Luottamusta ja Osaamista

Kansainvälinen rikostuomioistuin Suomeen

Julkistamme tänään apua ja tukea laman uhreille, edunvalvontaa yrittäjille ja toivoa paremmasta kansalaisille.

Saamme käyttöömme kansainväliseen rikosoikeuteen ja kansainväliseen oikeuteen pohjautuvan riippumattoman tuomioistuimen. Meille on luvattu hankkeeseen kansainvälistä apua ja tukea. Laman uhri voi nyt hakea oikeutta, korvauksia ja päästä jatkamaan elämäänsä. Ensimmäisessä vaiheessa keskitymme 1990-luvun laman juttujen todelliseen lainmukaiseen käsittelemiseen. Samalla selvitämme voimmeko saattaa käsiteltäviksi myös mahdollisia maanpetoksia ja/tai valtiopetoksia koskevat asiat EY/EU/EURO liittymisen yhteydessä. Edelliseen kategoriaan kuuluu myös virkamiesten, eduskunnan ja valtioneuvoston jäsenten yksilövastuut lainojen ottamisessa, rahankäytössä, pankkituissa, Suomen pankin toimissa, suunnitteluissa jne. Toisessa vaiheessa voimme laajentaa toiminnan kattamaan esimerkiksi vakuutuslääkäriasioihin, rokotteilla tuhottujen ihmisten viranomaisrikoksiin jne. Jatkojuttujen lista lienee pitkä laittomassa suomessa.

Palautamme Suomen oikeusvaltioiden joukkoon!!!

Laman uhreille

Lama iski murskaavalla voimalla 1990-luvun alussa asuntovelallisiin ja yrittäjiin. Siitä on annettu sellainen kuva, että markkinavoimat riehuivat eikä asialle voitu mitään. Tämä on virheellinen tulkinta. Globalisaation avulla tuho suunniteltiin ja alustettiin ulkomailta, sekä autettiin ja varmistettiin sen tuhovoima suomalaisin voimin.

Menemättä sen syvemmälle tapahtumiin totean vain sen, etteivät laman uhrit ts. velalliset, yrittäjät ja heidän takaajansa ole saaneet osakseen oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä tai tehokkaita oikeusvoimakeinoja. Nämä henkilöt ovat siis vailla oikeutta ja puolustautumiskykyä.

Nostan tässä esiin muutaman asiakokonaisuuden tuon ajan rikollisesta käyttäytymisestä. Ensinnäkin valuuttaluotot eivät aiheuttaneet devalvaatioiden vuoksi devalvaatiotappioita, koska Suomen Pankin hyvällä avustuksella selvisi, että on olemassa määräykset valuuttapositioiden suojaamisesta. Toisin sanoen jos siis pankille tuli tappioita, oli se pankin oma ongelma, jota ei laillisesti voi siirtää asiakkaalle. Asiaan liittyy vielä monia muita juridisia kysymyksiä, joita pankki on laittomasti hyväksikäyttänyt. Tämä on siis petos.

Toinen merkittävä asiakokonaisuus on se, että pankit saattoivat velkoa asiakkailta saataviaan esittämättä saamistodistuksia eli velkakirjoja. Tämä menettely ei ”lennä” kansainvälisen oikeuden perusteiden puitteissa. Asiaan liittyy lukuisa määrä petoksia ja niiden kautta rahanpesua.

Kolmas juttu koskee salaista sopimusta, jonka valtio ja pankit allekirjoittivat lokakuussa 1993. Kyseinen sopimus kattoi sekä jo kaatuneiden yritysten kuin myös kaadettavien yritysten ja yksilöiden ”tuhoamissäännöt”. Tämä asiakirja on petos.

Näiden seurauksena yli 20 prosenttia toimivista yrityksistä kohtasi loppunsa. Tämä määrä oli yli 44000 yritystä. Suomen Pankin henkilökunnan avustuksella on selvitetty, että omaisuutta anastettiin tässä kuppauksessa suoraan noin 43 mrd. euron arvosta ja epäsuorasti noin 80 – 120 mrd. euroa. Tutkijaprofessorit avustivat selvittämään terveysvaikutuksia, joista selvisi, että itsemurhia tehtiin runsaat 11000 ja yrityksiä moninkertainen määrä. Stressin aiheuttamia sairauksia käsittämätön määrä.

Nämä uhrit saavat siis nyt riippumattoman kansainvälisen tuomioistuimen käyttöönsä. Tuomioistuin saa toimivaltansa suoraan kansainvälisen oikeuden koodistosta ja universaali periaatteesta rikosoikeudessa.

Mitä tulee juttujen vanhentumiseen, voin todeta sen, että ne eivät ole vanhentuneet. Jutut tullaan käsittelemään sellaisten käsitteiden alaisena kuin:

 • Rikos ihmisyyttä vastaan (teonkuvausten mukaisesti)
 • Rahanpesu (kansainvälisten sopimusten mukaisesti)
 • Kiduttaminen tai epäinhimillinen kohtelu (kansainvälisten sopimusten mukaisesti)
 • Rikoksella saadun omaisuuden palauttaminen (oikeuden perusperiaatteita)
 • Perusteettoman edun palauttaminen (oikeuden perusperiaatteita)

Näyttöaineisto, joka koskee kaikkia juttuja, on jo toimitettu ulkomaille useaan paikkaan ja se tullaan luovuttamaan tuomioistuimelle ”viran puolesta”. Aineiston haltijoilla on toimintaohjeet, mikäli oikeuden tapahtumista yritettäisiin estää maassamme. Jokainen juttu toki sisältää omat mausteensa ja ne kootaan kansainvälisen oikeuden mukaiseen muotoon.

Uskoisin jokaisen kantajan ilmoittavan tuomioistuimelle ainakin seuraavat vaatimukset:

 • Rangaistukset nimetyille henkilöille
 • Korvaukset
 • Tietyn yksilöidyn omaisuuden palauttaminen

Muita mahdollisia vaatimuksia saattavat olla esimerkiksi:

 • Salaisen sopimuksen osapuolten julistaminen rikollisorganisaatioiksi
 • Valtiota edustaneiden tahojen julistaminen rikollisorganisaatioiksi
 • Näiden omaisuuden määrääminen menetettäväksi valtiolle

Salaisen sopimuksen hyväksyjät:

Kyseisen sopimuksen olivat 22.10.1993 klo 02.50 hyväksymässä seuraavat ministerit:

Aho (Kepu), Norrback (R), Pokka (Kepu), Pekkarinen (Kepu), Viinanen (Kok), Uosukainen (Kok), Isohookana-Asunmaa (Kepu), Pietikäinen (Kok), Rusanen (Kok), Kankaanniemi (KD), Pura, (Kepu) ja Huuhtanen (Kepu).

Yllättävä asia on se, että oikeuskanslerin virastosta salaisen sopimuksen oli hyväksymässä apulaisoikeuskansleri Jukka Pasanen 1981-2001. Tämän sopimuksen ovat yhdysvaltalaiset, eurooppalaiset ja suomalaiset asianajajat todenneet yksimielisesti petosasiakirjaksi.

Muistuttaisin myös kaikkia lukijoita kansalainen Mauno Koiviston oli demaripresidentti kyseisenä aikana.

Saamme kohdallemme apua ja tukea kansainvälisesti. Kuitenkin tämä vaatii meiltä kaikilta työtä. Nyt ei ole se hetki, jolloin ruikutetaan, vaan tartutaan toimeen.

Englanninkielinen määritelmä YK:n sopimuksesta mitä on organisoitu rikollisuus ja mitä sille voidaan tehdä:

UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME AND THE PROTOCOLS THERETO

Article 2. Use of terms

For the purposes of this Convention:

(a) “Organized criminal group” shall mean a structured group of three or more persons, existing for a period of time and acting in concert with the aim of committing one or more serious crimes or offences established in accordance with this Convention, in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit;

(b) “Serious crime” shall mean conduct constituting an offence punishable by a maximum deprivation of liberty of at least four years or a more serious penalty;

(c) “Structured group” shall mean a group that is not randomly formed for the immediate commission of an offence and that does not need to have formally defined roles for its members, continuity of its membership or a developed structure;

(d) “Property” shall mean assets of every kind, whether corporeal or incorporeal, movable or immovable, tangible or intangible, and legal documents or instruments evidencing title to, or interest in, such assets;

(e) “Proceeds of crime” shall mean any property derived from or obtained, directly or indirectly, through the commission of an offence;

(f) “Freezing” or “seizure” shall mean temporarily prohibiting the transfer, conversion, disposition or movement of property or temporarily assuming custody or control of property on the basis of an order issued by a court or other competent authority;

(g) “Confiscation”, which includes forfeiture where applicable, shall mean the permanent deprivation of property by order of a court or other competent authority;

(h) “Predicate offence” shall mean any offence as a result of which proceeds have been generated that may become the subject of an offence as defined in article 6 of this Convention;

(i) “Controlled delivery” shall mean the technique of allowing illicit or suspect consignments to pass out of, through or into the territory of one or more States, with the knowledge and under the supervision of their competent authorities, with a view to the investigation of an offence and the identification of persons involved in the commission of the offence;

(j) “Regional economic integration organization” shall mean an organization constituted by sovereign States of a given region, to which its member States have transferred competence in respect of matters governed by this Convention and which has been duly authorized, in accordance with its internal procedures, to sign, ratify, accept, approve or accede to it; references to “States Parties” under this Convention shall apply to such organizations within the limits of their competence.

10 Comments

 1. pietro pietro
  27.3.2015    

  Mennyt liian pitkälle suomessa edun valvonta kotimaisten yrittäjien
  Esimerkki tapauksena
  Uoti tuomittiin
  Mattila tuomittiin
  Velallisen epärehellisyyttä ym
  Frykman tuomitttiin
  Mutta Ihamuotila ja wahlroos tuomitsematta ja Niinistö vm aikojensa talous väärentelystä
  Seuraajiensa kanssa vm ministereinä
  Jakaneet konsernista tuloja osinko salkkuihin myös ahtisaarelle vaikka nesteoil fortumista korvaus vaade valtion syyttäjän tiedossa,
  Pankki ja vakuutus yhtiöillä konserni vastuiden
  Väärentely ja saman aikainen taloudellisen hyödyn jakaminen paeten velkojan vaateita

 2. 27.3.2015    

  Suosittelen lukemaan Facebookista tohtoreille laittamani kirjeen. Samoja havaintoja http://www.curatores.info ”dirty tricks” sivu.

 3. Rohmar Rohmar
  27.3.2015    

  Pankit ja valtio ovat tienneet toimien laittomuuden, ja ovat varautuneet tähän pitkään. Itse yritin eräässä toisessa yhteydessä ostaa tilitietojani pankista tuolta ajalta, mutta niitä ei suostuta antamaan muuta kuin pankin johtakunnan luvalla.

 4. Hans Kallberg Hans Kallberg
  28.3.2015    

  olisiko meillä tapaturmaisestivammautuneilla mahdollista saada tätä kautta oikeutta. nyt joudumme ja juutumme vakuutus(epä)oikeuden syliin. vakutus(epä)oikeuden ja käräjäoikeuden suhde luku aika erikoinen, sillä jos molemmat harjoittavat puolueetonta oikeuta, niin päätösten pitäisi olla lähenpänä toisiaan. nyt luku on niin että vakuutus(epä)oikeus hylkään n. 90 prosenttia valituksista, eli hylkäävä päätös, mutta käräjä/hovioikeus päättää asiat yleensä n. 90 prosenttisesti vammautuneen hyväksi. oma tarinaniesimerkkinä. (ps. vakuutusyhtiön mukaan edelleenkään tapaturmasta ei ole jäänyt pysyvää haittaa) http://ala-sairastu-vakavasti.blogspot.com.es/2014/11/tapaus-hans-kallberg-osa-3.html

 5. Jukka Davidsson Jukka Davidsson
  28.3.2015    

  Periaatteessa kyllä. Minä olen itsekin rattijuopon vammauttama. Tunnen ongelman. Kunhan saamme pyörät pyörimään niin olen sitä mieltä että juttujen kirjoa voitaisiin laajentaa. Meillä on pienet resurssit ainakin toistaiseksi.

 6. Juha Keltti Juha Keltti
  29.3.2015    

  Ei sitten kuulunutkaan mitään vaikka julkistuksen piti olla jo. Mikä on sen perussuomalaisten ehdokkaana olevan dosentin osuus asiassa? Keitä nämä mystiset yhteistyökumppanit ovat? Yksi muutoslainen ehdokas sai primitiivireaktion kun kyselin asiasta fb:ssä, mutta sitä osasin häneltä odottaakin. Joko on löytynyt juristeja asiaa hoitamaan? Ei kai tässä vain vedätetä ipulaisia, joiden niskaan tämä kaatuu kun osoittautuu, ettei tuomioistuinta perustetakaan?

  • Jukka Davidsson Jukka Davidsson
   29.3.2015    

   Kuten totesin toisaalla myös tässä asiassa on kaikilla oikeus omaan mielipiteeseensä. Totesin lisäksi sen että jossain vaiheessa tulevat kuvaan mukaan ”epäilijät” ja vastustajat.

   • Juho Viitala Juho Viitala
    30.3.2015    

    Ystävällisesti edelliseen kysymykseen viitaten, voisiko tästä puhua avoimemmin? Voisitko Jukka avata tätä mystiikan verhoa hieman kiinnostuneille kanssaeläjille? Ideahan kuulostaa näin äkkiseltään mitä mainioimmalta. Mutta keitä ovat nämä kansainväliset yhteistyökumppanit? Kaikessa hyvyydessään juttu kuulostaa niin uskomattomalta että on pakko suhtautua hieman varautuneen kyynisesti, kuitenkin toivoen, että tilanne ei ole kuin esim. yllä spekuloitu.

    • Jukka Davidsson Jukka Davidsson
     30.3.2015    

     Juho, minä olen yksi näistä uhreista ja olen tätä asiaa ajanut reilut kymmenen vuotta. Juttu olisi jo menossa jos meillä olisi ollut rahaa. Nämä vaihtoehdot olivat USA ja Espanja. Näiden vaihtoehtojen heikko puoli oli mahdollisuus poliittiseen väliintuloon. Se oli ilmeinen.

     Tällä hetkellä meille tarjottu vaihtoehto toimii Euroopassa. Yritän saada siihen vielä lisää kumppaneita eli valtiotasoisia toimijoita tukemaan. Suomen huolestuttava tila on havaittu meidän ulkopuolella. Mikäli tämä kierre jatkuu niin se saattaa eskaloitua niin maan sisällä kuin kansainvälisesti. Jos näin tapahtuisi ei se olisi kansainvälisesti katsottuna toivottavaa. Ei kukaan halua lisää Ukrainan kaltaisia tilanteita.

     Taustalla meillä on kansainvälisen oikeuden ja kansainvälisen rikosoikeuden osaajia. heitä on liittynyt mukaan niin Atlantin kummaltakin puolen. Laittomuuskehitys ei ole vierasta muuallakaan. Oikeuden jakaminen on tällä hetkellä kaapattu pienen piirin haltuun. Se kuuluu kansalle.

     Kun pidät mielessä sen että minultakin anastettiin omaisuus ja paljon muuta. Olen maksanut kovan hinnan tästä harjoituksesta.

 7. jepjepejp jepjepejp
  3.11.2015    

  Oliskos mahdollista saada linkki tuohon salaiseen sopimukseen?
  Ketkä ovat luvanneet tukea oikeuden perustamsieen?
  Onko tuomioistuimella tuomiovalta Suomeen eli toisin kysyttynä onko tuomioistuin jonkin kansainvälisen ja tunnustetun järjestön mandaatilla?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *