati) commissioned Cyrus Vance to write a paper on this subject of how to bring about such genocide. The paper was produced under the title “Global 2000 Report” and was accepted and approved for action by former President James Earl Carter, and Edwin Muskie, then Secretary of States, for and on behalf of the US Government. Under the terms of the Global 2000 Report, the population of the US is to be reduced by 100 million by the year of 2050. 10.
 10. To weaken the moral fiber of the nation and to demoralize workers in the labor class by creating mass unemployment. As jobs dwindle due to the post industrial zero growth policies introduced by the Club of Rome, the report envisages demoralized and discouraged workers resorting to alcohol and drugs. 11.
 11. To keep people everywhere from deciding their own destinies by means of one created crisis after another and then “managing” such crises. This will confuse and demoralize the population to the extent where faced with too many choices, apathy on a massive scale will result. 12.
 12. To introduce new cults and continue to boost those already functioning which include rock music gangsters such as the Rolling Stones (a gangster group much favored by European Black Nobility), and all of the Tavistock-created rock groups which began with the Beatles. 13.
 13. To continue to build up the cult of Christian Fundamentalism. 14.
 14. To press for the spread of religious cults such as the Moslem Brotherhood, Moslem Fundamentalism, the Sikhs, and to carry out mind control experiments of the Jim Jones and “Son of Sam” type. It is worth noting that the late Khomeini was a creation of British Military Intelligence Div. 6, MI6. 15.
 15. To export “religious liberation” ideas around the world so as to undermine all existing religions, but more especially the Christian religion. 16.
 16. To cause a total collapse of the world’s economies and engender total political chaos. 17.
 17. To take control of all foreign and domestic policies of the US. 18.
 18. To give the fullest support to supranational institutions such as the United Nations, the International Monetary Fund (IMF), the Bank of International Settlements, the World Court and, as far as possible, make local institutions less effective, by gradually phasing them out or bringing them under the mantle of the UN. 19.
 19. To penetrate and subvert all governments, and work from within them to destroy the sovereign integrity of the nations represented by them. 20.
 20. To organize a world-wide terrorist apparatus and to negotiate with terrorists whenever terrorist activities take place. It will be recalled that it was Bettino Craxi, who persuaded the Italian and US Governments to negotiate with the Red Brigades kidnapers of Prime Minister Moro and General Dozier. As an aside, Dozier was placed under strict orders not to talk what happened to him. Should he ever break that silence, he will no doubt be made “a horrible example of”, in the manner in which Henry Kissinger dealt with Aldo Moro, Ali Bhutto and General Zia ul Haq. 21.
 21. To take control of education in America with the intent and purpose of utterly and completely destroying it.

Tri Preston James

 

Tri Preston James kirjoittaa nimenomaan mainitusta keskuspankit ja investointipankit omistavasta kansainvälisestä rikollisliigasta eri artikkeleissaan varsin seikkaperäisesti.

The Hidden History of the Incredibly Evil Khazarian Mafia (Updated)

by Preston James, Ph.D on March 8, 2015

We now know that the Khazarian Mafia (KM) is waging a secret war against America and Americans by the use of False-flag Gladio-style terrorism, and via the illegal and Unconstitutional Federal Reserve System, the IRS, the FBI, FEMA, Homeland Security and the TSA. We know for certain that the KM was responsible for deploying an insidejob, Gladio-style False-flag attack on America on 9-11-01, as well as the Murrah Building Bombing on April 19, 1995.

Shock-Waves (Part II)

by Preston James, Ph. on December 31, 2014

Duff noted that an organized crime problem this large has never occurred anytime before in history. He also clarified that this large organized crime syndicate is responsible for terrorism all over the world. Duff explained that what is going on in Iraq and Syria with ISIS/Daish is not terrorism, it is simply ORGANIZED CRIME. World terrorism is the work of an International Organized Crime Cabal (OCC) which has gotten control of the American Congress. This is a large organized crime problem that must be understood at its simple root cause. Duff identified this large OCC as Israeli, and pointed out that this worldwide crime is on a scale never experienced before. Duff went even further when he identified those associated with the organized crime syndicate who are responsible for starting ISIS/Daish, and this included two American generals — McNierney and Vallely — and one sitting senator, McCain.

Shockwaves (Part III)

by Preston James, Ph.D on March 12, 2015

A significant number of World leaders have since admitted that they should have seen the indications for this insight before, but only now understand it with remarkable clarity, just as Gordon Duff had explained it. We now know that the Khazarian Mafia (KM) has paid billions to set up and deploy major acts of World Terror to serve as a big smokescreen which has created great cover for the real root problem, which is actually a large Organized Crime problem caused by the Khazarian Mafia (KM the World’s largest Organized crime Syndicate), and its main actionagent Israel. What did Gordon Duff present in his speech that was so earth shattering? For the first time in any public forum, Gordon Duff explained (//www.veteranstoday.com/2014/12/31/shock-waves-part-ii/) in the clearest terms that the real problem is not World Terrorism, but is a large Organized Crime syndicate associated with the nation Israel that is deploying Terrorist acts all around the World to attain the goals of their organized crime agenda.

The Globalist Plan to take-down the whole World

Preston James, Ph. on November 17, 2015

 1. Generate wars and conflicts all over the World
 2. Take control of the creation of money
 3. Buy, bribe and take ownership of every politician, elected and appointed official of any importance.
 4. Take control over Health care and also deploy sophisticated eugenics and soft-kill methods
 5. Set up a perverted legal system to provoke, “dirty-up” and punish the masses

A sinister Globalist plan to generate Worldwide Chaos and Destruction is now being rolled out by the World’s largest Organized Crime Cabal. It is time to fully expose its top leaders and its actual agenda so that it can be stopped cold. Right now one man, President Putin has the ability to stop them cold by releasing all the Intel he has on who really attacked America on 9-11-01 and who creates, supports and deploys terror in the World through mercenaries.

The core Globalist leaders (you can count on two hands) have been rolling out an occult inter-generational age old plan to take complete control over the whole World.

They are using a secret, well disguised ancient Babylonian occult “Black Arts” based Agenda to covertly attack the whole World in a well organized effort to take it down step by step, nation by nation, people by people.

The true Globalist NWO Cabal’s secret Agenda. Order Ab Chaos which just happens to be the secret motto of High Freemasonry. It’s an agenda to deploy chaos, terror, tyranny, war, destruction, mass death and great human suffering and misery all over the World to destroy the Old World Order in order to make room for the New World Order. The New World Order is a new Globalist regime which is based on 24/7 total surveillance, an all powerful secret police and its own army. It’s agenda is to engulf the whole World in its system of complete destruction and thus create their New World Order from the ashes. This process is characterized in the Greek mythology about the Phoenix Bird from ancient Egypt, perhaps dating back to ancient Babylonia.

Khazarian Mafia now secretly condemned and plotted against by World’s Top Military and Intel by Preston James, Ph.D

Much of the World is now secretly turning against the Rothschild Khazarian Mafia Banksters and their main action agent Israel which has infiltrated and hijacked America. This Israeli espionage on behalf of the Rothschild Khazarian Mafia Banksters (http://www.veteranstoday.com/2015/03/08/the-hidden-history-of-the-incrediblyevilkhazarian– mafia/%20) has been known for years by most top Military and Intel, but was not considered a key issue because many at that level were either bribed and bought off, owned, blackmailed or actually part of the Israeli covert espionage front system.

A new focus has arisen toward the covert espionage fronts of Israel in America, especially among some certain top active and former US military and Intel who are dedicated and hardcore America-firsters. These folks now realize that the US Money manufacturing and Distribution been infiltrated and hijacked Unconstitutionally by the Rothschild Khazarian Mafia Banksters and is destroying the American economy at many levels.

They realize that the Federal Reserve System must be nationalized, all its buildings and assets seized, and every single dollar of pernicious usury “clawed-back”. And this must be quickly followed by the creation of a US Central bank owned by We The People which issues real money based on Gold, Silver and Commodities and charges us no interest for using our own money.

They also realize that Israel attacked America on 9-11-01 using nukes and this has led many to believe that unless Israel is stopped in its nuclear terror and trafficking of nuclear Pits from America all around the World, there will be a future WW3 set off by the Israelis which will involve nukes being detonated all over the World, destroying most of mankind which seems to now be realized to be Israel’s strange anti-society and antihuman agenda.

For first time it is now becoming generally recognized and understood that the Rothschild Khazarian Mafia has a long term anti-human agenda (//www.veteranstoday.com/2015/04/11/monsters-among-us-evil-with-a-nice-face-part-iii/) to use war to mass-murder (human sacrifice) millions of humans, destroy every nation of the World, and capture the whole World for itself and that it is attempting to destroy all societies and nations.

And that it intends to mass-murder about 90% of all humans after asset stripping them by using Israel and “owned and controlled” Top Policy-makers, Cutouts and Assets all over the World which are embedded in most nations .

Mainitsen vielä sen, että EU:n perustaminen pohjautuu natsien suunnitelmaan. Sitä on kuvattu useissa kirjoissa ja artikkeleissa. On myös hyvin paljastavaa se, että YK:ssa äänestettyä Natsismin vastaista julkilausumaa vastusti suurin osa YK:n jäsenmaista, vain USA, Brittiläinen kansanyhteisö ja EU eivät halunneet tuomita Natsismia. Suomi siis tämän joukon mukana.

Omassa kirjoituksessani Kuka sitten on EU:n todellinen takapiru? kuvaan sitä tosiasiaa, että natsit ovat EU:n takana ja he ovat liittyneet ns. Anglo Amerikkalaiseen eliittiin. Siitä ote suraavasti: 

Leaked documents from the 1955 Bilderberg Group conference held in Germany discuss the agenda to create a European Union and a single EU currency, decades before they were introduced, disproving once again debunkers who claim that Bilderberg has no influence over world events.

In his book “Europe’s Full Circle,” Rodney Atkinson provides a list of policies proposed by Nazis and their similarity to today’s European Union.

 1. Europaische Wirtshaftsgemeinschaft
 2. European Economic Community
 3. European Currency System
 4. European Exchange Rate Mechanism
 5. Europabank (Berlin)
 6. European Central Bank (Frankfurt)
 7. European Regional Principle
 8. Committee of the Regions
 9. Common Labour Policy
 10. 10.Social Chapter
 11. 11.Economic and Trading Agreements
 12. 12.Single Market

Tri Dennis L. Cuddy

Valaisevassa artikkelisarjassa 1 – 22 THE POWER ELITE AND THE SECRET NAZI PLAN Tri Dennis L. Cuddy kuvaa hyvin yksityiskohtaisesti Natsien liittymistä EU:n kehittymiseen sekä maailman valloittamiseen. Oheisesta materiaalista on huomioitava myös siinä kerrottu lähdeaineisto.

In previous columns, I’ve mentioned the secret Nazi plan described in American official Sumner Welles’ The Time for Decision (1944). It was a plan (for a Nazi loss in WWII) which would come to fruition two generations later. It included Nazi agents going underground into two successive countries to avoid detection (Paul Dickopf went underground into Switzerland in 1942). These agents would eventually rise to positions of power in those second nations.

People across the U.S. question whether there really is a Power Elite (PE) facilitating global events. My response is, “If a former Chief of Special Operations (clandestine activities) for the U.S. Joint Chiefs of Staff (USJCS) says there’s a secret team that controls the U.S. and the World, why is it so hard to believe in a PE acting similarly?” Former Special Ops Chief for the USJCS, L. Fletcher Prouty authored The Secret Team: The CIA and Its Allies in Control of the United States and the World (1973), in which he revealed there’s a “Secret Team consisting of security-cleared individuals in and out of government who receive secret intelligence data gathered by the CIA and the National Security Agency…. The Secret Team has very close affiliations with elements of power in more than threescore foreign countries and is able when it chooses to topple governments, to create governments, and to influence governments almost anywhere in the free world.”

Also mentioned in Part 1 of this series as being important was PE agent John J. McCloy. After WWII, Mc Cloy became president of the World Bank in 1947 and U.S. High Commissioner in Germany in 1949. From this latter influential position, he pressured West Germany (and France) to establish the European and Steel Community which later became the basis for the Common Market and eventually the European Union. This type of regional economic arrangement was a necessary part of the PE’s plan to link such economic arrangements into a management structure which would form the basis for a World Socialist Government.

Given the current economic crisis in the world, remember that part of the secret Nazi plan (scheduled to come to fruition today) involved “creating doubts among the people of each country as to the ability, integrity or wisdom of their leading statesmen.” The secret Nazi plan also involved Nazi agents “being trained to appear as men of large financial interests… over a period of years gaining a controlling influence… in labor unions in the banking world…. When the right time comes, stimulate internal dissension sufficiently to destroy the morale of the people.” Sound familiar?

You can read in any good dictionary that the Nazis were Fascists who believe in “private enterprise under centralized government control.” Isn’t this what is occurring today? This is not an accusation that President Obama and the Democrats are some kind of secret Nazis. It is evident, however, that the country is being moved toward Socialism/Fascism, and thus the real Nazi agents would consider Obama and the Democrats (and some Republicans) as “useful idiots” in the fulfillment of their secret plan. For part one or three click below.

Regarding my previous columns about the Power Elite (PE) and the secret Nazi plan for today, I have referred to American official Sumner Welles’ book The Time for Decision (1944) partially revealing the plan. For some reason, most people do not seem to take this threat seriously, saying those Nazis from World War II are dead or too old to pose a real threat. They miss the importance of Welles’ statement that the German General Staff “made detailed plans for a later renewal of its attempt to dominate the world… when the favorable moment arrives… perhaps two generations from now,” which means the plan had to include succession.

I mentioned in earlier columns that Abwehr (counterintelligence) Nazi agent Paul Dickopf went underground in the autumn of 1942 (he became head of Interpol 1968-1972). According to journalist Curt Riess in The Nazis Go Underground (1944), it was on the morning of November 9, 1942 that Hitler’s Reichsfuehrer SS Heinrich Himmler in his private office in the Brown House in Munich confided to Martin Bormann (head of the Nazi Party) that while Germany may have to capitulate militarily, “never must the National Socialist German Workers Party [Nazi Party] capitulate. That is what we have to work for from now.” Relevant to this effort, Himmler organized everything right down to the last detail regarding Nazis going underground and spreading throughout the world to fulfill their plan, perhaps in two generations. Preliminary work and planning was done by Himmler at the Gestapo building in the Prince Albrechtstrasse, Berlin, and the major Nazi undergound movement began May 16, 1943 at 11 Koenigsallee in Berlin under SS Generals Werner Heissmeyer and Fritz Kaltenbrunner.

The basis for this plan had been developed years earlier, as on September 11, 1940 Reich Propaganda Minister Joseph Goebbels delivered a speech, “The Europe of the Future” to Czech intellectual workers and journalists stating: “I am convinced that in 50 years, people will no longer think in terms of countries…. In those days people will think in terms of continents…. No single European nation can in the long run be allowed to stand in the way of the general process of organization.”

In the same year (1940) as Goebbels’ speech, Nazi Minister of Economic Affairs (1937-1945) Walther Funk wrote a 16-page booklet, The Economic Future of Europe, and called for a “Central European Union” and “European Economic Area.” In 1942, Funk co-authored The European Economic Community, in which he declared, “There must be a readiness to subordinate one’s own interests in certain cases to those of [the EC].”

According to the 3-page Red House Report (marked “Secret”) in 1944, Himmler’s SS Obergruppenfuehrer Dr. Scheid (a Lt.-General) began the meeting at the Maison Rouge Hotel and ordered German industrialists to “make contacts and alliances with foreign firms, but this must be done individually and without attracting any suspicion.” Sheid also directed them to exploit the finances of those German firms that had already been used as fronts for economic penetration abroad, and he cited the American partners of Krupp, Zeiss, Leica, and the Hamburg-America Lines shipping company (remember here that George Herbert Walker’s and Prescott Bush’s Hamburg-America Lines transported Nazi Dr. Ernst Rudin and other Nazis to the Third International Congress on Eugenics in 1932 in New York where Rudin was unanimously elected president of the International Federation of Eugenic Societies).

German economist Ludwig Erhard had written that their industry could expand after Germany’s defeat through supranationalism, meaning the voluntary surrender of national sovereignty to an international body. Thus, Germany (and France) were the primary advocates of the European Coal and Steel Community (ECSC), which created a common market for coal and steel and which would evolve into the European Union. LeBor wrote that “before the common market could be set up, the Nazis industrialists had to be pardoned, and Nazi banker and officials reintegrated. In 1951, John Jay McCloy, the American High Commissioner for Germany, issued an amnesty for industrialists convicted of war crimes.”

Two years before 1957, the Bilderberg Group held its Garmisch-Partenkirchen Conference September 23-25, 1955, and relevant to “European Unity,” the Bilderberg document recorded that “the discussion affirmed complete support for the idea of integration and unification from the representatives of all the six nations of the Coal and Steel Community present at the conference…. [There was] some expression by certain European participants of the view that in the economic field, it might be better to proceed through the development of a common market…. A European speaker expressed concern about the need to achieve a common currency, and indicated that in his view this necessarily implied the creation of a central political authority…. A United States participant confirmed that the United States had not weakened in its enthusiastic support for the idea of integration…. Another United States participant urged his European friends to go ahead with the unification of Europe….”

Christopher Story ja Tri Greg Hallett

Viittaan tässä yhteydessä lisäksi vuonna 2010 puolustusvoimien tiedustelupäällikölle toimittamaani aineistoon KANSAINVÄLINEN NÄKYMÄTÖN KÄSI, GLOBALISAATIO JA POLIITTINEN RISKI? siltä osin kun siinä kerrotaan sivuilla 63 – 64 Presidentti Bush sr. olevan Natsien ultrasalaisen DVD:n johtaja. Tri Jim Fetzer haastatteli historioitsija Greg Hallett:a syyskuun 28, 2015 ja kyseisessä haastattelussa Tri Hallett nimeää prinssi Philipin myös ko. DVD jäseneksi ja Natsiksi. Prince Philip is a DVD Agent.  Prince Philip is ‘Deutsche Verteidigungs-Dienst’, which translates as “For them, the War never ended” [WWII].  Prince Philip is a German Nazi.

David Icke

Yhdysvallat on osakeyhtiö. Toisin sanoen sen kansainvälisoikeudellinen asema on enemmän kuin kyseenalainen juuri tästä syystä. Oheistan kaksi selvitystä asiasta tähän tutkintapyyntöön. Tutkija ja kirjailija David Icke on selvittänyt tätä kirjassaan The Biggest Secret seuraavasti:

The United States has never been free of control from London. Indeed, it was the creation of London. Britain and the British Crown has always owned, yes owned, the United States. If you are American and you have not heard this information before, and few have, it might be advisable to sit down quietly and have a cup of sweet tea because you are in for quite a shock.

In 1604, a group of leading politicians, businessmen, merchants, manufacturers and bankers, met in Greenwich, then in the English county of Kent, and formed a corporation called the Virginia Company in anticipation of the imminent influx of white Europeans, mostly British at first, into the North American continent. Its main stockholder was King James I, and the original charter for the company was completed by April 10th 1606.

This and later updates to the charter established the following:

The Virginia Company comprised of two branches, the London Company and the Plymouth or New England Company. The former was responsible for the first permanent colony in America at Jamestown on May 14th 1607 and the latter were the so-called ‘Pilgrim Fathers’ who arrived at Cape Cod in the ship the Mayflower, in November 1620, and went on to land in Plymouth Harbour on December 21st. The ‘Pilgrims’ of American historical myth were, in fact, members of the second Virginia Company branch called the New England Company.

The Virginia Company owned most of the land of what we now call the USA, and any lands up to 900 miles offshore. This included Bermuda and most of what is now known as the Caribbean Islands. The Virginia Company (the British Crown and the bloodline families) had rights to 50%, yes 50%, of the ore of all gold and silver mined on its lands, plus percentages of other minerals and raw materials, and 5% of all profits from other ventures. These rights, the charters detailed, were to be passed on to all heirs of the owners of the Virginia Company and therefore continue to apply… forever! The controlling members of the Virginia Company who were to enjoy these rights became known as the Treasurer and Company of Adventurers and Planters of the City of London.

After the first 21 years from the formation of the Virginia Company, all ‘duties, imposts, and excises’ paid on trading activities in the colonies had to be paid directly to the British Crown through the Crown treasurer. No trader could export goods out of the colonies without the permission of the British Crown and to do so would involve the seizure of all their goods and the ship or vehicle which carried them.

The lands of the Virginia Company were granted to the colonies under a Deed of Trust (on lease) and therefore they could not claim ownership of the land. They could pass on the perpetual use of the land to their heirs or sell the perpetual use, but they could never own it. Ownership was retained by the British Crown.

The colonial lands were to be governed by two Colonial Councils, each with 13 members (that number again), but the Kings Council in London had the final say on all decisions. The sitting British monarch also chose the Governor of the American Colonies, who we would today call the President.

The monarch, through his Council for the Colonies, insisted that members of the colonies impose the Christian religion on all the people, including the Native Americans. To use the language of the time… “with all diligence, care and respect, do provide that the true word of God and Christian faith be preached, planted and used, not only within every of the several said colonies and plantations, but also as much as they may amongst the savage people which do or shall adjoin us to them or border upon them, according to the doctrine, rights, and religion, now professed and established within our realm of England.” If the Native Americans did not accept the Christian religion, they would have to be forced to, the Crown insisted. This was the order to destroy the culture and knowledge of the native peoples of North America and also to maintain the white colonists under the vicious yoke of Christian terrorism peddled by the Calvinist-Puritans. It was a free license to kill, torture and kidnap the native peoples with complete immunity from prosecution.

The criminal courts on the lands of the Virginia Company were to be operated under Admiralty Law, the law of the sea, and the civil courts under common law, the law of the land. This is a crucial point which I will come to in a second.

Now, get this. All of the above still applies today! Read those percentages once more and let the magnitude of that sink in. After the original 13 (again!) American colonies won their ‘independence’ and an ‘independent’ country was formed after 1783, the Virginia Company simply changed its name to… the United States of America.

You see there are two USAs, or rather a USA and a usA. The united states of America with a lower case ‘u’ and ‘5’ are the lands of the various states. These lands, as we have seen, are still owned by the British Crown as the head of the old Virginia Company, although there is something to add about this in a moment.

Then there is the United States of America, capital ‘U’ and ‘S’, which is the 68 square miles of land west of the Potomac River on which is built the federal capital, Washington DC and the District of Columbia. It also includes the US protectorates of Guam and Puerto Rico. The United States of America is not a country, it is a corporation owned by the same Brotherhood reptilian bloodlines who owned the Virginia Company, because the USA is the Virginia Company!

When Americans agree to have a social security number the citizens of the united states surrender their sovereignty and agree to become franchisees of the United States (the Virginia Company of the British Crown). So why do they do it? Because they have no idea that this is what they are doing. They are led to believe that there is only one United States and the Federal government is the rightful government.

There is no law that says that Americans must pay federal income tax, but they go on paying because they think they have to. The Brotherhood-controlled Internal Revenue Service operates in such a terrorist manner that even most of those who know it’s a scam still pay up because they are terrified not to. Have a sip of that sweet tea now and take a deep breath because there’s more.

This means that all the rights which applied to the owners of the Virginia Company to the gold, silver, minerals and duties, mined and paid in America, still apply to the British families who own the United States of America and the lands of the united states of America. Those same percentages have been paid since ‘independence’ and are still being paid by the American people via their federal officials who are, in fact, officials of the Virginia Company – yes, including the President. 

The British Crown owns the lands of the united states and the land and institutions of the United States, including the Internal Revenue Service which collects the taxation and the Federal Reserve Board, the privately owned ‘central bank’ of America which lends the government money that doesn’t exist and charges the taxpayers interest on it. The Federal Reserve Board is owned by the same Brotherhood families in Britain and Europe who own the rest of America. But here’s yet another twist. Who owns the assets apparently owned by the Virginia Company? Answer: the Vatican.

On October 3rd 1213, King John, as ‘King of England Corporation Sole’ claimed autonomy over all the sovereign rights of England and assigned them to the Pope, who, as Vicar of Christ, claimed dominion over the whole world. In return, the Pope granted executiveship to the English Crown over all these dominions. In other words, the Crown is the chief executive and the Vatican is the owner, although, of course, the true owner is whoever controls the Vatican. This is why I keep saying that London is the centre of the operational level of the Brotherhood.

Judge Anna von Reitz

Toisen merkittävän yhteenvedon on tehnyt Judge Anna von Reitz artikkelissan One who is skilled in Canon and Admiral Law history, agreements and remedy. 

She has the knowledge and skills to explain both Canon and Admiral law matters well.

She points out how out-of-control the Illuminati Anglo/American, FED and Congress system is and what remedies need to take place, in what is in the new ‘Motu Proprio’ canon order.

In 1860, Abraham Lincoln, a Bar attorney, was elected President of the United States (Commercial Company) not a real President of The United States of America (Major).

In 1933 each living American ‘Person’ was turned into ’registered franchise’ Corporations: creating each ‘person’ with a ‘social security’ trust. But you’re not suppose to know about that.

In the 1933 meeting of the corporate officers of the ’franchises’ of the bankrupt United States of America (USA), Inc. —they pledged the “good faith and credit” of “States & the Citizenry thereof” to stand as sureties for the debts of the USA, Inc. during its bankruptcy reorganization.

The perpetrators were rewarded by the bankers with access to virtually unlimited credit “hypothecated” against the assets of the American States and the private property of the American State Citizens. Unlimited Credit – your assets & secret social security trust accounts.

Out of control and bankrupt in 2011 the old “FEDERAL RESERVE” has now been organized under the UNITED NATIONS auspices by the same perpetrators (Anglo/American Illuminati) and is mounting a new round of the same old game in collusion with the IMF.

What the FED perpetrators did was roll the credit side of the “National Debt” over into the “United States Department of the Treasury” – to back anew specie of fiat debt note called “US TREASURY NOTES”. The American people don’t know they are apart of IMF now.

In the 1845 Treaty of Verona – there was a ”Breach of Trust” created against America(ns), by the Pope and Monarch agreement – A Breach of Trust that allowed their controlling City of London – Crown (commercial company) Corporation, to create the BAR Association, to control America through their ”United States Inc,” Trust Corporation, and thus paying off each of their

U.S. congressmen to manage their federal and state franchises, within their newly formed American plantation.

There are three international Trustees named as caretakers of The United States (Corporate) Trust (1789). They are:….. the Pope, in His Temporal Office, ….. the British Monarch, and …. The United States Postmaster (Civil).

In 1783: The Treaty of Paris and Treaty of Versailles cements the arrangement splitting the land and sea jurisdictions between the States and the Federal Union and places King George III as Trustee of American interests on the “High Seas and Navigable Inland Waterways” —which means he kept control of American international commerce.

The new “Union” entity operating in the international Jurisdiction of the sea was always controlled by the British and it has always been the British Monarch’s responsibility as International Trustee to manage it and guarantee its proper operation. It has instead run amok for 150 years.

The Treaty of Westminster (1794) in which the City State of Westminster and the Crown Temple pledge “amity” in “perpetuity” with the newly formed United States.

The Treaty of Verona (1845) in which the then-Pope and the British Monarch, both Trustees of the American national trust, agreed that the representative form of government was incompatible with Divine Right of Kings and with Papal Supremacy, and so both acted in secretive Breach of Trust.

So…since then THE UNITED STATES IS A FOREIGN CORPORATION CONTROLLED BY FOREIGN BANKERS AND THEIR B.A.R. ASSOCIATION BROKER/ATTORNEYS All Presidents of United States (Corporate) government and Congress work these foreigners.

This Breach of Trust continues 170 years later…. with even larger frauds, corruption, and stolen labor and wealth from the American people, and once again since 2011.

As you now know, if you didn’t before, all bank accounts belonging to “JOHN QUINCY PUBLIC” are in fact accounts now belonging to a Puerto Rican ESTATE Trust owned and operated by agencies of the IMF.

Globalisaatio 

Olen aiemmissa kirjoituksissani käsitellyt kohtuullisen tarkasti 1990-luvun pankkikriisiä ja sittemmin siirtynyt itselleni uuteen ja kiehtovaan aihepiiriin nimittäin poliittisen riskin ja yrittämisen yhteyden tutkintaan. Edellä mainittuihin aiheisiin liittyy olennaisesti ja kouriintuntuvasti globalisaatio. Kyseistä ilmiötähän on maassamme käsitelty lähes aina liittyen taloudellisiin suureisiin. Itse en ole havainnut globalisaatiotermiin liitettävän geopoliittisia tai sotilaallisia määritteitä. Henkilökohtaisesti olen tullut siihen johtopäätökseen, että juuri globalisaatio tulisi ensisijaisesti liittää sotilaalliseen kontekstiin ja toissijaisesti talouselämän aihepiiriin, vaikkakin se eittämättä sisältää myös taloudellisia seikkoja. Globalisaatio on kuitenkin geopoliittinen menetelmä, jonka avulla jokin taho hankkii määräysvallan itselleen tietyllä alueella, olipa se sitten maantieteellinen tai poliittinen blokki, tietyn toimialan kontrolli tai suvereeni valtio. Globalisaatio ei kuitenkaan vastaa siihen kysymykseen kuka määräysvallan hankkii ja millä keinoilla.

Suomen hallinto on luovuttanut nimenomaan globalisaatioon vedoten kaikki suojamekanismit yllä kerrotulle rikollisryhmälle. Tämä koskee niin omaa keskuspankkia rahan painamisoikeuksineen, lainsäädäntövaltaa omien kansalaisten hyväksi, riippumatonta hallintoa kansalaistensa hyväksi, tuomiovaltaa kansalaistensa hyväksi kuin myös puolustusvoimia oman valtion hyväksi.

Pankkikriisi, salainen sopimus ja petokset

Pankkikriisi oli tietoisesti suunniteltu prosessi eli kaaos, jota ulkomaiset tukivat. Sen tarkoitukset ja tavoitteet olivat moninaiset – velkaannuttaa valtio ulkomaisen tahon käsiin eli ym. pankkiiririkollisten ohjaukseen. Avata hana näille tahoille, jonka kautta voidaan imeä Suomi taloudellisesti tyhjäksi. Varmistaa Suomen liittyminen EY:N jäseneksi. Tuhota valtion perustuslaillinen kolmijako suhteessa vallankäyttöön. Luoda pohja maan täydelliseen tuhoamiseen mm. kansallisvaltiona mukaan lukien sen kansalaiset ja kulttuuri. Aloittaa yksityisen yrittämisen alasajo sekä siirtää valtiolle kuuluvat keskeiset toiminnot ulkomaisiin käsiin seuraavasti:

“Who controls the food supply controls the people; who controls the energy can control whole continents; who controls money can control the world.” – Henry Kissinger 

”Give me control of a nation’s money and I care not who makes it’s laws” — Mayer Amschel Bauer Rothschild

Suomen valtio allekirjoitti lokakuussa 1993 pankkien kanssa salaisen sopimuksen. Tämä sopimus on todiste kahdesta petoksesta sekä rikoksista ihmisyyttä vastaan. Se on myös todiste siitä, että oli tarkoitus perustaa kanava, jonka kautta valtion varoja voitiin siirtää ulkomaisiin käsiin ja tiettävästi tämä kanava on edelleen käytössä.

Salainen sopimus on petosasiakirja ja kyseinen petos on suuruudeltaan noin 80 – 120 mrd. Euroa  kun huomioidaan henkilöiltä ja yrityksiltä anastettu omaisuus, takaajien maksamat varat sekä valtiolta ulkomaisiin käsiin valuneet maksut. Toinen petos joka oli noin 110 mrd markkaa oli valuuttalainoista mukamas aiheutunut devalvaatio tappio. Suomen pankin juristit avustivat ansiokkaasti allekirjoittanutta ja kopioivat asiakirjat, joiden avulla voitiin todentaa se, että SP oli antanut ohjeet valuuttapositioitten suojaamisesta. Näin ollen kaikki luotot oli suojattu. Mikäli sitten jokin pankki olisi jättänyt suojaamatta ei kyseistä menettelyä voida siirtää asiakkaan vahingoksi.

Edellä mainitut petokset eivät ole ainoita rikoksia viranomaisten tai pankkien tekemänä. Niihin liittyvät väärin ilmoitetut velat, useaan kertaan vaaditut velat, väärennetyt aineistot oikeudelle jne. Nämä asiat on dokumentoitu oheistettuun Isänmaanryöstäjät aineistoon. Petosten vanhentuminen ei edes ole vielä alkanut koska valtion maksut ilmeisesti edelleen jatkuvat ko. petoksista pankeille ja ulkomaisille tahoille. Mikäli kuitenkin viranomainen ottaisi sen kannan, että ko. rikokset olisivat vanhentuneet niin rikoksella saadun omaisuuden palauttamiseen ei liity mitään vanhentumisaikaa, joten siltä osin on viranomaisen aloitettava palautusoperaatio välittömästi noudattaen Suomen lakeja.

Rikokset ihmisyyttä vastaan liittyvät kyseisen ajanjakson teonkuvauksiin suoraan kansainvälisen rikosoikeuden säädöksistä ja soveltavasta oikeudesta seuraavasti [tummennetut ainakin sovellettava]:

 1. a) ”siviiliväestöön kohdistuva hyökkäys” tarkoittaa 1 kappaleessa tarkoitettujen tekojen toistuvaa kohdistamista siviiliväestöön sellaisen valtion tai järjestön politiikan mukaisesti, jonka tarkoituksena on kyseisen hyökkäyksen toteuttaminen, tai tämän politiikan edistämiseksi;
 2. b) ”tuhoamiseen” sisältyy sellaisten elinehtojen tahallinen asettaminen, muun muassa ruoan ja lääkkeiden saannin estäminen, joiden tarkoituksena on väestönosan hävittäminen;
 3. c) ”orjuus” tarkoittaa jonkin omistusoikeuteen liittyvän tai kaikkien siihen liittyvien valtaoikeuksien kohdistamista henkilöön, ja siihen sisältyy tällaisten valtaoikeuksien käyttäminen ihmiskaupan, erityisesti naisten ja lasten kaupan yhteydessä;
 4. e) ”kidutus” tarkoittaa tahallista voimakkaan fyysisen tai henkisen tuskan tai kärsimyksen aiheuttamista syytetyn vankina tai valvonnan alaisena olevalle henkilölle. Kidutukseksi ei kuitenkaan katsota pelkästään lakiin perustuvasta rangaistuksesta tavanomaisesti aiheutuvaa tuskaa tai kärsimystä;
 5. g) ”vaino” tarkoittaa perusoikeuksien tahallista ja törkeää epäämistä kansainvälisen oikeuden vastaisesti ryhmän tai yhteisön ominaisuuksien vuoksi;
 6. h) ”rotuerottelu” tarkoittaa 1 kappaleessa tarkoitettuja tekoja vastaavia epäinhimillisiä tekoja, joita yksi rodullinen ryhmä kohdistaa toiseen rodulliseen ryhmään tai ryhmiin, vakiintuneeseen järjestelmälliseen syrjintään ja alistamiseen perustuvan hallintojärjestelmän puitteissa, ja joiden tarkoituksena on kyseisen hallintojärjestelmän ylläpito [rotuerottelu tulee korvata sanalla syrjintä];

Rikosnimikkeistä tulee sovellettaviksi ainakin seuraavat asiat:

Yksilöitten tuhoaminen (extermination) elämän, terveyden, perheen, toimeentulon, omaisuudensuojan ja kyvyn elättää itsensä valitsemallaan ammatilla suhteen.

Orjuuttamien tuomittujen velkasuhteitten perusteella, koska tuomiot eivät perustuneet todelliseen velkaan ja tuomion takana on useita valtion ja pankkien toteuttamia petoksia.

Vankeustuomiot koska ne perustuvat sekä väärennettyihin asiakirjoihin tahi niiden sisältöön sekä taustalla olevaan petokseen.

Henkinen kiduttaminen mm. EIT:n päätösten valossa.

Vaino teonkuvauksen mukaisesti.

Muut epäinhimilliset toimet kattaa koko toteutetun rikoksen. 

EY / EU / Euro liittyminen 

Mitä tulee EY / EU liittymissopimukseen 1990 luvun puolivälissä on viranomaisten selvitettävä missä niistä selviää se, että tarkoituksena on ollut nimenomaan tuhota kansallisvaltio Suomi ja luovuttaa se kokonaan kaikkinensa ulkomaisen rikollisorganisaation käsiin. Mikäli viranomaiset vetoavat siihen, että jokainen sopimus on hyväksytty eduskunnassa niin siinä tapauksessa tulee tutkia jokaisen sopimuksen puolesta äänestäneen henkilökohtainen mielipide tarkoittiko hän edellä mainittua kansallisvaltion tuhoamisen hyväksymistä ja vallan siirtämistä yllä mainitulle rikollisorganisaatiolle. Mikäli eduskunnassa olisi henkilöitä, jotka ovat tienneet tai heidän olisi pitänyt tietää, että tarkoituksena on siirtää Suomi varoineen ja kansalaisineen ulkomaisen rikollisorganisaation määräysvaltaan niin epäiltyjen määrä sellaisessa tapauksessa kasvaisi huomattavasti laajemmaksi.

Mitä taas tulee Euro liittymiseen on todettava ensinnäkin se, että edellä mainitsemani perustelut ovat relevantteja tähän kohtaan sekä se, että niin kotimaiset kuin ulkomaiset asiantuntijat ovat todenneet euroon liittymisen olleen virhe. Tässä on siis konkreettisesti luovutettu olennainen osa valtion toimintoja ulkomaisiin käsiin. Velkaannuttamalla valtio, kuten olen selvittänyt Suojelupoliisille (Selvitykseni 28.4.2015), ulkomaisen rikollisorganisaation käsiin nimenomaan saatetaan valtio heidän tosiasialliseen määräysvaltaansa. Taloudellisiin intresseihin kuuluu olennaisesti myös se, että viranomaiset ovat luovuttaneet yksityisille ulkomaisille tahoille Suomen kultavarannon eikä sitä tultane saamaan takaisin, koska kukaan mukaan näin menetelleenä ei ole niitä saanut takaisin.

Tri Jim Fetzer haastatteli historioitsija Greg Hallett:a syyskuun 28, 2015 ja kyseisessä haastattelussa Tri Greg Hallett käsittelee Brittien monarkiaa ja sen suhdetta EU:n sekä Englannin tyhjentämistä kaikesta omaisuudesta. Tämä vastaa täsmälleen myös Suomen tilannetta:

What has happened is the Judges are in a peculiar situation where the Courts of England have been taken over by the European Union who are working for the Nazis . . . and it is well known that ‘the European Union is Nazi’, and ‘the United Nations is Soviet Socialist’.

So what Queen Elizabeth II did, from 1973, is continually abdicate her position. This included signing the European Treaties − originally it was joining the European Common Market − but the names were changed and the rules were changed, and there were 10 Treaties ending in the Lisbon Treaty 2008. What it effectively did was give the controlling elements of the United Kingdom to Europe. This included the judiciary.

Now Queen Elizabeth II is well aware of the Predictions − ‘That there would be the Truer Monarchs who would Claim the Throne during the Shin years, which is the ‘21’ years, being 2010 to 2019.

So what Elizabeth II has gone about and done, through her husband Prince Philip, who is a Catholic Nazi and extorts Elizabeth on the basis that she is illegitimate − what they’ve done is ‘Bankrupt the United Kingdom’ and transfer all the assets, all the invisibles and the physical ownership, and the money to the EU, which is Nazi, and try to leave the United Kingdom by the end of her Reign, as ‘entity without any value’ whatsoever . . . which is a really Bitchy thing to do.

George Soros ja Rotschildit ovat useaan otteeseen sanoneet, että Presidentti Putin on petturi uuden maailmanjärjestyksen suhteen. Nämä tahot ovet myös ne, jotka ovat saaneet osakeyhtiön nimeltään USA, Natsiorganisaation nimeltään EU ja sitä kautta Suomen langettamaan pakotteet Venäjää kohtaan. Tämä on suoraan päätösvallan siirto ulkomaisiin käsiin ja aiheuttaa miljardeihin nousevat vahingot eri yhtiöille. Kunhan aikanaan todetaan kansainvälisen oikeuden kannalta pakotteitten laillisuus niin mikäli ja niin kuin allekirjoittanut uumoilee, tullaan pakotteet toteamaan laittomiksi. Tässä jälleen kerran taloudellisin termein tuhotaan kansallisvaltio Suomea ulkomaisen tahon tahdon eli määräysvallan mukaisesti.

On hyvin dokumentoitu tosiasia että 1990 luvun lama järjestettiin tahallaan. On myös hyvin dokumentoitu se, ettei ollut tarkoituskaan hoitaa laman uhrien asioita laillisesti kansainvälisiä ihmis- ja perusoikeuksia kunnioittaen. Lisäksi samaan aikaan kansalaisia uhkailtiin taloudellisilla seikoilla ja maan ajautumisella maksukyvyttömäksi vaikka valtiolla oli kyky laskea liikkeelle pääomia. Kyseisellä painostuksella saatettiin Suomi sellaisen tilaan, jossa sen itsemääräämisoikeus rajoittui EY liittymisen suhteen. Taloudellisella maksukyvyttömyysuhkauksella ja lamalla painostettiin Suomi muuttamaan valtiosääntöään EY:n hyväksi. Keskeinen asia siis on se, onko olemassa eduskunnan hyväksymää päätöstä siitä, että Suomen valtio lakkautetaan ja kansallisvaltio tuhotaan ja Suomi niminen kansallisvaltio liitetään natsien perustamaan yhteisöön heidän omaisuudekseen.

Edellä lausuttuun viimeisimpiä tietoja Yhdysvalloista vastaavista asioista:

Unknowingly Occupied By Preston James, Ph.D on November 29, 2015

Most Americans have no idea their country is now an occupied nation with a foreign based enemy inside its Gates. This enemy has infiltrated and taken control of America. It is now instituting a Globalist NWO Agenda by using acquired American political, military and economic might. It’s incredibly evil Agenda includes the deployment of false-flag terror to produce the massive chaos necessary to justify foreign wars of aggression for profit and the creation of a large American secret police (DHS). It also includes the step-by-step, planned complete asset stripping of all wealth and property from Americans and the destruction of America by removing its borders and debasing its language and culture.

Folks, this is High Treason!

Pakolaisvirta ja kansallisvaltion tuhoaminen

Suomeen on tietoisesti päästetty tai jopa kutsuttu pakolaismassa, joka mm. Harvardin yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan on sinänsä sotilaallinen ase. Ohessa lainaus kyseisestä tutkimuksesta:

 Weapons of Mass Migration: Forced Displacement as an Instrument of Coercion  by Kelly M. Greenhill

Coercion is generally understood to refer to the practice of inducing or preventing changes in political behavior through the use of threats, intimidation, or some other form of pressure—most commonly, military force. This article focuses on a very particular nonmilitary method of applying coercive pressure—the use of migration and refugee crises as instruments of persuasion. Conventional wisdom suggests this kind of coercion is rare at best. Traditional international relations theory avers that it should rarely succeed. In fact, given the asymmetry in capabilities that tends to exist between would be coercers and their generally more powerful targets, it should rarely even be attempted. However, as this article demonstrates, not only is this kind of coercion attempted far more frequently than the accepted wisdom would suggest but that it also tends to succeed far more often than capabilities-based theories would predict. 

Toisin sanoen nämä Suomen poliittisen johdon ystävät, jotka he ovat vallinneet, ovat kirjoittamani artikkelin Suomi hyökkäyksen kohteena vai pakolaiskriisissä? ja siinä esitettyjen todisteitten mukaan (1) ensinnäkin suunnitelleet jo kauan ennen 11.9.2001 päivämäärää valloittavansa seitsemän valtiota, (2) Perustaneet, rahoittaneet ja kouluttaneet ISIS / ISIL joukot, (3) aloittaneet ja aikaansaaneet invaasion Eurooppaan ja (4) ujuttaneet vaeltavan joukon sekaan kouluttamansa taistelijat tekemään terroritekoja Euroopassa.

Suomen vastuussa olevat toimijat ovat siis tietoisesti sallineet vihollisen hyökkäyksen valtion alueelle tietäen, että aseen [invaasiomassa] sisälle on sijoitettu laaja määrä aseita [konetuliaseita, räjähteitä ja ilmeisesti myös raskaampaa kalustoa]. Ennen tätä nämä samat vastuulliset viranomaiset ovat sallineet Suomen keskeisten puolustautumismekanismien siirtämisen ulkomaisiin käsiin ja hallintaan sekä ovat lisäksi sallineet valtion tuhoamisen taloudellisesti ja sosiaalisesti kansallisvaltiona.

Poliittiset päättäjät ovat tietoisesti päästäneet kansalaisten keskuuteen sotilaita, joiden ilmeiden tehtävä on aluksi aiheuttaa raiskauksilla, ahdistelulla ja muulla rikollisella käytöksellä kaaos suomalaisten keskuudessa (Ordo ab Chao). Tämä joukkomuotoinen hyökkäys kansalaisia kohtaan on rikos ihmisyyttä vastaa. Mikäli viranomaiset perustelevat turvapaikan hakemista tahi myöntämistä sillä seikalla, että nämä nuoret täysi-ikäiset miehet ovat sotaa tai ISIS:ä paossa niin olisi syytä muistella mitä rintamakarkureille tehtiin maassamme 1939 – 1944…heidät ammuttiin. Onko tämä oikea viesti reserviin ajatellen puolustustahtoa.

Edellä sanotun invaasioaseen käyttämistä suomalaisia kohtaan pahentaa se tosiseikka, että jo helmikuussa 2013 on aloitettu hankesuunnitelma MAVA meneillään olevan invaasioaseen toteuttamisesta. Toisin sanoen maamme poliittinen johto sekä virkamiehet ovat jo tuolloin tulleet tietoisiksi siitä, että maatamme kohtaan aiotaan toteuttaa mainittu hyökkäys.

Tri Dennis L. Cuddy

Tri Dennis L. Cuddy kirjoittaa artikkelisarjassaan THE POWER ELITE AND THE MUSLIM BROTHERHOOD , että muslimitaistelijoitten taustana olisi myös natsit. Seuraavassa otteita:

Power Elite (PE) agent Lord Herbert Samuel was one of the first to refer to the establishment of a “new world order” (House of Lords, May 16 and August 7, 1918). As a member of the Milner Group that controlled British foreign affairs from the beginning of the 20th century until WWII, Samuel in 1921 appointed Hajj Amin al-Husseini as Mufti and head political administrator of Arab Palestine. Lord Alfred Milner, who was in charge of executing PE member Cecil Rhodes’ secret “scheme to take the government of the whole world,” on June 27, 1923 in the House of Lords said regarding Palestine that there “must always remain not an Arab country or a Jewish country, but… an international country in which all the world has a special interest—I think some Mandatory Power will always be required.”

While al-Husseini was in Palestine, Hassan al-Banna founded the Muslim Brotherhood (MB) in Egypt in 1928, and it has been from this organization that radical Islamic groups such as Hamas, Islamic Jihad, and al Qaeda have come (Mark Hosenball and Michael Isikoff of Newsweek have reported connections between al Qaeda and MB members Mamoun Darkazanli and Youssef Nada). Former CIA agent Robert Baer in Sleeping With the Devil explained how the U.S. “made common cause with the [Muslim] Brothers” and used them “to do our dirty work in Yemen, Afghanistan and plenty of other places.”

In the 1930s, the MB supported Adolph Hitler (distributing his Mein Kampf), and by 1936 with only 800 members began to oppose British rule in Egypt. By 1938, the MB’s membership had grown to 200,000, and by the late 1940s to at least a half million.

German political scientist Matthias Kuntzel in Islamic Anti-Semitism and Its Nazi Roots describes how the Muslim Brotherhood (MB) gave rise to the PLO’s Fatah, Al Qaeda, Hamas and the Islamic Jihad (Egyptian) and has its roots in Nazism. He relates that the concept of a Jihad against non-Muslims wasn’t basic to any Islamic doctrine until the 1930s, and “its concurrence with the arrival of a newly virulent anti-Semitism is verified in no uncertain terms.”

Lopuksi

Tapahtumat ja harjoitettu politiikka sitten tietoisesti järjestetyn kansalaisten tuhonnan 1990 pankkikriisissä ovat yksi kokonaisuus, jonka tavoitteena on ei enempää eikä vähempää kuin tuhota Suomi itsenäisenä kansallisvaltiona. Tämä koskee myös sen taloutta ja kulttuuriperintöä. Suomalaiset, myös te jotka joudutte ottamaan kantaa tähän tutkintapyyntöön, ovat ulkoisen tahon ”omaisuutta” ainakin siltä osin mitä heillä on säästöjä ja velkoja pankkeihin. Suomi on myös tällä hetkellä vihollisen hyökkäyksen kohteena ja terrori-iskujen alustana. Tämä on sallittu tapahtuvan vastoin lain säätämiä vastuita. Kansalaisiin on kohdistunut ja kohdistuu edelleen perus- ja ihmisoikeuksien massamuotoisia loukkauksia ja heidät on alistettu terrorismiin verrattavan rikollisuuden kohteeksi. Minulla on vain yksi kysymys teille arvoista vastuulliset tahot – JOKO TÄMÄ ALKAA RIITTÄÄ?

30.11.2015

 

Jukka Davidsson

Ekonomi

1 Comment

 1. Sulo Schroderus Sulo Schroderus
  30.11.2015    

  Kiitän mahdollisuudesta saada tietoa lisää.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *