Luottamusta ja Osaamista

Kuka sitten on EU:n todellinen takapiru?

Tämä on keskeisin kysymys, jos haluamme arvostella EU:ta ja arvailla mihin suuntaan se meitä kuljettaa. Muutamia selkeitä indisioita on olemassa asiasta. Anglo Amerikkalaisen pankkimafian osuus lienee hyvin ja uskottavasti dokumentoitu suhteessa EU:n. Olisiko jollain muulla osapuolella intressejä oheiseen suunnitelmaan.

Ensimmäiseksi on syytä todeta se, että Bilderberg ryhmä perustettiin vuonna 1954. Perustajista kantavana voimana oli Hollannin kuningashuoneen jäsen prinssi Bernhard ja kyseinen kuningashuone on liitetty toisen maailmansodan ajan SS:n eli natseihin. Myöhemmin Bilderberg ryhmään on tietenkin liittynyt myös Englannin kuningashuone ja prinssi Philip, joka niin ikään on ainakin ollut SS sympatisoija. Näin ollen on syytä olettaa että Bilderberg ryhmän takana on korkea-arvoinen natsiyhteys (kso. myöhemmin red house report).

Kun puhumme sitten EY/EU/EURO:n synnyttämisestä on meidän tutustuttava nimenomaan Bilderberg ryhmän päätösasiakirjoihin. Erityisesti vuoden 1955 salainen materiaali on kiinnostava tässä suhteessa:

Leaked documents from the 1955 Bilderberg Group conference held in Germany discuss the agenda to create a European Union and a single EU currency, decades before they were introduced, disproving once again debunkers who claim that Bilderberg has no influence over world events.

Leaked papers from the meeting which took place from September 23-25 1955 at the Grand Hotel Sonnenbichl in Garmisch-Partenkirchen, West Germany, were released by the Wikileaks website yesterday.

As we first reported in 2003, a BBC investigative team were allowed to access Bilderberg files which confirmed that the EU and the Euro were the brainchild of Bilderberg. They were probably reading from the same documents that were released by Wikileaks.

It was only last month that Belgian viscount and current Bilderberg-chairman Étienne Davignon bragged that Bilderberg helped create the Euro by first introducing the policy agenda for a single currency in the early 1990′s.

On syytä kuitenkin katsoa vuoteen 1944 ennen kuin lähestymme sitä kuka on EU:n takana. Yhdysvaltojen arkistosta on sattumalta löytynyt kolmesivuinen asiakirja koodilla EW-Pa 128. Tämä asiakirja on kirjoitettu marraskuun 7, 1944. Paperi on laadittu Yhdysvaltojen sotilastiedustelun toimesta ja koskee erittäin salaista natsien tapaamista aiemmin samana vuonna.

Vuonna 1944 elokuun 10 päivänä Strasbourgissa hotelli Maison Rougessa kokoontui SS Obergruppenfuhrer Dr Scheidin ja aseistamisministeriön Dr Bossen johdolla joukko valittuja teollisuus- ja finanssimiehiä erittäin salaiseen kokoukseen, jonka aiheena oli Saksan kukistumisen jälkeisen ajan suunnittelu. Vaikka sodan häviämisestä puhuminen katsottiin maanpetokseksi ja rankaistiin teloituksella, niin kokouksen pitämiseen käsky oli tullut itse SS ja Gestapo komentaja Heinrich Himmleriltä, joka katsoi vuonna 1944 pitkälle tulevaisuuteen. Kokouksen ydin ja tarkoitus oli antaa käsky teollisuusmiehille natsi puolueen pelastamisesta ja uudelleen valtaan nostamisesta ajan ollessa sille kypsä. Toisin sanoen kyseessä oli suunnitelma neljännen valtakunnan nousemisesta. Tämä Saksan neljännen valtakunnan luonne tulisi olemaan enemmänkin poliittinen ja taloudellinen kuin se, mitä näimme toisen maailmansodan aikana. Tämän suunnitelman ydin oli kansallisvaltion tuhoaminen ja Euroopan Union perustaminen. Ei siis ihme, että Hitlerin propaganda päällikkö Joseph Goebbels totesi aikanaan, että 50 vuoden kuluessa kukaan ei enää ajattele kansallisvaltioita.

Mielenkiintoinen yksityiskohta kokouksessa oli se, että kokouksen ensimmäiseen osaan osallistui useita teollisuusjohtajia ja välittömästi tämän jälkeen pidettiin toinen osio, jossa osallistujia oli vain muutamia valittuja eliittien eliitin jäsentä. Tämä järjestelmä viittaa nimenomaan Anglo Amerikkalaisen eliitin maailman valloittamiseen suunniteltuun organisaatiomalliin.

Tapaamisessa olivat edustettuina kaikki nykyisinkin tunnetut saksalaiset yhtiöt kuten VW, Siemens, I.G.Farben jne. Keskeisenä finanssilaitoksena oli mukana itseoikeutetusti Deutsche Bank. Tärkeämpää on keskittyä henkilöihin, jotka olivat eliittien eliittejä. Alfried Krupp Krupp yhtiöistä ja Friedrich Flick, Flick ryhmittymän omistajana kuuluivat selkeään sisäpiiriin. Lisäksi Herman Abs oli niin pankkimaailman kuin teollisuuden johtajan mukana toteuttamisessa. Absilla oli vuonna 1942 nelisenkymmentä hallituspaikkaa eri yhtiöissä Saksassa. Näistä Deutsche Bankin hallituspaikka ei ollut vähäisin. Mainittakoon vielä se, että Krupp että Flick tuomittiin sodan jälkeen vankeuteen natsioikeudenkäynneissä mutta jotta suunnitelma saattoi edetä niin heidät tuli armahtaa. Armahduksen takana olivat Yhdysvaltalaiset tahot ja käytännön toimen hoiti vuonna 1957 John J. McCloy.

Palatkaamme itse suunnitelmaan. Keskeisenä tavoitteena oli siis EU:n luominen. Tähän haluttiin päästä siten, että natsi Saksasta vietiin ulos neutraaleihin maihin pääomia, olivatpa ne sitten omia tai anastettuja, pääosin Sveitsiläisten pankkien kautta. Näiden varojen avulla tultaisiin osittain turvaamaan natsipuolueen tarvitsema rahoitus. Lisäksi nimettyjen teollisuusjohtajien tuli perustaa laajalti eri maihin intressiyhtiöitä, joiden kautta salaisesti voitiin aloittaa liiketoimet muitten maitten yritysten kanssa. Tämä kaikki tuli toteuttaa ilman epäilyksi ja yksityisesti.

Tri Bosse nimenomaan selvitti osanottajille kokouksessa miten neljännen valtakunnan toteuttaminen tulisi hoitaa kolmen kohdan strategisen ohjelman kautta:

Ensimmäisessä vaiheessa teollisuuden tuli turvata natsi puolueen rahoitus kaikissa olosuhteissa, koska puolueen tuli painua “maan alle” joksikin aikaa. Vaiheessa kaksi Saksan hallitus tulee allokoimaan suuria pääomia saksalaiselle teollisuudelle ja nämä varat tulee sijoittaa neutraaleihin ulkovaltoihin, josta ne voidaan ohjata natsi puolueen käyttöön neljännen valtakunnan pystyttämiseksi. Vaiheessa kolme teollisuus tulee asettamaan ulkovaltoihin omia agentteja käyttämällä perustettuja yrityksiä ja varoja ja näiden kautta tulee hankkia tarvittavat sotilaalliset tiedot siihen asti kun natsipuolue jälleen palaavat valtaan. Mainittu agenttien verkosto on vain harvojen tiedossa ja se tulee salata koostuen pieniin yksiköihin.

Yhdysvaltojen kansallisarkistosta saatujen asiakirjatietojen pohjalta voidaan muodostaa kuva yhteistyöstä, jota merkittävät amerikkalaiset teollisuusperheet toteuttivat natsi Saksan kanssa. Eräs näistä oli Prescott Bush, George HW Bushin isä ja George W Bushin isoisä. Hänen natsisympatiat, rahoitustoiminta ja kaupankäynti olivat merkittäviä natsien kanssa ja johtivat lopulta siihen, että lainsäädäntöön nojaten hänen omaisuutensa ulosmitattiin.

Edesmennyt Christopher Story kuvaa tiedusteluraporteissaan Münchenin lähellä Dachaussa sijaitsevaa natseihin liittyvää salaista organisaatiota nimeltään DVD eli Deutsche Verteidigungs Dienst. Storyn perusteellisissa raporteissa todetaan George Bush Sr:n olevan kyseisen natsi organisaation johdossa. Lisäksi hän väittää raporteissaan erittäin korkea-arvoisten Yhdysvaltalaisten, Saksalaisten, Englantilasten ja Venäläisten olevan ko. organisaation edustajia tai yleisimmin sanottuna agentteja maassaan. Tämä vaikutusvaltainen joukko, kuten Helmuth Kohl, George Bush Sr., Mikhail Gorbachev ja Joseph Ackerman, on operoinut yhtiön nimeltään Deutche AG, aiemmin Barrington Investment Group, kautta erittäin suurissa finanssioperaatioissa. Mielenkiintoista Storyn väitteissä on erittäin tarkka kuvaus natsien onnistumisesta soluttautua eri maitten tiedustelupalveluitten johtoon ja toisaalta tiedot finanssioperaatioitten toteuttamisesta.

Storyn arvokas analyysi on suoraan aiemmin kuvatun salaisen kokouksen ja siitä kirjoitetun raportin todentaminen. Siinä nimenomaan kerrotaan miten nimekkäitten henkilöitten tulee käyttää peiteyhtiöitä neljännen valtakunnan toteuttamiseen. Mainittakoon vielä, että Ackerman oli kutsuttuna vieraana Suomessa erään finanssihenkilön illallisilla joitakin vuosia sitten (Björn Wahlroos = 1990 luvun pankkikriisin aivot). Lopuksi voidaan todeta se, että Story väittää Henry Kissingerin olevan kolmoisagentti ja ymmärrettävästi syntyperänsä mukaan osana salaista DVD natsi puoluetta.

Natsipuolue suunnitteli paluunsa tapahtuvaksi, kunhan pöly on laskeutunut maailmalla toisen maailmansodan ja keskitysleirien aiheuttamasta järkytyksestä. Euroopan Unioni olisi se pohja jolle puolueen valtaannousu tulisi rakentumaan. Suomessa liittyminen Euroopan Yhteisöön alkoi jo 1980 luvulla. Täyteen vauhtiin se saatettiin 1990 luvun alussa. Tätä prosessia ovat hartiavoimin työntäneet teenpäin niin tietyn median omistajat kuin poliittiset päättäjät ja teollisuusjohtajat. Kysymys on kuka tai ketkä maassamme on tai ovat natseja tai natsien agentteja? On nimittäin selvää, että Anglo Amerikkalainen eliitti sisältää voimakkaasti natsi puolueen edistäjiä. Tämä on käynyt selväksi erityisen tarkasti nimenomaan Bilderberg ryhmän piirissä. Toinen kysymys on mahdollisten natsien soluttautumisesta Suomessa politiikka, poliisi, oikeuslaitos ja mahdollisesti puolustusvoimiin.

Suomessa on käynnissä salaisen raportin kuvaama prosessi. Tästä asiasta ei ole huolissaan mikään virallinen taho maassamme. On siis aika kysyä miksei? Ulkomaisina uhkina ovat dollarin täydellinen tuhoutuminen, Euro valuutan ajautuminen mahdottomaan tilanteeseen jne. Näistäkään ei kukaan ole huolissaan. Suomen energian tuotanto ja erityisesti siirtäminen on ulkomaisissa käsissä. Tästäkään kukaan ei ole huolissaan. On nimittäin naivia perustella energia huollon investoinnillista luonnetta sillä, että investorihan haluaa hyvää tuottoa kohteestaan. Jos nämä toiminnot päätetään sulkea, niin näin toimitaan. Miten sitten energia siirretään tai tuotetaan?

Onko siis niin, että Hitlerin aikanaan käyttämät ytimekkäät kansaa hivelleet toteamukset on otettu käyttöön Suomessa. Hitler totesi aikoinaan – Ota mahdollisimman suuri vale käyttöön, tee se yksinkertaiseksi, toista sitä jatkuvasti ja todennäköisesti kakki uskovat sinua. Kysyn lopuksi on tämä ”vastuun kanto tai vastuullisuus” (Kokoomus) juuri mainittu vale.

Lisää aiheesta:

Top Nazis Planned EU-Style Fourth Reich. Influential economists and industrialists were ordered to preserve Nazi power by creating European common market, documents show.

Paul Joseph Watson, Monday, May 11, 2009

A writer who was collecting material for a fictional book based around the premise that top Nazis, seeking to preserve their power at the end of the second world war, conspired to create a Fourth Reich under the auspices of the European Union, actually discovered documents proving the plot to be true.

In a Daily Mail piece, Adam Lebor reveals how he uncovered US Military Intelligence report EW-Pa 128, also known as The Red House Report, which details how top Nazis secretly met at the Maison Rouge Hotel in Strasbourg on August 10, 1944 and, knowing Germany was on the brink of military defeat, conspired to create a Fourth Reich – a pan-European economic empire based around a European common market.

Top Nazi industrialists were ordered by SS Obergruppenfuhrer Dr Scheid to set up front companies abroad and pose as democrats in order to achieve economic penetration and lay the foundations for the re-emergence of the Nazi party.

“The Third Reich was defeated militarily, but powerful Nazi-era bankers, industrialists and civil servants, reborn as democrats, soon prospered in the new West Germany. There they worked for a new cause: European economic and political integration,” writes Lebor.

Wealthy Nazi industrialists like Alfried Krupp of Krupp Industries and Friedrich Flick, as well as front companies like BMW, Siemens and Volkswagen, set about the task of building a new pan-European business empire. According to historian Dr Michael Pinto-Duschinsky, an adviser to Jewish former slave labourers, “For many leading industrial figures close to the Nazi regime, Europe became a cover for pursuing German national interests after the defeat of Hitler….The continuity of the economy of Germany and the economies of post-war Europe is striking. Some of the leading figures in the Nazi economy became leading builders of the European Union.”

Banking titan Hermann Abs, who joined board of Deutsche Bank during the rise of Nazis, also sat on the supervisory board of I.G. Farben, the company that made the Zyklon B gas used to kill concentration camp victims. “Abs was put in charge of allocating Marshall Aid – reconstruction funds – to German industry. By 1948 he was effectively managing Germany’s economic recovery,” writes Lebor.

“Crucially, Abs was also a member of the European League for Economic Co-operation, an elite intellectual pressure group set up in 1946. The league was dedicated to the establishment of a common market, the precursor of the European Union.”

The European League for Economic Co-operation developed policies for European integration that almost mirrored those proposed by Nazis just years previously.

In his book “Europe’s Full Circle,” Rodney Atkinson provides a list of policies proposed by Nazis and their similarity to today’s European Union.

 1. Europaische Wirtshaftsgemeinschaft
 2. European Economic Community
 3. European Currency System
 4. European Exchange Rate Mechanism
 5. Europabank (Berlin)
 6. European Central Bank (Frankfurt)
 7. European Regional Principle
 8. Committee of the Regions
 9. Common Labour Policy
 10. Social Chapter
 11. Economic and Trading Agreements
 12. Single Market

“Is it possible that the Fourth Reich those Nazi industrialists foresaw has, in some part at least, come to pass?” asks Lebor.

“These three typewritten pages are a reminder that today’s drive towards a European federal state is inexorably tangled up with the plans of the SS and German industrialists for a Fourth Reich – an economic rather than military imperium.”

As we have highlighted in the past, Nazism and the EU have some very disturbing parallels. Indeed, the two are fundamentally intertwined and the origins of the EU can be traced directly back to the Nazis.

The foundations for the EU and ultimately the Euro single currency were laid by the secretive Bilderberg Group in the mid-1950′s. Bilderberg’s owned leaked documents prove that the agenda to create a European common market and a single currency were formulated by Bilderberg in 1955. One of the group’s principle founders was H. Prince Bernhard of the Netherlands, a former Nazi SS officer.

But the ideological framework for the European Union goes back even further, to the 1940′s when top Nazi economists and academics outlined the plan for a single European economic community, an agenda that was duly followed after the end of the second world war.

In his 1940 book The European Community, Nazi Economics Minister and war criminal Walther Funk wrote about the need to create a “Central European Union” and “European Economic Area” and for fixed exchange rates, stating “No nation in Europe can achieve on its own the highest level of economic freedom which is compatible with all social requirements…The formation of very large economic areas follows a natural law of development….interstate agreements in Europe will control [economic forces generally]…There must be a readiness to subordinate one’s own interests in certain cases to those of [the EC].”

Funk’s co-authors echoed his sentiments. Nazi academic Heinrich Hunke wrote, “Classic national economy..is dead…community of fate which is the European economy…fate and extent of European co-operation depends on a new unity economic plan”.

Fellow Nazi Gustav Koenig observed, “We have a real European Community task before us…I am convinced that this Community effort will last beyond the end of the war.”

In 1940, Minister of Propaganda Joseph Goebbels ordered the creation of the “large-scale economic unification of Europe,” believing that “in fifty years’ time [people would] no longer think in terms of countries.” Just 53 years later, the European Union in its current form was established.

Other top Nazis who called for the creation of a pan-European federal economic superstate include Ribbentrop, Quisling and Seyss-Inquart, who spoke of “The new Europe of solidarity and co-operation among all its people… will find…rapidly increasing prosperity once national economic boundaries are removed.”

Such rhetoric would not look out of place at a present day Bilderberg, Trilateral Commission or CFR confab.

The Nazis killed people who spoke out against the Third Reich, whereas the EU has implemented an altogether more efficient solution – simply kill their free speech instead.

A Dutch MP was recently refused entry to Britain because his political opinions were deemed offensive under EU laws. Euro MP’s have consistently attempted to ban the “dangerous and unregulated blogosphere” in an attempt to shut down free speech on the Internet. Under the 1999 ruling of the European Court Of Justice (case 274/99), it is illegal to criticize the EU and the EU is on a mission to outlaw any national political parties that do not pander to the European federal superstate agenda.

Most of the individuals who hold the reigns of power in the European Union are not Nazis, indeed, they probably believe themselves to be fair-minded liberals working for the “greater good”. However, the European Union by its very nature is totalitarian, because it seeks to remove power from national governments accountable to their electorate and centralize it into the hands of supra-national entities that are accountable to nobody but themselves. It also seeks to remove the right of free speech for anyone in a position of influence who criticizes this agenda.

The fact that the EU was a brainchild of top Nazi economists and industrialists, formulated as a means of preserving dictatorial power and then implemented by a former Nazi working under the auspices of the Bilderberg Group in 1955, proves that the entire European Union system is poisoned with a legacy and a raison d’être of totalitarianism.

This is becoming increasingly obvious in the 21st century as popular social movements across Europe rise up to oppose the blatant power grab being undertaken by the EU via the Lisbon Treaty, which will again be put before Irish voters later this year despite them already rejecting it in a national referendum, which prevented the treaty from being enforced.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *