Luottamusta ja Osaamista

Syrjinnälle uusi ilmaisu PRIORISOINTI

Saimme eilen lukea keltaisesta lehdistöstä ”huippuvirkamiehen” ulostulon liittyen SOTE ratkaisuun. Kolmen miljardin säästöt siis toteutuvat jos lopetamme tietyn kansanosan terveydenhuoltopalvelut.

Tämä virkamies lehden mukaan on todennut seuraavaa ”Sotesta vastaava virkamies, alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti sanoo, että kolmen miljardin säästö vaatii hoidon priorisointia”. Lisäksi artikkelissa todetaan seuraavaa ”Sote-uudistuksen pitäisi leikata sosiaali- ja terveysmenojen kasvua kolmella miljardilla. Se on niin kova tavoite, että julkisesti kustannettavia hoitoja pitää rajata nykyisestä. Pöysti haluaa priorisoinnista avointa keskustelua”.

Kansalaisten yhdenvertaisuus ja syrjinnän kielto

Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Tämä sisältää mielivallan kiellon ja vaatimuksen samanlaisesta kohtelusta samanlaisissa tapauksissa. Yhdenvertaisuusperiaate rajoittaa myös julkisen vallan harkinta mahdollisuuksia.

Ihmisoikeussopimuksissa lähtökohtaisesti käsitellään kyseistä asiaa syrjintä lähtökohdista. Molemmissa määritelmissä ehdottomuus kuvastuu säädösten määritelmissä. Sama kohtelu samoissa asioissa ja syrjinnän kielto. Kaikki ihmiset ovat oikeudellisesti yhdenvertaisia ja oikeutettuja ilman minkäänlaista syrjintää yhtäläiseen lain suojaan.

’’Yhdenvertaisuus ja tasa-arvoa koskevilla säännöksillä on ollut perinteisesti keskeinen asema perusoikeusjärjestelmässä. Yhdenvertaisuus perusoikeus ja syrjintäkielto edustavat edellisessä kohdassa kerrotun omaisuudensuojan ohella perusoikeuksia, jotka ovat kansainvälisestikin oikeusvaltion keskeisiä tunnusmerkkejä.

Yhdenvertaisuussäännökseen on katsottu sisältyvän mielivallan kielto ja vaatimus samanlaisesta kohtelusta samanlaisessa tapauksessa. Yhdenvertaisuussäännös sisältää myös oikeudellisesta yhdenvertaisuudesta, myös ajatuksen tosiasiallisesta tasa-arvosta.

Muodollisella tai oikeudellisella yhdenvertaisuudella tarkoitetaan jossakin oikeudellisesti merkityksellisessä suhteessa samanlaisten tapausten kohtelemista samalla tavalla. Jos kaksi ihmistä, esimerkiksi velallista, on ratkaistavana olevan asian suhteen samassa asemassa, heitä on kohdeltava samalla tavoin kiinnittämättä huomiota heidän välillään jossain muussa suhteessa esiintyviin eroihin.

Tosiasiallisella tai aineellisella yhdenvertaisuudella tarkoitetaan ja kiinnitetään huomiota yhteiskunnassa esiintyvään eriarvoisuuteen ja näkee oikeuden tehtävänä yhtäläisen kohtelun ohella myös edistää eriarvoisuuden poistamisen.

Viranomaisten tulee soveltaa lakia tekemättä muita eroja kuin laista ilmenee. Lainsoveltajaan kohdistuvana yhdenvertaisuusperiaate on tuomioistuinten ja muitten viranomaisten harkintavallan rajoitusperiaate.

Perustuslain 6§:n 2 momentti sisältää laaja-alaisen syrjintäkiellon. Säännöksessä ei käytetä syrjinnän käsitettä vaan kiellettyä on henkilön asettaminen muihin nähden eri asemaan ilman hyväksyttävää syytä.

Syrjinnällä siis tarkoitetaan ei-hyväksyttävää erottelua ihmisten kesken näiden välillä esiintyvien erojen vuoksi. Kaikki erottelu ei ole kiellettyä vaan se riippuu mm. perusteesta eli syystä ja asteesta eli vaikutuksista. Tekijät, joiden nojalla erottelu voidaan katsoa ei-hyväksyttäväksi ja siis syrjinnäksi, voidaan pelkistää kahteen; erottelun asteeseen ja tarkoitusperään. Välitön syrjintä tarkoittaa muodollisesti erilaista kohtelua eli erottelua jonkin ei-hyväksyttävän perusteen nojalla, välillinen syrjintä voi ilmetä näennäisesti tai muodollisesti samanlaisena kohteluna, joka ihmisen erilaisuuden vuoksi kuitenkin tosiasiallisesti johtaa syrjiviin vaikutuksiin. Syrjintäkielto koskee myös pelkkää erilliskohtelua eli segregaatiota’’.

Olisin kiitollinen mikäli tämä ”huippuvirkamies” avaisi hiemen priorisointiaan siten, että kansalaiset ja erityisesti kansanedustajat saisivat kuulla mitä oikeasti SOTE ratkaisu pitää sisällään ja miten tämä syrjintä, anteeksi priorisointi sisältää.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *