Luottamusta ja Osaamista

Monthly archives for huhtikuu, 2015

Joukkotuhontarikos ja rikos ihmisyyttä vastaan

Määritellään ensin taustat kyseiselle rikollisuudelle: Rikoksen voi tehdä sekä sodan ja rauhan aikana (art. 1 SopS 4-5/1960). Joukkotuhontarikos (art. 2 SopS 4-5/1960 ja art. 6 SopS 56/2002) tarkoittaa; ryhmän jäsen tappamista; vaikean ruumiillisen tai henkisen vamman aiheuttamista ryhmän jäsenille; ryhmän elinehtojen tahallista huonontamista tarkoituksella aikaansaada sen fyysillinen häviäminen joko kokonaan tai osittain. Rikokset ihmisyyttä vastaan […]

Read More

Haluttiinko PK – yritykset pelastaa?

’’Kesärannan näytelmä; Muissa maissa valtion takausten käyttö pienensi pankkitukena menetettyjen miljardien määrää. Suomessa samaa harkittiin jo vuonna 1992, kun lama oli syvimmillään ja kaikki oli kaatumassa seisaaltaan maahan. Pääministeri Aho kutsui virka-asuntoonsa Kesärantaan valtiovarainministeri Viinasen ja valtiovarainministeriön korkeimmat virkamiehet valtiosihteeri Eino Keinäsen, budjettipäällikkö Raimo Sailaksen ja kansantalousjohtaja Sixten Korkmanin. Ahon talouspoliittisena neuvonantajana oli paikalla Teollisuuden […]

Read More

EU – Neuvoa-antavat

Sillä aikaa kun eräs vastuussa ollut huippupoliitikko oleskeli yöt ja kaudet uhkapeliluolissa suomalaisten tuntoja mitattiin suhteessa kyllä EU ja ei EU. Oheisen kuvan alarivin mittayksiköt eivät ilmoita pokeripelin todennäköisyyskertoimia vaan tiettyinä viikkoina tehtyjä mielipidemittauksia. Viikkonumerot kattavat vuodet 1992 – 1994. Samalla kun tämä uhkapeluri heilutti lihakirvestä ja aiheutti Suomelle jättivelat ja korvauspommin velkaantui hän huonona […]

Read More

Miksi pankit ovat kiinnostuneita vakuutustoiminnasta?

’’Vakuutustoiminta perustuu varojen keräämiseen, niiden sijoittamiseen tuottavasti ja vahingon sattuessa sijoitettujen varojen takaisin maksuun. Koska vakuutusmaksut kerätään ensin, muodostuu vakuutusyhtiöiden haltuun mittavia rahastoja, joita ne sijoittavat markkinoille (vuonna 1990 vakuutusmaksutulo oli n. 36 mrd mk). Pankit ovat kiinnostuneita näistä varoista. Varsinaiset vahinkovakuutusyhtiöt eivät ole taseeltaan kovin suuria, ja niiden liiketoiminta ei ole ollut Suomessa erityisen […]

Read More

Täytyykö kaikkien kirjanpitovelvollisten noudattaa lakia

Enron tapaus herätti viranomaiset ’’Kurssien romahdus noin 70 prosenttia oli samaa luokkaa kuin Wall Streetillä vuosina 1929-30. Jos suomalaiset osakkeet olisivat jo aiemmin olleet vapaasti ulkomaisten sijoittajien ostettavissa, kurssivaihtelut olisivat jääneet ehkä pienemmiksi. Kurssien laskun jyrkkyys laman aikana oli seurausta markkinoiden pienuudesta ja suomalaisten sijoittajien kireästä likviditeettitilanteesta. Pörssikurssien nousu vuoden 1992 jälkeen oli osin ulkomaisten […]

Read More

Terveyden tuhovaikutukset viipeellä

Stakes on toteuttanut seurantatutkimuksen Vantaan velkaneuvonnan asiakkaiden taloudellisesta ja terveydellisestä tilanteesta. Tutkimus on aivan tuore, vuoden 2000 lopulta. Keskeisiä lukuja mainitusta asiakirjasta: a) Nälkää oli nähnyt viimeisen vuoden aikana lähes 40% vastanneista, b) Terveytensä huonoksi koki kaksi kertaa useampi kuin vertailuluku koko väestöön, c) Diagnosoituja sairauksia puolitoista kertaa enemmän kuin väestöllä, d) Puolella näistä oli […]

Read More

Köyhiä ja kipeitä – Laman vaikutuksia terveyteen -1998

’’Vastanneiden omien arvioiden perusteella miesten mielenterveysongelmien prevalenssi ei ollut juurikaan muuttunut vuosina 1992-1997. Naisten vastausten mukaan heidän mielenterveysongelmansa olivat sen sijaan yleistyneet vuodesta 1994 alkaen. Lisäys vastasi väestöosuutena noin 100 000 naista. Miehillä mielenterveyshäiriöiden lisäys ilmeni GHQ-asteikon mukaan vain vuonna 1994 ja silloin erityisesti keski-ikäisillä. Saman GHQ-asteikon kuuden ensimmäisen kysymyksen perusteella miesten psyykkinen pahoinvointi ei […]

Read More

Kiduttamisen seuraukset – virallinen tutkimus 1993

Haluan aivan ensiksi todeta näihin tutkimustuloksiin sen, että eräs tutkimukseen osallistuneista professoreista totesi allekirjoittaneelle, että kun tutkimustuloksia esiteltiin ministeriössä ne hyllytettiin juuri tulosten vuoksi. Myöhemmin on sitten tullut julkaistua muutamia raportteja, nekin tarpeeksi riipaisevia. Mirja Pyyköllä oli taannoin keskusteluohjelma YLE:n televisio-ohjelmistossa. Ohjelma esitettiin alkuvuodesta 2002. Hän haastatteli Professori Heimo Viinamäkeä. Professori Viinamäki totesi ohjelmassa olleensa […]

Read More

Taustaa kiduttamisen käsittelyyn ulkomaisessa tuomioistuimessa

Minulta kysyttiin ilmoittaessani kansainvälisen rikostuomioistuimen rantautumisesta Suomeen, missä kyseinen tuomioistuin toimii ja mistä se saa toimivaltansa. Olen kirjoittanut vuonna 2003 – 2004 nk. väliraportin pankkikriisin rikosoikeudellisesta näytöstä. Kyseisen raportin otsakkeena on ”Isänmaanryöstäjät”. Oheiset kirjoitukset ovat osaltaan kyseisestä kirjoituksesta. Keskeinen kysymys on millä perusteella jutut voitaisiin siirtää ulkomaille käsiteltäväksi. Antakaamme professori Martin Scheinin kertoa mistä asiassa […]

Read More

Mitä on kiduttaminen – yhteyttä uhreihin?

YK:n kidutuksen vastaisen päivän teemana Helsingin Sanomat kirjoittivat artikkelin turvapaikkahakemusten käsittelyajoista. ’’Turvapaikkahakemuksen pitkä käsittely muistuttaa kidutusprosessia, sanoo psykiatri Asko Rauta Kidutettujen kuntoutuskeskuksesta. Kidutukselle on tyypillistä, että uhria pidetään jatkuvassa epävarmuudessa. Hän joutuu odottamaan ja pelkäämään. Hän ei tiedä, onko toivoa tulevaisuudesta. Jos turvapaikkapäätöstä pitää odotella pitkään, jopa vuosia, tilanne on samantyyppinen; mitään ei voi suunnitella […]

Read More