Luottamusta ja Osaamista

Suomi kriisissä

Oheisesta kirjoituksesta selviää teoreettinen strateginen tutkimus mm. Harvardin yliopistossa siitä miten pakolaismassoja käytetään aseena sodan ja rauhan aikana sekä miten joukkoon voidaan soluttaa taistelijoita suorittamaan tehtävää uudessa kohdemaassa. Lisäksi kirjoituksesta pitäisi selvitä se kuka ja ketkä ovat ISIS/ISIL projektin taustalla ja mikä tavoite tällä kaikella on. Yhteenveto lukija ei voine välttyä siltä tunnelmalta kenen ja minkälaisen lännen kanssa Suomen johto makaa yhteisessä sängyssä. Kysymys kuuluu onko heillä mandaattia politiikkaansa sekä onko merkittäviä rikoksia tekeillä. 

Kirjoituksen lopussa on linkki pdf tiedostoon, josta kirjoitukseni pitäisi löytyä.

Yhteenveto ja suositukset

Totesin jo 2007 – 2010 että parhaillaan käynnissä on jo kolmas maailmansota mutta sitä käydään vielä toistaiseksi pääasiallisesti talouden termein. Tämä taistelu maailman finanssimarkkinoitten herruudesta (mukaan lukien keskuspankkien omistaminen ja oikeus pääomien luomiseen) on edelleen keskeisessä asemassa. Olemme jo nyt voineet lukea kuinka Suomen osallistuminen tähän sotaan rähmällään lännenmiehiin on onnistunut – Euroon liittyminen oli virhe ja kohta tullaan kuulemaan myös se, että EU liittyminen osaltaan oli myös virhe. Korkea-arvoiset tahot ovat avustaneet ulkomaisia ”sotavoimia” tunkeutumisessa Suomen reviirille.

Paavo Lipponen liitti Suomen sotaan terrorismia vastaan. Epäselvää allekirjoittaneelle on millä mandaatilla hän toimi, mille aikajanalle Suomi on liitetty eli ollaanko sodassa vieläkin mukana ja onko nykyinen Suomen johdon harjoittama politiikka ilmentymä sodasta terrorismia vastaan. Joka tapauksessa onko näin tai ei niin Suomen politiikka liittyen pakolaismassoihin ja huomioon ottaen mitä edellä on kirjoitettu, tukee kansainvälistä rikollisuutta, tukee tietyn blokin suunnitelmaa luoda Kalifaatti tuhoamalla useitten valtioitten yhteiskuntarakenteet täysin sekä vaarantaa Suomen olemassaolon ja koskemattomuuden.

Suomen turvallisuus politiikka pitäisi kattaa niin valtion alueen puolustamisen kuin myös talouspolitiikan. Edellä kerrotusta voidaan varsin perustellusti epäillä, että Eurooppa ja Suomi ovat hyökkäyksen kohteena parhaillaan. Suomi on lisäksi saatettu ulkomaisen tahon talutusnuoraan velkaannuttamalla valtio ensimmäisen kerran 1990 luvun alussa noin 70 miljardilla eurolla ja toisen kerran alkaen vuodesta 2008 noin 40 – 50 miljardilla eurolla. Hyvänä esimerkkinä tästä on Kreikka. Molempiin ko. asioihin olisi voitu niin halutessa suhtautua vakavasti toimien toisin mutta Suomen sisäiset voimat ovat kollektiivisen politiikan tavoin avustaneet ja edelleen avustavat ulkomaisia valloittajia.

Edellä kirjoitettu sitoo Anglo Amerikkalaisen blokin edelleen sotarikoksiin ja rikoksiin ihmisyyttä vastaan. Tätä tukee Suomen hallinto. Vaihtoehtokin olisi tarjolla. Kirjoitan vielä kerran edesmenneen professori Carroll Quigleyn varoitukset jotka ovat relevantimpia tänään kuin koskaan aiemmin:

No country that values its safety should allow what the Milner group accomplished – that is, that a small number of men would be able to wield such power in administration and politics, should be given almost complete control over the publication of documents relating their actions, should be able to exercise such influence over the avenue of information that create public opinion, and should be able to monopolize so completely the writing and the teaching of the history of their own period”.

In addition to these pragmatic goals, the powers of financial capitalism had another far-reaching aim, nothing less than to create a world system of financial control in private hands able to dominate the political system of each country and the economy of the world as a whole. This system was to be controlled in a feudalist fashion by the central banks of the world acting in concert, by secret agreements arrived at in frequent private meetings and conferences. The apex of the system was to be the Bank for International Settlements in Basle, Switzerland, a private bank owned and controlled by the world’s central banks which were themselves private corporations.”

Ainut suositukseni virkamiehille tilanteen laukaisemiseksi liittyy maamme harjoittamaan turvallisuuspolitiikkaan. Suomessa on virkamiehiä ja poliittisia toimijoita, joiden vastuulla on Suomen turvallisuus – siis määriteltynä  Turvallisuuspolitiikalla tarkoitetaan toimia, joilla edistetään valtion ulkoista ja sisäistä turvallisuutta. Olisi toivottavaa, että nämä henkilöt alkavat toimia lain vaatimalla tavalla, ettei heidän toimimattomuuttaan aleta tarkastella maanpetosrikoksen teon kuvauksen kautta. Rikollisia maassamme on jo ihan riittävästi muutenkin.

Maanpetosrikoksista

1 § (21.4.1995/578)

Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantaminen

Joka tarkoituksenaan väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkaamalla taikka vieraan valtionsotilaallisen (solutettavat ISIS taistelijat) tai taloudellisen painostuksen tai tuen avulla (Anglo Amerikkalainen pankkikartelli)

1) saattaa Suomi tai osa Suomea vieraan valtion alaiseksi,

2) irrottaa osa Suomea muusta valtakunnasta tai

3) muulla vakavuudeltaan näihin rinnastettavalla tavalla rajoittaa Suomen valtiollista

itsemääräämisoikeutta (EU:n todellinen taustajoukko eli Anglo Amerikkalainen eliitti)tekee teon, josta aiheutuu sanotun tarkoituksen toteutumisen vaara, on tuomittavaSuomen itsemääräämisoikeuden vaarantamisesta vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.

Toiveeni suolaisille miehille liittyy yksinkertaisesti sotilas valaan. Reservin upseerina määrään / käsken teidät kaikki lukemaan sen kokonaisuudessaan uudelleen ja toimimaan antamanne valan mukaisesti:

Valan teksti

Joukko toistaa vain lihavoidut osat.

Minä N.N. lupaan ja vakuutan(valassakaikkivaltiaan ja kaikkitietävän Jumalan edessä,(vakuutuksessakunniani ja omantuntoni kautta, olevani Suomen valtakunnan luotettava ja uskollinen kansalainen. Tahdon palvella maatani rehellisesti sekä parhaan kykyni mukaan etsiä ja edistää sen hyötyä ja parasta. Minä tahdon kaikkialla ja kaikissa tilanteissa, rauhan ja sodan aikana puolustaa isänmaani koskemattomuutta, sen laillista valtiojärjestystä sekä valtakunnan laillista esivaltaa. Jos havaitsen tai saan tietää jotakin olevan tekeillä laillisen esivallan kukistamiseksi tai maan valtiojärjestyksen kumoamiseksi, tahdon sen viipymättä viranomaisille ilmoittaa. Joukkoa, johon kuulun sekä paikkaani siinä, en jätä missään tilanteessa, vaan niin kauan kuin minussa voimia on, suoritan saamani tehtävän loppuun. Lupaan käyttäytyä kunnollisesti ja ryhdikkäästi, totella esimiehiäni, noudattaa lakeja ja asetuksia sekä säilyttää hyvin minulle uskotut palvelussalaisuudet. Tahdon myös asetovereitani kohtaan olla suora ja auttavainen. Milloinkaan en sukulaisuuden, ystävyyden, kateuden, vihan tai pelon vuoksi enkä myöskään lahjojen tai muun syyn tähden toimi vastoin palvelusvelvollisuuttani. Jos minut asetetaan esimiesasemaan, tahdon olla alaisiani kohtaan oikeudenmukainen, pitää huolta heidän hyvinvoinnistaan, hankkia tietoja heidän toiveistaan, olla heidän neuvonantajanaan ja ohjaajanaan sekä omasta puolestani pyrkiä olemaan heille hyvänä ja kannustavana esimerkkinä. Kaiken tämän minä tahdon kunniani ja omantuntoni mukaan täyttää.

Suomi_kriisissä

2 Comments

 1. Topi Rantakivi Topi Rantakivi
  4.11.2015    

  En käyttäisi lauseessa Jumalaa. Minä tekisin näin:

  Minä N.N. lupaan ja vakuutan(valassa) isänmaatani taistelleiden sotilaiden edessä,(vakuutuksessa) kunniani ja omantuntoni kautta, olevani Suomen valtakunnan luotettava ja uskollinen kansalainen…

  Voimakas kansa on luotettavampi kuin joku tyhjä henkiolento raamatussa. Jokaisella on oma henkilökohtainen väylä siihen korkeampaan voimaan, sitä ei voi levittää kaikille, koska se on vain omalle itselleen.

 2. Zak Zak
  10.11.2015    

  PDF:ää ei löydy.
  Saatko sen takaisin?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *