Luottamusta ja Osaamista

IPU pelastaa Suomen sen yrittäjät ja kansalaiset

JD_speechSillä aikaa, kun olimme Pietarissa neuvottelemassa Suomen kannalta kriittisistä asioista, kokoomus ja demarit jatkoivat maamme upottamista velkaan. Mielestäni olisi syytä kysyä, kenen agendaa valtiomme johto on ajanut sitten 1990-luvun pankkikriisin. Vastauksen etuosa kuuluu – ei ainakaan suomalaisten. Jos käykin selville, että tämä on ollut tietyn ulkomaisen tahon tilaustyötä, niin joutunemme tilanteeseen, jossa tietyt osat Suomen rikoslaista astuvat mukaan kuvaan, ei siis enää poliittinen retoriikka. 

Pietarissa olleen foorumin lopuksi allekirjoitettiin loppulausuma, jonka allekirjoitin yksityishenkilönä. Mielestäni kyseinen vetoomus edustaa hyvin niitä arvoja, joiden puolesta käyn tätä kampanjaa ja joihin voi turvallisesti tukeutua.  

En aio tässä kirjoituksessa kääntää pitkää tekstiä uudestaan vaan otan siitä muutaman otteen ja keskityn olennaiseen. 

Päätavoitteemme on rakentaa vapaa, moninapainen (kirjoittajan kommentti: Ei yhden valtion kontrolloima) kasvava maailmanjärjestys. Me olemme maidemme ja kansojen isänmaallisia yksilöitä. Me suojelemme maidemme kansallisia etuja ja suvereenisuutta. Olemme yhdistäneet voimamme, tehdäksemme tehokkaan kansainvälisen kansalaisyhteisön välineen, joka suojelee perinteisiä arvoja, rauhanomaista rinnakkaiseloa ja kehitystä, ihmisoikeuksia ja jokaisen kansalaisen oikeuksia omanmaansa kulttuuriin ja sen juuriin. Konservatismi on optimaalisin ja tervein muoto sosiaaliseen kehitykseen, kun ihmisoikeudet ja vapaus täydentävät ihmisten näitä perusoikeuksia sekä maiden vapautta omaan itsemääräämisoikeuteen. Suojeltuihin arvoihin liitetään maiden suvereenisuus ja maan tasapainoinen kehittyminen omien kansallisten mukaisesti huomioon ottaen kulttuurin, uskonnon, sosiaalisen ja poliittisen arvomaailman. 

Päätöslauselma painottaa lisäksi kahden- ja monenvälisiä taloudellista, kulttuuriin pohjautuvaa ja politiikkaan liitettävää yhteistyötä siten, että vanhat kylmänsodan blokki asetelmat unohdettaisiin. Venäjä tulee hyväksyä osaksi Eurooppaa ja hyväksyä kuulumaan osaksi eurooppalaista perhettä.  

Päätöslauselmasta on englanninkielinen kuva versio ohessa, jonka voitte lukea tai luetuttaan kieltä osaavalla henkilöllä. 

Suomalainen yrityskaarti, siis se mikä vielä on maassa jäljellä, tarvitsee työtä ja liiketoimintaa. Nykyhallitus ja presidentti ajavat agendaa, joka johtaa Suomen itsemurhaan. Lisäksi yrittäjät tiedostavat laajenevan byrokratian omassa työmäärässään. Tämä on täysin suunnitelmallinen EU:n määräämä trendi, jonka päätepisteessä on yksityisyrittämisen loppuminen ja tämä on kokoomuksen, demarien ja keskustan sitoumus kansainväliselle eliitille.  

Päätöslauselma päättyy sanoihin – rauhalle ja vapaille ihmisille!

Resolutio_1 

 

3 Comments

 1. 25.3.2015    

  Kansallisen yhtenäisyyden synergia
  !

  (Uutisointi myrskyää ’kataiskuusilohallituksen + tämän tynkäkombinaation’ epäonnea, turhaantuneisuutta ja osaamisen/ keskinäisen osaamattomuuden ristiriitaa – liian monina itsepintaisina edunvalvontaryhminä)

  [ … kansalainen ihmetteli ensimmäisen kerran sitä, miksi eduskuntavaalien 2011 suurimmaksi noussut Kokoomuksen Jyrki Kataisen oli pakko keittää ”sekametelisoppa”? Oliko tarve niin suuri päästä kalifiksi kalifin paikalle? 1]

  Viimeiseksi kansakunta ihmetteli kuinka heidän antamaa valtakirjaa väheksyttiin ja paettiin ongelmia EU – Brysseliin 2], osa kansalaisäänin ja yksi kiintiöpaikalle kesken vaalikauden. Kataisen pakoa on kutsuttu kokoomuspiireissä myös rintamakarkuruudeksi … ]

  Päättyneen Stubb 0 hallituksen alku oli onneton – se sai perinnöksi liian vaikean palan 3]. Itse asiassa Alexander Stubb saa paljolti syyttään arvostelua hänet ministeriksi nostaneen Kataisen vuoksi.

  On puhuttu, että Jyrki jätti Alexin tyhjän päälle, jättäessään ongelmat, niiden ylittäessä omat sieto- ja osaamiskyvyt 4]. Silti voimme sanoa, että Katainen yritti kaikkensa – jokin vain loppui.

  Nyt maksamme tuon kuusilon ja sen jälkeläisen nelilön rakentamis- ja väkisin pystyttämishintaa. Kehittyvistä talous-, vanhushoiva-, nuorisotyöttömyys- ja pitkäaikaistyöttömyysongelmista varoiteltiin ja kirjoiteltiin jo yli kaksi vuotta sitten 5]. Varoitukset kaikuivat kuuroille korville. Oli menossa rakennekorjauksen aikakausi – näkemättä ihmistä kansakunnasta.

  Enää ei kannata enemmälti kaivella Kataista ja/ tai Stubb’ ia

  Sen sijaan voimme huomata, että hallituksessa on ollut kaksi osaajaa ja ajassa eläjää – ulkoministeri Erkki Tuomioja (SDP) ja elinkeinoministeri Jan Vapaavuori (Kokoomus), he ymmärsivät vastuupostialueensa, ja positiivista jälkeä on syntynyt.

  Äänestävä kansalainen on nyt mietteissään –

  … mitä tai ketä äänestäisi, kun luottamuskin perinteelliseen politiikkaan ja erityisesti puoluepolitiikkaan on rapautunut 6]. Nykymuotoiset eduskuntapoliitikot ovat erkaantuneet kansasta jopa sanankäytössä. Ei äänestäjä ota selvää, mitä kukin lopulta tarkoittaa – kyllä on ei ja ’eipäs onkin joo ei’.

  Nyt tarvitaan eheyttävää ihmisten asioiden hoitoa ja huolehtimista

  Nyt emme tarvitse puoluepolitiikkaa, emme edes ideologiaa tai aatetta. Nyt riittää ihmisen näkeminen kansakunnasta, ikään kuin puun metsästä. Metsän muodostavat puut, kuten ihmiset kansakunnan. Luottava ihminen on paras tae ratkottaessa yhdessä ongelmia, joihin vain ja ainoastaan ihmiset itse ovat olleet ongelmien aiheuttajina.

  Emme tarvitse enää peruutuspeliä – jokainen oivaltaja tietää jo tehdyt virheet

  Nyt tarvitaan eheyttäjiä, pienikin määrä läpi aatekentän ja rasitteellisen vasemmisto-oikeistoakselin lävitse näkijöitä riittää – rakentamaan yhteisöllisyyttä myös Arkadianmäelle. Muutamakin ihminen voi toimia eheyttäjinä kansalaistunnon tuomiseksi edustajistoon, jolle voisi syttyä yhdessä tekemisen meininki.

  Kansakuntamme on kulkemassa kohti sellaista vaikeuskerrointa,

  että eduskunnassa pitää puhaltaa yhteen hiileen – ohi puolueliturgioiden, pinttyneiden aatesuuntien ja ideologioiden (jos niitä nyt on ollutkaan). Emme tarvitse sellaisia vaalilupauksia, joilla ei ole katetta. Tarvitsemme rehellisyyttä jopa tunnustukselle, ettei varmaa ratkaisua tässä ja vielä edes ole!

  On sanottu, että joukossa tyhmyys tiivistyy

  Voimme myös sanoa, että joukossa yhteisöllisyys kasvaa, jos kuuntelemme ajatuksella toinen toisiamme ja hyväksymme, että tuo tuossa vieressä olijakin voi olla oikeassa, tai ainakin jo ”tiedon – tai ratkaisun lähteellä”.

  Osaaminen synergioiden monia ajatuksia on ratkaisijan tie
  [Osaamisen synergiaa tukee hyvin luovuuden ottaminen perinteen rinnalle ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2014/03/viisikko-pulassa-poliitikkojen-luovuus.html – ]

  Ratkaisu on aina osatekijöidensä summa – ja jokaisella on aina jotain annettavaa yhteiseen ponnistukseen, varsinkin jos on tunne, että on osana yhteisöratkaisua ja kokee arvonantoa työlleen.

  Eduskuntavaalit saavat vuoden 2011 yllätyksen jälkeen tömähdyksen,

  … kun perinteellinen puoluepolitiikka särkyy seinään, kansalaisseinään 7], joka äänestää uutta verta eduskuntaan. On sanottu, että kansalla on lyhyt poliittinen muisti, näin voi ollakin.

  Nyt kuitenkin salissa olleet poliitikot edesauttoivat kansalaismuistia, järjestämällä näytelmän vaille vertaa – vain kuukausi ennen vaaleja. Hallituksemme järjesti muistisäännön vailla vertaa – se oli rehellisyyttä siitä raadollisesta pelistä, mitä Arkadianmäellä harjoitetaan. Toivottavasti tämä harjoittelu jää historiaan.

  On aika saada tavallisia ihmisiä, joilla on sydän hoitamaan äänestäjiensä asiaa

  Tosin vaarana on aina pinttyneen Arkadian hengen tartunta, ”näin täällä on ennenkin tehty”. Nyt tarvitaankin vahvoja ihmisiä, joihin ei tuo kikkare tartu, vaan jaksavat ajaa sitä, mitä sydän sanoi jo ennen vaaleja. Miten äänestäjä voi luottaa valintaansa, kun pettymyksiä on tullut vaaleista toiseen?

  Neljä eheytyksen vuotta ja korjaussarja 8.0

  Seuraava nelivuotinen vaalikausi voi olla kansallisen eheytyksen synergiaa, jolla korjataan tehtyjä virheitä, otetaan aikuisten oikeasti vastuuta ja ratkotaan ongelmia. Ongelmat ovat siksi suuria, että kipeyttä koetaan läpi kansakunnan – jokainen maksaa jotain tulevissa talkoissa *]. Ongelmaratkaisujen kipeyttä lieventää luottamus 8] – tuo liki ainoa asia, jota kansalaiset kaipaavat – muun maallisen kaipuun lisäksi.

  Luottamus on helppo menettää, mutta vaikea saada takaisin

  Miten rehellisyyttä mitataan ja onko valkoinen valhe oikotie onneen? Nyt kohta valittava eduskunta voisi tehdä alussaan kansalaislupauksen olla rehti vaikeissakin asioissa ja sanottaisiin aina suoraan – kiertelemättä ja politisoimatta.

  Rakentajaeduskunta voisi tehdä vielä lupauksen olla liiaksi yksityisyrittäjiä täynnä, vaan yhteisöpelaajia jopa yli oman puoluekurin ja – ryhmän. Kansalaiset odottavat päätöksiä, koviakin, mutta nyt nuo päätösprosessit on suoritettava kansakunta edellä – eikä puoluepolitiikkaa, etuilulla.

  Kansallinen itsemääräämisoikeutemme edellyttää itsenäisyytemme palauttamista

  Se taas merkitsee yli puoluerajojen oivallusta, että suomalaisen koti on Suomessa ja päätökset tehdään suomalaisvoimin Arkadianmäellä. Olemme nyt luovuttaneet suuria paloja itsenäisyydestä Euroopan Unionille. Nuo palat on nyt aika tuoda kotiin.

  Seuraavat neljä vuotta ovat kansallisen eheytyksen aikaa,

  … jolloin luottamuksen voima palautetaan, edustuksellisuus eduskunnassa nostetaan yhteishenkiseksi ja presidentille hyväksytään uusia valtaoikeuksia, muun muassa järjestää eduskunnan valitseman ”kansanäänestystoimiston” avulla kansalaiskyselyitä ja kansanäänestyksiä, joilla on aluksi neuvoa antava merkitys ja järjestelmän kehittyessä eduskuntaa sitova voima.

  Yhteisöllisyyttä Suureen saliin ja valiokuntiin kansallista yhteenkuuluvuutta korjata tehdyt virheet ja palauttaa luottamus edustuslaitokseemme.


  EXTRA
  Itsenäisyyden palauttajat ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2015/03/itsenaisyyden-palauttajat.html


  x]
  Kansallisen eheytyksen työmobilisaatio
  Työ on ihmisen oleellisin tehtävä, heti ravinnon ja lisääntymisen jälkeen. Ilman työtä ei ole yhteisöjä – ja ilman yhteisöjä ei ole yhteistoiminnallista yhteiskuntaa. Nyt maassamme on de facto 450.000 työtöntä, joista noin 65.000 on ”ajelehtivia nuorisotyöttömiä” – unohtamatta noin 100.000 pitkäaikaistyötöntä kuin heitäkään, jotka eivät ole enää jaksaneet tai viitsineet hakeutua tilastoihin.

  Perustamme maahamme New Deal – Uusjakotyömobilisaation. Se tarkoittaa suurprojektia, jonka tavoitteena on työllistää yhteiskunnallisesti ja tarvittaessa vaikka velkarahalla koko maan kattava työllisyysoperaatio, johon osallistuu 40 – 60.000 henkilöä – eri tehtävänimikkein. Arviohinta projektille on yhden atomivoimalan hinta, ehkä 6-8 miljardia euroa.

  Olemme jo huomanneet, että kesäisin maatamme ravistelee yhä voimakkaammat myrskyt, jotka katkovat sähköjohtoja ja rikkovat tietoliikenneyhteyksiä. Nyt kaivamme kaikki järjelliset johdot, kaapelit ja putket kuin niiden tarvitsemat ohjaus- ja valvontajärjestelmät maan alle – seuraavan 3-4 vuoden aikana.

  Suunnitelmaan kuuluu jakaa maamme sähköyhtiöruutuihin ja jokainen ruutu kunta-alueisiin. Kunnat koordinoivat kuntakohtaisen mobilisaation. Projektille perustetaan keskus, joka tekee perussuunnitelman valtiotasolla ja sähköyhtiöt kulminoivat suunnitelmat teleoperaattoreiden kanssa – kunnille jää yhteistoiminta vesi- ja viemärilaitosten kanssa. Jokainen kunta on työnjakamisen koordinaattori ja töiden järjestäjä ja maksumies.

  Koko projektin kustannuslaskenta on valtiotasoinen ja jakaantuu sähköyhtiöruutuihin ja kuntatasolle. Kun kunnat toimivat koordinaattoreina, voidaan osaprojektit pilkkoa siten, ettei pakollista EU-tasoista kilpailutusta tarvita, vaan Uusjakomobilisaation kotimaisuusaste nostetaan hyvin lähelle 100 prosenttia.

  Nyt ohitamme kaikki turhat direktiivit ja työllistämme maksimaalisesti työttömiä tai työttömyysuhan alla olevia. Pienille yksityisurakoitsijoille varataan erityismahdollisuudet. Kotimainen työ ja materiaalit kuin laitteistot ovat etusijalla.


  VIITEKIRJOITUKSET
  1] ”AAA’ n tarina ja kataispyrkyryydet” ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=1137511 – [11875]
  2] ”Jättivätkö rotat uppoavan laivan?” ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=887770 – [4452]
  3] Stubb & Antti Rinne (SDP), liian vähän liian myöhään ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=1084213 – [5067]
  4] Jyrki Kataisen poliittinen testamentti ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=1069885 – [4684]
  5] EK’ n PRIMA 6/2013 ”Suomi on kuin uppoava laiva” ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=1008472 – [6719]
  6] [2005!] Kansalaisten luottamus on voitettava takaisin! ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2005/04/kansalaisyhteiskunnan-luottamus.html
  7] [2007] Hylkääkö äänestäjät nykykaltaisen politiikan? ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2007/03/kansalaisyhteiskunta-hylk-nykyisen.html
  8] Luottopelaajat eduskuntaan ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2015/01/valtiokriisia-edeltava-ennakointi.html

  Ilkka Luoma
  http://fi-ilkkaluoma.blogspot.fi
  http://ilkkaluoma.blogspot.fi
  https://www.facebook.com/first.ilkka

  ITSENÄISYYDEN PALAUTTAJAT
  ~ http://fi-ilkkaluoma.blogspot.com/2014/12/itsenaisyyden-palauttajat-visio.html


  Cc: merja.kyllonen@europarl.europa.eu ; henna.virkkunen@europarl.europa.eu ; anneli.jaatteenmaki@europarl.europa.eu ; riikka.slunga-poutsalo@perussuomalaiset.fi ; anssi.joutsenlahti@eduskunta.fi ; paula.risikko@stm.fi ; pertti.salolainen@eduskunta.fi ; eero.heinaluoma@eduskunta.fi ; antti.rinne@vm.fi ; ville.niinisto@eduskunta.fi ; REHN Olli ; paavo.vayrynen@europarl.europa.eu ; paavo.arhinmaki@eduskunta.fi ; alexander.stubb@vnk.fi ; carl.haglund@defmin.fi ; paivi.rasanen@intermin.fi ; timo.soini@eduskunta.fi ; juha.sipila@eduskunta.fi ; jyrki.katainen@ec.europa.eu ; erkki.tuomioja@formin.fi ; jan.vapaavuori@tem.fi ; presidentti@tpk.fi

  Sent: Saturday, March 14, 2015 9:13 PM
  Subject: KANSALAISKIRJOITUS – Kansallisen yhtenäisyyden synergia


  AL .. IL .. Vf .. Pz .. BL .. BLOG 50463
  —14032015—

  doc.: Kansallisen yhtenäisyyden synergia_14032015 – Microsoft Word Starter

  1016s | 1150s | 1212s

 2. 25.3.2015    

  On erittäin hienoa Jukka, että olit mukana omana itsenäsi ja meidän kaikkien puolesta. Tätä haluaa se kansanosa, joka on joutunut maksamaan koko omaisuudellaan tämän oikeistovetoisen kapitalismin ja sen tuoman tuhon, missä kaikki kolme vanhaa ja suurinta puoluetta ovat samalla viivalla, eli kansamme pettäjinä.
  Olen mukana samasta syystä, sillä näen , että tämä tie vie tuhoon ja nyt on muutoksen aika. On aika antaa vapaus syyttömille ja työtä kansallemme, sekä saattaa taloutemme kasvun urille, mutta kansamme tahdon mukaan, ei EU:n ja sen rahallamme ostetun eliitin…

 3. 25.3.2015    

  Itsenäisyyden palauttajat
  !
  (tie täyteen itsemääräämisoikeuteen, miten itsenäiset valtiot kansallisesti omista asioistaan päättävät)

  [ … kansalainen ihmetteli miten siinä niin kävi, kun EY-äänestys 1994 vei meiltä ’samalla kansalaisluvan kysynnällä’ oman rahankin – markan. Äänestäjä pohtii tätä jälleen vaaliuurnilla 2015, kun euroa on takana yli 10 vuotta, ollen hyötynä tai haittana … ]1]

  [ … kansalainen miettii poteroissaan, kuinka tässä näin kävi, kun maamme kirjohallitus vei meidät Nato – Isäntämaa sopimukseen – olimmehan sanoneet, että Natoon ei mennä, jo noin 30 gallupissa ja aina enemmistönä … ]2]

  1] Tapahtuiko valtiopetos, kun markka vaihdettiin euroon? ~ http://jontikka.blogspot.fi/2014/12/markasta-euroon-petos-raskauttavien.html
  2] Nato Isäntämaa (MoU – Memorandum of Understanding) pöytäkirja – suomennos ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2015/02/nato-isantamaa-mou-poytakirja.html

  Kerran neljässä vuodessa eduskuntapaikoituksen osalta kansalainen tuntee olonsa kansakunnan kaapin päältä 3] – demokratia toimii ja media jakaa näkyvyyttä suuntaavasti – painottuen jo eduskunnassa oleviin puolueisiin – tämän vuoksi todellista uutta ja itsenäistä henkeä vaihtuu Arkadianmäelle harvakseltaan.

  Itsenäinen Suomi

  Suomi julistautui itsenäiseksi kohta 100 vuotta sitten 6. joulukuuta 1917 4]. Tuo itsenäisyysjulistus vahvistettiin itsenäisyystunnustuksena 4. tammikuuta 1918 uunituoreen vallankumousneuvoston myötä Vladimir Leninin ja muun muassa Josif Stalinin allekirjoituksin 5] – tämän jälkeen useat Euroopan valtiot tunnustivat itsenäisyytemme.

  Itsenäisyytemme huippuvuosina 1930 – luvulla koimme kansallista voimainkohotusta, oli ääriaineksia 6] ja kansallisylpeys hipoi heinälatojen kattoja. Vuosikymmenen loppuun saimme kohtalokkaat virheet 1938 -1939. Emme oivaltaneet neuvottelumahdollisuuksia maanvaihdoista, vaan ajauduimme ”Erkon sotaan” 7] – kuten J.K. Paasikivi oli sotaa harmissaan kutsunut.

  Jatkosodan kynnyksellä menetimme itsenäisyytemme omaehtoiseen turvallisuuspolitiikkaan

  Tilalle syntyi kohtalokas aseveljeys Saksan kolmannen valtakunnan kanssa 8]9]. Meille luvattiin Talvisodan menetetyt maat korkojen kanssa takaisin – annettiin kuuluisat miekantuppi käskyt ja lopulta Saksan avulla, presidentti Risto Rytin uhrauksella pelastuttiin ”itsenäisiksi” – alkoivat Kekkosen – Paasikiven linjaukset, ’viisautena ymmärtää tosiasioita arkirealismiksi’.

  Elimme sisäisessä itsenäisyydessä, presidentti Urho Kekkosen kapaloissa –

  nautimme Neuvostoliiton bilateraalisesta kauppavaihdosta ja rakensimme kansakuntamme taloudelliset pohjat nykyiselle maallisvauraudellemme 10]. Oli oma raha, halpa energia, suojattu itäraja ja kurkistusmahdollisuus länteen. Menetettyä Karjalaa yritettiin vielä Kekkosen huippuvuosina saada takaisin 11].

  Kekkosen kliimaksi koettiin ETYK kokouksena 12], jolloin Finlandia talo oli täynnä maailman johtajia. Kekkonen oli saanut itsenäiselle tavalleen hoitaa maan isäni valtiotaan, oman henkilökohtaisen palkinnon – laajasti tunnustettuna. Suomi oli vapautettu Neuvostoliiton vierihoitoholhouksesta.

  Kansakunnan itsenäisyys luetaan päätöksistä – ketkä ja missä tehdään!

  Itsenäinen valtio päättää kaikki itselleen oleelliset asiat itse, oman kansakuntansa näkökulmista. Päätösprosesseihin kuuluvat oma raha 13], oma valtion pankki, Suomen Pankki 14].

  Itsenäisyyteen kuuluvat myös oma turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 15] ja meille erityinen idän politiikka 16]. Lisäksi kansakunta säädättää omat lakinsa omassa 101 [!] kansanedustajan eduskunnassa. Nämä ovat osia kristallinkirkkaista itsenäisyyden peruskulmakivistä.

  Me myimme itsenäisyydestämme suuria paloja harhautetulla EY-jäsenyyden kansanäänestyksellä. Me menetimme tahtomattamme oman rahan, markan – sen osalta ei enää äänestelty, eikä kansalaisilta kyselty – oli selite, että se sisältyi EY-kansanäänestykseen!

  Meistä tuli Euroopan Unionin jäsen

  Vuonna 2002 euro heitti markat keräykseen ja piirongin laatikoihin. Kansa opetteli vaihtosuhdetta ja tänään baarikahvi maksaa kaksi euroa ja markka-aikana myös tuon samat kaksi markkaa. Rahan arvo on monin osin markka = euro. Siirtyminen omaan rahaan olisi helppoa – euro on markka.

  Tänään valtakunta on materiaalisesti rikkaampi kuin koskaan, mutta tuloerot revenneinä 17]. Saavutimme juuri työttömyysluvuksi de facto 450.000 (valtiovarainministeri Antti Rinne julkipuheessaan). Tänään on enemmän ajelehtivia, syrjäytyviä ja työttömiä nuoria 18] kuin milloinkaan ennen – he eivät tiedä mitä itsenäisyydeltään haluaisivat.

  Tänään harjoittelemme uudelleen itsenäisyyttä
  [Visio uusitsenäisyydestä – paluu omaehtoiseen elämään ~ http://fi-ilkkaluoma.blogspot.com/2014/12/itsenaisyyden-palauttajat-visio.html – ]

  Katsoessamme karttaa huomaamme, että olemme EU- Brysselin näkökulmasta hyvin kaukana, omalla ”saarella”, kuitenkin niemellä, jota ympäröi meri. Sen sijaan itsenäisyytemmekin saaneelta idän karhulta, meille on matkaa päivämatka tai ’tykin kantama’ – miten vain ajattelemme. Olemme kuin Kainuu Helsingistä – jos haemme ontuvan vertauksen omasta maastamme Brysseliin nähden.

  Katajainen kansa tottui jo susien aikana, että asumus tehtiin kehämuodostelmaan,

  se oli myös muuri ja reviirimerkintä 19] vihulaisille, joita on risteillyt maassamme pitkin ja poikin. Kehässä olevat rakennukset olivat merkki itsenäisyydestä, omavaraisuudesta ja hiljalleen muodostuvasta suomalaisuudesta – jukureina, impivaaralaisina ja Talvisodan jermuina, jotka ymmärsivät, että juuri suomalainen itse puolustaa parhaiten omaa maataan ja sen itsenäisyyttä 20] – onkin sanottu, että ”Suomi on hyvä maa” – edesmennyt kenraali Adolf Ehnrooth 21].

  Tänään itsenäisyys on menetetty – monin osin

  Tosin kansakunta ajattelee edelleen positiivisen impivaaralaisesti [!] – se haluaa pysyä sotilasliittojen ulkopuolella, reaalinäkemyksensä puitteissa – kansamme on oppinut historiansa ja on omaksunut valtioviisaasti kuuluisat sanat ”Viisauden alku on tosiasioiden tunnustaminen” – edesmennyt presidentti J.K. Paasikivi.

  Uusitsenäisyyden orastavin merkki – on kansanliikemäiset puolueet 22], joilla on tahto ja päämäärä. Äänestäjät ovat väsyneitä 23] perinteellisen politiikan liturgiaan ja jatkuvaan aatokseen ollaanko vasemmalla, oikealla vai ”keskellä” – kuitenkin kieli keskellä suuta, sanomatta mitään arkiymmärrettävää.

  Nyt ei tarvita vanhentuneita ’vasen – oikea’ määrityksiä

  Tänään ovat vain ihmiset, jotka haluavat löytää toisensa, ymmärtää yhteiset ongelmat ja rakentaa näkyvyys huomisesta, jossa toimeliaisuus valtaa ’lahoavan kasvuhoennan’. Tänään katsomme perinteellisen puoluejaottelun yli, ja samalla luoden mahdollisuuden puhaltaa yhteen hiileen – eduskunnassakin!


  Merkkejä kansalaisajattelusta, joka kumpuaa itsenäisyydestä

  Luomme työtä, vaikka uusjako mobilisaatioilla 24], emme liity Natoon 25] kuin muihinkaan sotilasliittoihin sekä haemme kansan lähemmäksi päätöskoneistoja – kansanäänestyksinä.
  Tutkimme tarkoin euron ja valmistelemme kansanäänestyksen markasta 26], samoin kuin olemisestamme EU:ssa 27]. Kansan on aika antaa oma suora kantansa – olemmehan suurongelmien edessä, vaikkapa maailmanlaajuisen työn uudelleen jaon taistelussa 28].

  Säädämme eläkekaton, lisäämme verotuksen progressiota tasataksemme tulo- eli ostovoimaeroja sekä luomme mallin, jossa yksinäisen eläkeläisvanhuksen 29] ei tarvitse kituuttaa 700 eurolla kuussa.

  Kansalaispalkka

  Suunnittelemme kansalaispalkan 30], samalla raivaten sosiaalisten tukien viidakon. Kansalaispalkkaan sisältyy työvelvollisuus, olosuhteiden, työkunnon ja osaamisen suhteissa. Samalla joudumme pohtimaan tarkoin mitä voisi merkitä progressiivinen palkka-ale – minimitasolta alle 2.200 euroa brutto kuukaudessa (palkka-alennusprosentti 0) kasvaen prosentteina palkan suuretessa – aina aleprosenttiin 15 saakka.

  Aloitamme tarkkaan tutkittavan, vain kulutusverotukseen 31] perustuvat veronkannon,

  ympäristö edellä ja riittävän yhteisökertymän turvaamiseksi. Lopulta maassamme ollaan maamme tapojen mukaisesti, kunnioittaen meidän kulttuuria, kieltä ja tapoja. Pakkoruotsin romutamme ja siirrymme tasa-arvoiseen ja vapaaehtoiseen opiskelukielen valintaan.


  Itsenäisyyden palauttajat

  Projekti ei ole helppo, sillä maassamme on paljon vastaan hankaajia, joilla on hyvin täyttä itsenäisyyttä vastustava asenne; on natouskovaiset, on brysselistit, on kasvuhokijat 32] – on vieläpä näkökulmasokeat, joilla vasen silmä itään on ummessa 33]. Meillä on siis paljon valtakunnan täyden itsenäisyyden vihollisia.

  Itsenäisyyden palautus tulee kestämään 5-10 vuotta ja tähän onkin hyvä tuoda kirjoitus kahdeksan vuoden takaa 34], jolloin arvelimme kansakunnan kyllästyvän perinteelliseen politiikan hoitoon ja nykymallisiin, arkikansasta erkaantuneisiin poliitikoihin.

  34] Kansalaisyhteiskunta hylkää nykyisen politiikanhoidon kyllästyneenä arkikansasta erkaantuneisiin poliitikoihin … ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2007/03/kansalaisyhteiskunta-hylk-nykyisen.html

  Puolueettomuuden palauttajat

  Meille sopii uudessa maailmanjärjestyksessä 35] sitoutumattomuus muuhun kuin rauhaan, rauhanneuvotteluihin/ YK-rauhanturvaamiseen 36], kauppaan ja tasapuoliseen arvioon niin itää kuin länttä kohtaan. Olemme lännestä ja idästä 37] sekä sijaitsemme idän ja lännen vedenjakajalla. Emme puutu muiden kolmansien sisäisiin asioihin.

  Arvostamme muiden kulttuureja, muiden uskoa ja muiden tapoja –

  näin voimme edellyttää, että meillä arvostetaan ja kunnioitetaan myös meidän tapojamme ja perinteitä. Arvostamme työn tekoa, vastuullista veronmaksua ja osallistumista yhteisöihimme – emme halua käännytystyötä – meissä asuu kuitenkin vieläkin se ’pieni kehäpuolustaja’ – satojen vuosien takaa, itsenäisinä päätöksentekijöinä omista asioistamme ja laeistamme.


  EXTRA
  Itsenäisen kansakunnan merkki on myös verotus, jossa voidaan antaa itse veronmaksajalle oikeus kohdistaa omia maksamiaan veroja vaikkapa kokonaismäärästä 20 prosentin osalta sellaisiin kohteisiin, joihin veronmaksaja itse kokee mielenkiintoa ja tukemishalukkuutta. Hyvä esimerkki voisi olla pakkoruotsin ylläpitovero, jolloin kansalainen itse jyvittää verojaan juuri ruotsinkielen aiheuttamiin kustannuksiin ja noilla suunnatuilla veroilla on sitten kyseinen palvelu kyettävä järjestämään.

  Pakkoruotsivero vapaaehtoisena ~ http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/41351-maksaisitko-vapaaehtoista-pakkoruotsiveroa – [US/Puheenvuoro]

  Toisena kansalaisen itsenäisyyden osoituksena voisi olla kehitysapu vapaaehtoislahjoituksin – tällöin lahjoittava henkilö tai yhteisö/ yritys saa verohelpotuksen kehitysapuun suuntaamastaan vapaaehtoislahjoituksesta. Muuta kehitysaputilitystä ei sitten enää valtion taholta suoriteta. Jätetään asia itsenäisten kansalaisten ratkaistavaksi.

  Maksammeko velkamme kehitysmaille? ~ http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/28031-kansalaiskysymys-maksammeko-velkamme-kehitysmaille – [US/Puheenvuoro]

  MIELIPIDEVIITTEET

  3] ” … kansakunnan kaapin päältä … ” ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2007/05/kansakunta-jakaantuu-mutta-etsii.html
  4] Suomen itsenäisyysjulistus ~ http://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_itsen%C3%A4isyysjulistus
  5] Itsenäisyytemme tunnustukset ~ http://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_itsen%C3%A4istyminen
  6] IKL – Isänmaallinen kansanliike ~ http://fi.wikipedia.org/wiki/Is%C3%A4nmaallinen_kansanliike
  7] ”Erkon sota – tämän päivän erkkolaisuus” ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2014/12/milta-taman-paivan-erkkolaisuus-nayttaa.html
  8] Kolmas valtakunta – 1000 vuotta kutistui 12 vuoteen ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=873005 – [41994]
  9 Kohtalokas 1944 – Saksan apu ja rintamakarkurit ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=1019528 – [9676]

  10] Kansakuntamme rakentamisen aika – Kekkosen aika ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2014/03/kansalaisen-paras-kausi-elettiin.html
  11] Muistojemme Karjala – identiteetin kadotus? ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2007/07/muistojemme-karjala-uudistuu.html
  12] ETYK ~ http://fi.wikipedia.org/wiki/Euroopan_turvallisuus-_ja_yhteisty%C3%B6konferenssi
  13] Markasta euroon – kavaluudellako? ~ http://jontikka.blogspot.fi/2014/12/markasta-euroon-petos-raskauttavien.html
  14] Suomen Pankki – kansalaisen luottamuspankki? ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2007/10/suomen-pankki-kansalaisen.html
  15] EU – joustavoitettu ’sveitsittymisemme’ ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2014/08/eu-joustavoitettu-sveitsittymisemme.html
  16] Oma idänpolitiikka – ei pelkoa! ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2005/10/suomalainen-ei-pelk-venj-jnteen-voi.html
  17] Tulo- ja ostovoimaerot jäytävät ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2013/12/median-lausumattomat-kysymykset.html
  18] Nuorisotyöttömyydessä muhii aikapommi ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2013/01/nuorisotyottomyydessa-kytee-aikapommi.html
  19] Reviirien hallinnalla omavaraisuutta ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2014/12/reviirien-hallinnalla-omavaraisuuden.html

  20] Mikä on Sinun maanpuolustustahtosi? ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=960168 – [11252]
  21] Kenraali Adolf Ehnrooth – hautajaiset … ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2006/01/tasavaltamme-presidentin-arvomaailma.html
  22] Kansanliikkeistä suomalaista sisua! ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2013/04/aitosuomalainen-sisu.html
  23] Kansalaiset väsyvät nykyiseen politiikan hoitoon ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2007/03/kansalaisyhteiskunta-hylk-nykyisen.html

  24] Nyt tarvitaan mobilisaatio, uusjako – New Deal … Konkreettinen ajatus, joka maksaa miljardeja, mutta luo työtä ja yhteenkuuluvuutta: Kaivamme kaikki oleelliset, soveliaat ja tarpeelliset johdot, väylät, putket ja tiedon siirtotiet oheisjärjestelmineen maan alle. Operaatio maksaa paljon, mutta tuo kadotetun työn piiriin ihmisiä kaikilta työelämän aloilta. On mobilisaation aika. Tässä voidaan sitten ’vetää kotiinpäin’, niin paljon kuin sielu ja EU-säännöt sietävät, ehkä vähän ylikin – meidän ei aina tarvitse olla mallioppilaita! ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2015/01/valtiokriisia-edeltava-ennakointi.html

  25] Kansalaisviisaus erottaa meidät Natosta ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=1029728 – [31242]
  26] Oma maa markka – muu maa euro ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2013/12/oma-maa-markka-muu-maa-euro.html
  27] Onko EU maho virkarollaattori? ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2014/03/eu-maho-jattilainen-virkarollaattorin.html
  28] Työn uudelleen jaon taistelu ~ http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/55488-eu-kohtaa-tyon-uudelleen-jaon-taistelun
  29] Yli 100.000 elää 750 euron eläkkeellä kuussa ~ http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1423110671663.html

  30] Kansalaispalkan esiaihio ~ http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/148266-sixpack-loi-kansalaispalkan-alkeet
  31] Päämääränä verottamaton työ + kansalaispalkka ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2013/12/paamaarana-verottamaton-tyo.html
  32] Kasvuhoenta toimeliaisuudeksi ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2013/12/kasvuhokema-on-saavuttanut-maalliset.html
  33] Rikoimmeko perinteellisen itä-länsivuoropuhelun? ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=1122243 – [3931]
  35] Uusi maailmanjärjestys ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2015/02/uusi-maailmanjarjestys-yhden.html
  36] Rauhanturvaamisen suurvalta ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2010/12/suomella-on-luontainen-mahdollisuus.html
  37] Suomi on idästä ja lännestä – ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2013/05/suomi-on-niin-idasta-kuin-lannesta-emme.html


  Ilkka Luoma
  kansalaisaktivisti ja -kirjoittaja

  http://fi-ilkkaluoma.blogspot.fi
  http://ilkkaluoma.blogspot.fi
  https://www.facebook.com/first.ilkka

  AL – IL – Vf – Pz – BL – BLOG 49434
  —28022015—

  doc.: Itsenäisyyden palauttajat_26022015 – Microsoft Word Starter

  1068s | 1215s | 1548s

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *